Skip to main content

Výsledky ESS viedli v Nórsku ku konkrétnym akciám

Dátum: 07/11/2022

Author: Fatima Elkadi, Communications Manager JYSK Norway

Kategória: Careers & HR , Strategy

Podrobnou analýzou výsledkov Prieskumu spokojnosti zamestnancov sa JYSKu Nórsko podarilo zlepšiť spokojnosť zamestnancov.

Nórsko je jednou z mnohých krajín JYSKu, ktorá uspela v práci s výsledkami prieskumu spokojnosti zamestnancov (známy aj ako ESS - Employee Satisfaction Survey).

kolegovia z JYSKu
Martina Pohjanen, generálna riaditeľka pre JYSK Nórsko pri prezentácii pre kolegov z celej Európy.

Martina Pohjanen, generálna riaditeľka pre JYSK Nórsko, je hrdá na to, ako so svojím tímom spracovali výsledky ESS.

„Spolu s HR a vedením sme strávili veľa času analýzou výsledkov. Do procesu bola zapojená celá organizácia, aby sme dokázali nájsť správne riešenia problémov, ktorým sme čelili,“ hovorí Martina Pohjanen.

Na medzinárodnom strategickom mítingu, ktorý sa konal v Dánsku v máji, sa o svoje skúsenosti podelila s kolegami z celej Európy.

Akcia v oblasti M-learningu

Jedna z akcií sa týkala M-learningu, čo je interná  vzdelávacia platforma spoločnosti JYSK.

„Hodnotenie výkonu medzi lídrami bolo na jednom dôležitom kurze M-learning veľmi nízke. Kurz sme preto spustili nanovo  ako povinný pre všetkých a nadviažeme naň vo februári 2023, keď budeme mať Týždeň pracovného prostredia,“ hovorí Martina Pohjanen.

Späť k základom

V rámci Business Plan na budúci finančný rok končiaci sa v roku 2023 sa JYSK Nórsko obzvlášť zameria na  JYSK Leadership, Area Responsible Time, Daily Plan a Timeplan.

kolega JYSK
Martina Pohjanen, generálna riaditeľka pre JYSK Nórsko

„Zistili sme, že sa musíme vrátiť k základom a uistiť sa, že do všetkého, čo robíme, zapájame všetkých zamestnancov a že majú všetci k dispozícii správne nástroje na zlepšenie a rozvoj. Sme presvedčení, že Plán osobného rozvoja (PDP) je jedným zo spôsobov, ako to zabezpečiť,“ hovorí Martina Pohjanen.

Poučenie z predchádzajúceho ESS

JYSK Nórsko bolo úspešné pri implementácii konkrétnych akcií týkajúcich sa firemných hodnôt a s ponukou školiacich programov všetkým relevantným vedúcim, medzi nimi aj zástupcom vedúcich predajní.

„Sme spokojní najmä s výsledkami týkajúcimi sa JYSK Values, pretože to bola hlavná oblasť, na ktorú sme sa zamerali z minula. Podarilo sa nám do školiacich programov zaradiť zástupcov vedúcich predajní, čo potvrdzujú aj odpovede ESS,“ hovorí Martina Pohjanen.

Ďalší ESS, ktorého sa účastnia všetky krajiny JYSKu, sa uskutoční v roku 2024.

Latest news

JYSK store

Spoločnosť JYSK opäť navýšila obrat

14/09/2023 - Obrat spoločnosti JYSK sa za finančný rok 2022/23 zvýšil o 6,3 percenta na 38,5 miliardy DKK, čo predstavuje pre JYSK ako globálnu spoločnosť nový rekord.

Carsten Nørgreen Weinkouff

Nová pozícia vo vrcholovom manažmente JYSKu posilňuje zameranie na zákaznícku skúsenosť

06/09/2023 - Vo svojej novej úlohe výkonného viceprezidenta chce Carsten Nørgreen Weinkouff ešte viac navýšiť predaj a komerčnú atraktivitu.

Martin Amstrup Bang

Nový výkonný viceprezident nákupu chce optimalizovať to, čo robí JYSK jedinečným

05/09/2023 - Skvelá ponuka, kompetentný servis a škandinávsky dizajn - to sú veci, ktoré podľa nového viceprezidenta oddelenia nákupu zaisťujú JYSKu silnú pozíciu na trhu.

Add comment

Remember to keep a nice tone :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office