Skip to main content

Wyniki ESS podstawą konkretnych działań w Norwegii

Data:

Author: Fatima Elkadi, Communications Manager JYSK Norway

Kategoria: Careers & HR , Strategy

Tegoroczne wyniki Badania Satysfakcji Pracowników pokazały, że JYSK Norwegia był w stanie poprawić poziom zadowolenia.

Norwegia jest jednym z wielu krajów JYSK, w którym udało się opracować realne działania związane z wynikami Badania Satysfakcji Pracowników (znanego również jako ESS).

Koledzy JYSK
Martina Pohjanen, Dyrektor Generalna w JYSK Norwegia, zaprezentowała działania przed swoimi kolegami.

Martina Pohjanen, Dyrektor Generalna w JYSK Norwegia, jest dumna ze sposobu, w jaki ona i jej zespół pracowali nad wynikami ESS.

„Poświęciliśmy dużo czasu na przeanalizowanie opinii i wyciągnięcie wniosków, a brali w tym udział wszyscy ważni interesariusze, na wszystkich poziomach, kierowanych przez HR i CMT. Cała organizacja była zaangażowana w ten proces, to było ważne aby znaleźć właściwe rozwiązania dla wyzwań z którymi się borykaliśmy” – mówi Martina Pohjanen.

W maju podzieliła się również swoimi najlepszymi praktykami z kolegami z całej Europy, prezentując swoje działania na corocznym kick off strategii JYSK w Danii.

Działania dotyczące M-learningu

Jedno z działań, bazujących na ESS, dotyczyło M-learningu, czyli wewnętrznej, mobilnej platformy rozwojowej JYSK.

„Wskaźnik uczestnictwa wśród liderów był bardzo niski na jednym z ważnych kursów M-learningu.  Zresetowaliśmy kurs i nałożyliśmy na wszystkich obowiązek uczestnictwa, a kolejne edycje będziemy kontynuować podczas Tygodnia Środowiska Pracy, w lutym 2023 r.” – mówi Martina Pohjanen.

Powrót do podstaw

W biznesplanie na następny rok finansowy kończący się w 2023 r., JYSK Norwegia będzie koncentrować się na liderach JYSK, na działach sklepowych, planie dziennym i grafikach pracy.

Kolega JYSK
Martina Pohjanen, Dyrektor Generalna w JYSK Norwegia

„Zauważyliśmy, że musimy wrócić do podstaw i upewnić się, że wszyscy pracownicy są zaangażowani we wszystko, co robimy, i że otrzymują odpowiednie narzędzia do doskonalenia i rozwoju. Jesteśmy przekonani, że Plan Rozwoju Osobistego (PDP) jest jednym ze sposobów zabezpieczenia tego” - mówi Martina Pohjanen.

Nauka z poprzedniego ESS

JYSK Norwegia odniósł sukces we wdrażaniu konkretnych działań związanych z wartościami firmy i oferowaniu programów szkoleniowych dla wszystkich liderów, w tym zastępców kierowników sklepów.

„Jesteśmy szczególnie zadowoleni z wyników związanych z wartościami JYSK, ponieważ był to obszar, na którym skupialiśmy się w ostatnim okresie. Udało nam się również umieścić zastępców kierowników sklepów w programie naszego programu szkoleniowego, co uzyskało pozytywny odzew w ESS” - mówi Martina Pohjanen.

Kolejny ESS we wszystkich krajach JYSK, odbędzie się w 2024 roku.

Latest news

Fruzsina

Fruzsina znalazła się we właściwym miejscu o właściwej porze

- Przypadkowe spotkanie z kierownikiem zmiany było początkiem kariery Fruzsiny Mikli w JYSK.

zdj

Różnorodność a stanowiska pracy w JYSK

- Różnorodność w miejscu pracy to różne stanowiska pracy otwarte dla wszystkich. Otwartość na rozwój kobiet i mężczyzn niezależnie od stanowiska wyznacza włączającą kulturę pracy, zwaną inaczej inkluzywnością.

uc

Hiszpania i Portugalia z Unified Commerce

- Na drodze do integracji kanałów sprzedaży w JYSK z sukcesem wdrożono Unified Commerce w pierwszym sklepie w Portugalii.

Dodaj komentarz

Pamiętaj o kulturalnym wyrażaniu się w komentarzach:)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office