Skip to main content

ESS-resultat leder till konkreta åtgärder i Norge

Datum: 07/11/2022

Author: Fatima Elkadi, Communications Manager JYSK Norway

Kategori: Careers & HR , Strategy

Genom att dyka djupt in i resultaten av medarbetarundersökningen har JYSK Norge kunnat förbättra medarbetarnas tillfredsställelse.

Norge är ett av många länder i JYSK som har lyckats arbeta med resultaten från Employee Satisfaction Survey (även känd som ESS).

JYSK-kollegor
Martina Pohjanen, Country Manager in JYSK Norway, presented in front of her colleagues. 

Martina Pohjanen, landschef i JYSK Norge, är stolt över hur hon och hennes team har arbetat med ESS-resultaten.

– Vi använde mycket tid för att analysera och gå igenom resultaten som involverade viktiga intressenter på alla nivåer, ledda av HR och CMT. Hela organisationen var involverad i processen som en nödvändighet för att hitta rätt lösningar på de utmaningar vi stod inför, säger Martina Pohjanen.

I maj delade hon också med sig av sina bästa tips till kollegor i hela Europa, när hon presenterade sitt arbete vid JYSKs årliga strategikickoff i Danmark.

Åtgärd på M-learning

Ett av fynden i ESS handlade om M-learning, som är JYSKs interna mobila lärplattform.

– Prestationsgraden bland ledare var mycket låg på en viktig M-learning-kurs. Vi har nu nollställt kursen och gjort det obligatoriskt för alla att delta och vi kommer att följa upp kursen när vi har Arbetsmiljövecka i februari 2023, säger Martina Pohjanen.

Tillbaka till grunderna

I affärsplanen för nästa räkenskapsår som slutar 2023 kommer JYSK Norge att ha extra fokus på JYSK Ledarskap, Area Responsible Time, Daily Plan och Timeplan.

JYSK-kollega
Martina Pohjanen, Country Manager in JYSK Norway

– Vad vi har sett är att vi måste gå tillbaka till grunderna och se till att vi har alla anställda ombord i allt vi gör och att de får rätt verktyg för att förbättra och utvecklas. Vi är säkra på att den personliga utvecklingsplanen (PDP) är ett sätt att säkra detta, säger Martina Pohjanen.

Lärdomar av tidigare ESS

JYSK Norge har haft framgång med att implementera konkreta åtgärder kring företagets värderingar och erbjuda traineeprogram till alla relevanta ledare, bland dem vice butikschefer.

– Vi är särskilt nöjda med resultaten kring JYSK Values, eftersom detta var ett fokusområde från den senaste perioden. Vi har också lyckats sätta biträdande butikschefer på agendan genom vårt traineeprogram, och det bekräftas i ESS-svaren, säger Martina Pohjanen.

Nästa ESS, som görs i alla JYSK-länder, kommer att genomföras 2024.

Latest news

Three Store Managers Chrismas products

Tre butikschefers bästa julprodukter

02/12/2022 - Tre butikschefer visar sina favoritprodukter ur det nya julsortimentet.

Lars Ringtved

JYSK åtar sig att minska textilindustrins klimatavtryck

29/11/2022 - JYSK går med i ett danskt, frivilligt branschsamarbete, som syftar till att minska textilindustrins miljö- och klimatavtryck.

Andreas och Maria från B2B i Sverige

B2B-försäljningen växer – över 1000 företag registrerade i oktober

25/11/2022 - Större företagsfokus gjorde att JYSK Sverige ökade B2B-försäljningen med 62 procent under det gångna räkenskapsåret. Nu satsar JYSK vidare med fokusperioder och utbildningar för butikspersonal för att möta företagarnas stora intresse. 

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office