Skip to main content

Новини от нашия CEO: Подготовка за новата финансова година

Дата: 11/05/2022

Author: ,

Категория: Strategy

Превод: www.languagewire.com

Ян Бог
Ян Бог, President & CEO, JYSK.

Скъпи колеги,

Миналата седмица имах удоволствието да се срещна с членовете на мениджърския екип на JYSK и регионалните мениджърски екипи за годишната оперативка, посветена на стратегията, в Химерланд, Дания.

Както винаги, бях изумен от енергията и ангажираността на всички колеги от JYSK и очаквам с нетърпение да започнем финансовата година 2023 с всички предизвикателства, с които със сигурност ще се сблъскаме.

Например безработицата е ниска и затова за JYSK е изключително важно да може да привлича и задържа служителите.

Това включва увеличаване на броя на потенциалните служители, като се гарантира, че JYSK е привлекателно място за работа за всички, тъй като е важно служителите и ръководството на JYSK да бъдат огледало на обществото, от което сме част.

Да се гарантира не само че мъжете и жените са еднакво представени в JYSK, но и че JYSK е привлекателно място за работа за всеки – независимо от раса, религия, сексуална ориентация и всички други етикети, които понякога се използват за описване на хората.

Инфлацията идва

Ниската безработица също е в крак с инфлацията и особено в настоящата ситуация това е нещо, което засяга всички нас, защото за влошаването й допринасят толкова много различни фактори.

Инфлацията вече беше висока и преди войната в Украйна, която допълнително повиши натиска.

Искам да поясня, че човешките трагедии, предизвикани от войната, са най-лошото последствие и за нас беше наистина голямо удоволствие да се срещнем физически с колеги от Украйна и да чуем изказването на Country Manager в Украйна, Евгений Иваница, в Химерланд, макар и на много тъжен фон.

Но от бизнес гледна точка, разбира се, е необходимо да сме наясно и с финансовите последици.

Мисля, че е справедливо да се каже, че никой не може да предвиди как ще се развие световната икономика през идните години. Но в момента е съвсем ясно, че за JYSK ще бъде по-важно от всякога да осигури на клиентите ни добра оферта.

Устойчив начин

Всичко това трябва да се върши, без да се губи фокусът върху многото други проекти, които също са от решаващо значение за JYSK.

Все още работим, за да гарантираме, че сме една напълно интегрирана компания: Един JYSK. Също така трябва постоянно да развиваме бизнеса си, за да отговорим на изискванията на бъдещите потребители.

Това включва изисквания по отношение на бизнесстратегията „омниканал“ и гъвкавостта, но също и фокусиране върху постигането на по-голяма устойчивост и даване на нашия принос за намаляване на екологичното въздействие.

Това се очаква от компания с нашия мащаб - и с право.

Ето защо е толкова важно за мен да имам възможност да погледна мениджърите в JYSK в очите и да постигнем съгласие относно действията за предстоящата финансова година. Да споделяме чувството за ангажираност и да гарантираме, че всички разбират накъде сме се устремили, когато финансовата ни година започва на 1 септември.

Дотогава отговорността на всеки регионален мениджърски екип и на всеки мениджърски екип на отдел е да гарантират, че цялостната стратегия се превръща в конкретни планове и действия, което позволява на всички нас да допринесем за успеха на JYSK, като бъдем най-добрите в това, което правим.

Ние доказваме година след година, че можем да направим това, и нямам съмнения, че отново ще успеем да го постигнем.

С уважение,

Ян Бог
President & CEO

Latest news

Ukraine store

Инвестициите в Украйна продължават след две години война

26/02/2024 - JYSK продължава да инвестира в предоставянето на страхотни оферти за клиентите и отварянето на нови магазини в Украйна.

Team Metz

JYSK Франция открива нов магазин и централен офис

15/02/2024 - JYSK Франция откри чисто нов магазин и се премести в нов централен офис в Мец.

Rami Jensen

Новини от нашия CEO: Благодарим ви за участието в ESS

11/02/2024 - Благодарим на всички за участието ви в нашето проучване на удовлетвореността на служителите.

Добави коментар

Не забравяйте добрия тон :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office