Customer Service

Input from customers is a goldmine of knowledge

Informacije kupcev so vir znanja

10/02/2020 - JYSK bo v vseh trgovinah opravil raziskavo o zadovoljstvu kupcev za boljše razumevanje želja kupcev in zagotavljanje kar najboljše možne storitve.

Customer Service Centres help with store calls

Službe za pomoč kupcem (Customer Service Centres) pomagajo pri klicih v trgovine

08/11/2019 - Da bi imeli zaposleni več časa za kupce v trgovinah, je vse več klicev v trgovine preusmerjeno v službe za pomoč kupcem (Customer Service Centres).

Péter Csikai

Od manjše trgovine do državnega sedeža podjetja na Madžarskem

26/04/2019 - Péter Csikai je eden od mnogih primerov tega, kako si lahko pri JYSK-u sami utrete svojo karierno pot.

JYSK Sleep Survey

JYSK-ova anketa o spanju: vsaka četrta oseba slabo spi ponoči

30/08/2018 - Nedavna raziskava podjetja JYSK, v kateri je sodelovalo 35.000 ljudi iz 19 evropskih držav, je pokazala, da skoraj vsaka četrta oseba slabo spi ponoči.

Tanja Ammentorp

Globalni sistem storitev za kupce zagotavlja odlične storitve in notranjo optimizacijo

07/02/2018 - Naložbe v svetovni sistem storitev za kupce postavljajo JYSK med vodilne ponudnike odličnih storitev za kupce.

SMT at CSC

SODELAVCI SI NA POLJSKEM DELIJO IZKUŠNJE

27/03/2017 - Skupina poljskih kandidatov v programu Pripravništva za vodje trgovin je obiskala Službo za kupce v Radomskem, da bi videli delo in naloge oddelka.