Customer Service

Better customer service results in better sales

По-доброто обслужване на клиентите води до по-добри продажби

- Нараства удовлетвореността на клиентите от обслужването, което получават в центровете за обслужване на клиенти на JYSK.

Black Week at DC Nassjö

Най-натовареното време от годината почти настъпи

- Периодът на Black Week е от най-натовареното време в годината за JYSK. За дистрибуционния център това означава добро предварително планиране.

CSC Spain and Portugal with President & CEO, Rami Jensen

JYSK отбелязва празника на клиентското обслужване

- Държавите, в които оперира JYSK, се включиха в отбелязването на Седмицата на обслужването на клиенти 2023. Седмицата предложи различни дейности за Центровете за обслужване на клиенти.

Carsten Nørgreen Weinkouff

JYSK засилва фокуса си върху впечатленията и удовлетвореността на клиентите с нова позиция в топ мениджмънта

- В новата си роля на Executive Vice President Карстен Норгрийн Вайнкуф иска да пробва още повече неща, за да увеличи допълнително продажбите и търговската атрактивност.

Cooperation

Колегите от магазина помагат в отдела за обслужване на клиенти

- В Западните Балкани лятното сътрудничество между отделите за търговия на дребно и обслужване на клиенти осигури още по-добро обслужване.

Headsets in all stores

Слушалки по пътя към всички магазини на JYSK

- Слушалките са тествани успешно. Сега JYSK ще инвестира в слушалки, за да подобри обслужването на клиентите във всички държави, в които JYSK развива дейност.

One day in JYSK January 2023

Един ден в JYSK: Трима колеги разказват за своя работен ден (януари 2023 г.)

- С повече от 30 000 колеги в множество различни държави, в JYSK няма два еднакви работни дни. Помолихме трима колеги да разкажат за своя работен ден.

Joanna preview

ЕДИН ДЕН В JYSK: ТРИМА КОЛЕГИ РАЗКАЗВАТ ЗА СВОЯ РАБОТЕН ДЕН

- С повече от 28 500 колеги в множество различни държави, в JYSK няма два еднакви работни дни. Помолихме трима колеги от JYSK да разкажат за своя работен ден.

Ciprian Ticleanu, Store Manager at JYSK Ramnicu Valcea, Romania

Sleep Academy прави добрите продавачи още по-добри

- От стартирането на Sleep Academy през 2018 г. досега към нея се присъединиха няколко държави, а преди края на годината в обучението участваха служители от всички държави в Nordic Region.