Skip to main content

Medarbeiderundersøkelse fører til konkrete handlinger i Norge

Dato: 07/11/2022

Author: Fatima Elkadi, Communications Manager JYSK Norway

Kategori: Careers & HR , Strategy

Et dypdykk i resultatene fra medarbeiderundersøkelsen har gjort JYSK Norge i stand til å forbedre tilfredsheten blant sine ansatte.

Norge er et av mange land i JYSK som har lykkes med å jobbe med resultatene fra Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (også kjent som ESS).

JYSK-kolleger
Martina Pohjanen, leder i JYSK Norge presenterer resultatene fra ESS-undersøkelsen for sine kolleger tidligere i år.

Martina Pohjanen, Country Manager i JYSK Norge, er stolt over måten hun og teamet har jobbet med ESS-resultatene.

«Vi brukte mye tid til å analysere og gå gjennom funnene som involverte viktige interessenter på alle nivåer. Arbeidet var ledet av HR og ledergruppen. Hele organisasjonen var involvert i prosessen som en nødvendighet for å finne de riktige løsningene på problemene vi sto overfor, sier Martina Pohjanen.

I mai delte hun også sine erfaringer med kolleger over hele Europa, da hun presenterte arbeidet sitt på JYSKs årlige strategi-kickoff i Danmark.

Handling på M-learning

Et av funnene i ESS handlet om M-learning, som er JYSKs interne digitale læringsplattform.

«Prestasjonsraten blant ledere var svært lav i ett viktig kursprogram. Vi har nå nullstilt kurset og gjort det obligatorisk for alle å delta, og vi vil følge opp kurset når vi har arbeidsmiljøuke i februar 2023, sier Martina Pohjanen.

Tilbake til det grunnleggende

I forretningsplanen for neste regnskapsår som avsluttes i 2023, vil JYSK Norge ha ekstra fokus på JYSK Leadership. Det innebærer å se på alle planer og verktøy som håndteres av ansatte i det daglige. Dette gjelder Area Responsible Time, Daily Plan og Timeplan.

JYSK-kollega
Martina Pohjanen, Country Manager i JYSK Norge

«Det vi har sett er at vi må gå tilbake til det grunnleggende og sørge for at vi har alle ansatte med på alt vi gjør, og at de får de riktige verktøyene for å forbedre og utvikle seg. Og vi er positive til at den personlige utviklingssamtalen med den enkelte medarbeider (PDP) er en god måte å sikre dette på, sier Martina Pohjanen.

Lærer av tidligere ESS

JYSK Norge har hatt suksess med å implementere konkrete handlinger rundt selskapets verdier og tilby trainee-program til alle relevante ledere, blant annet assisterende butikksjefer.

«Vi er spesielt glade for resultatene rundt JYSK Values, fordi dette var et fokusområde fra forrige periode. Vi har også lykkes med å gi et ekstra fokus til våre assisterende butikksjefer gjennom traineeprogrammet vårt, og det bekreftes i ESS-svarene, sier Martina Pohjanen.

Neste ESS, som utføres i alle JYSK-land, er i 2024.

Latest news

Three Store Managers Chrismas products

Butikksjefene deler sine beste juleprodukter

02/12/2022 - Tre butikksjefer trekker frem sine favorittprodukter fra det nye julesortimentet.

Kristina Johnsen, SM i JYSK Alta

Skal drive en ny butikk

01/12/2022 - Butikksjef er strukturert og praktisk anlagt, mens assisterende butikksjef har et øye for detaljer. Sammen skal de drive helt ny butikk i Alta.

Lars Ringtved

JYSK forplikter seg til å redusere fotavtrykket til tekstilindustrien

29/11/2022 - JYSK slutter seg til et dansk, frivillig sektorsamarbeid, som har som mål å redusere miljø- og klimafotavtrykket til tekstilindustrien.

Legg til kommentar

Husk å holde en god tone:)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office