Strategy

Store Managers Woody, Anna and Nicolas

FY23: Store Manager оценяват годината си

07/12/2023 - Уди, Анна и Никола отправят поглед към FY23 с многото постижения и преодолени предизвикателства.

Rami Jensen

JYSK постига сериозни финансови резултати на един предизвикателен глобален пазар

30/11/2023 - За FY23 JYSK достигна печалба преди лихви и данъци в размер на 3,96 милиарда датски крони (531 милиона евро) и увеличи оборота си с 6,3% до 38,5 милиарда датски крони (5,2 милиарда евро).

Jan Bøgh

Новини от нашия CEO: Добри новини в трудни времена

08/06/2023 - Въпреки продължаващите глобални предизвикателства в JYSK има и добри новини, които да споделим с вас.

Sara

JYSK вече е сертифицирана по отношение на рециклирането

24/05/2023 - От години JYSK продава продукти, сертифицирани по глобалния стандарт за рециклирани продукти (GRS), а сега JYSK вече е сертифицирана в качеството си на компания.

Ronja represents JYSK in new brand video

Роня представя JYSK в новото видео за марката

22/05/2023 - Роня участва с вълнение във видео, което представя JYSK като място за всички.

Strategy Kick-off 2023

ВИДЕО: Оперативката, посветена на стратегията, засяга всички в JYSK

17/05/2023 - През тази седмица мениджърските екипи от всички държави, в които JYSK дейност, както и служителите, отговарящи за логистиката и функциите за обслужване, се събраха на годишната оперативка, посветена на стратегията, в Химерланд, Дания.

Jan Bøgh

Актуализация от нашия главен изпълнителен директор: По средата на една непредвидима 23 финансова година

16/02/2023 - Ние сме на средата на 23 финансова година и светът около нас продължава да бъде много непредвидим.

Lars Ringtved

JYSK поема ангажимент да намали отпечатъка на текстилната промишленост

29/11/2022 - JYSK се присъединява към датска доброволна браншова организация за сътрудничество, която има за цел да намали екологичния и климатичен отпечатък на текстилната промишленост.

Jan Bøgh

JYSK отново постига рекордни резултати

24/11/2022 - В предговора към годишния доклад, озаглавен „Силни ценности през бурна година“, Ян Бог, President & CEO, прави преглед на изминалата година в JYSK.