Customer Service

Input from customers is a goldmine of knowledge

Podněty od zákazníků jsou zlatá studnice plná informací

10/02/2020 - JYSK zavádí ve všech prodejnách průzkum spokojenosti zákazníků, jehož smyslem je zjistit, co naši zákazníci chtějí, a podle toho poskytovat ty nejlepší možné služby.

Customer Service Centres help with store calls

Centra zákaznických služeb pomáhají prodejnám s telefonáty

08/11/2019 - Aby zaměstnanci měli více času na zákazníky v prodejně, více telefonátů do prodejen nyní vyřizují centra zákaznických služeb.

Péter Csikai

Z maličké prodejny na maďarskou centrálu

26/04/2019 - Péter Csikai je jedním z mnoha příkladů, jak se dá udělat kariéra v JYSKu.

JYSK Sleep Survey

Spánkový průzkum JYSKu: Každý čtvrtý člověk v noci špatně spí

30/08/2018 - Nedávný průzkum, který společnost JYSK provedla mezi 35,000 respondenty z devatenácti evropských zemí, odhalil, že skoro každý čtvrtý člověk má problémy se spánkem.

Tanja Ammentorp

Globální systém zákaznických služeb zajišťuje vynikající služby a interní optimalizaci

07/02/2018 - Investice do globálního systému zákaznických služeb staví společnosti JYSK do čelního postavení s ohledem na vynikající zákaznické služby.

SMT at CSC

Kolegové si v Polsku vyměňovali zkušenosti

27/03/2017 - Skupina polských účastníků programu Store Manager Trainee navštívila zákaznické centrum v Radomsku a seznámila se s každodenním chodem tohoto oddělení.