Контакт

Централата на JYSKВинаги сме готови да изслушаме нашите колеги от JYSK, както и други читатели от цял свят. 

Имате ли идея за история, обратна връзка за предлаганото от нас съдържание или въпрос към нас? Тогава, моля, свържете се с нас.