Informácie

Informácie o GOJYSK.comGOJYSK.com je online spravodajské médium spoločnosti JYSK pre zamestnancov, no aj zvedavých návštevníkov.

Na GOJYSK.com získate exkluzívny pohľad na všetko, čo sa práve vo svete JYSK deje. Nájdete tu najnovšie a najdôležitejšie novinky z predajní, distribučných stredísk a kancelárií, kde všetci spolupracujú na vytvorení skvelej škandinávskej ponuky na spánok a bývanie pre zákazníkov.

Cieľom GOJYSK.com je odrážať a podporovať našu spoločnú kultúru JYSK naprieč hranicami, skupinami zamestnancov a pracovnými pozíciami. GOJYSK.com posilňuje zdieľanie vedomostí v spoločnosti JYSK medzi všetkými kolegami z celého sveta.

Tím GOJYSK.com

Obsah pre GOJYSK.com prináša najmä komunikačné oddelenie spoločnosti JYSK Nordic, no aj ďalší prispievatelia z rôznych krajín.

ZRA

 

 

 

 

 

Zuzana Rafajlovič, Communications Manager (JYSK Česká republika a Slovensko)

Aase Andersson

 

Åse Andersson, Communications Director

 

Martin Fyn Aamand

 

Martin Fyn Aamand, Head of Communications & PR

 

Anders Græsbøll Buch

 

Anders Græsbøll Buch, Communications Consultant

Martin Sodemann 

Martin Sodemann, Communications Consultant