Informácie

Informácie o GOJYSK.comGOJYSK.com je online spravodajské médium spoločnosti JYSK Nordic pre zamestnancov, no aj zvedavých návštevníkov.

Na GOJYSK.com získate exkluzívny pohľad na všetko, čo sa práve vo svete JYSK deje. Nájdete tu najnovšie a najdôležitejšie novinky z predajní, distribučných stredísk a kancelárií, kde všetci spolupracujú na vytvorení skvelej škandinávskej ponuky na spánok a bývanie pre zákazníkov.

Cieľom GOJYSK.com je odrážať a podporovať našu spoločnú kultúru JYSK naprieč hranicami, skupinami zamestnancov a pracovnými pozíciami. GOJYSK.com posilňuje zdieľanie vedomostí v spoločnosti JYSK medzi všetkými kolegami z celého sveta.

Tím GOJYSK.com

Obsah pre GOJYSK.com prináša najmä komunikačné oddelenie spoločnosti JYSK Nordic, no aj ďalší prispievatelia z rôznych krajín.

Rune Jungberg Pedersen 

 

Rune Jungberg Pedersen, Communications & CSR Director

 

Martin Møller Aamand

 

Martin Fyn Aamand, Communications & PR Manager

 

Laura Roesgaard 

 

Laura Roesgaard, Communications & CSR Consultant

 

Laura Sulbæk

 

Laura Sulbæk Frederiksen, Communications & Sponsorship Consultant

 

 Benedicte Loft Mortensen

 

Benedicte Loft Mortensen, Communications & CSR Consultant

 

Jan Fønns Bach 

Jan Fønss Bach, Intranet Manager