Skip to main content

Toimitusjohtajan katsaus: Valmistautuminen uuteen tilivuoteen

Päivämäärä: 11/05/2022

Author: ,

Kategoria: Strategy

Käännös: www.languagewire.com

Jan Bøgh
Jan Bøgh, President & CEO, JYSK.

Hyvät kollegat

Viime viikolla minulla oli ilo tavata JYSKin johtoryhmän ja maakohtaisten johtoryhmien jäseniä vuotuisessa strategiaa käsittelevässä kick-off-tapahtumassa HimmerLandissa Tanskassa.

Kuten aina, minuun teki suuren vaikutuksen kaikkien JYSK-kollegoiden energia ja sitoutuminen, ja katseeni on jo keskittynyt tilivuoteen 2023 ja kaikkiin niihin haasteisiin, joita se varmasti tuo mukanaan.

Esimerkiksi työttömyysluvut ovat nyt matalia, ja tämän vuoksi JYSKin on keskeisen tärkeää pystyä houkuttelemaan uutta työvoimaa ja pitämään kiinni työntekijöistään.

Tähän kuuluu potentiaalisten työntekijöiden määrän lisääminen varmistamalla, että JYSK on kaikkien silmissä houkutteleva työpaikka. On tärkeää, että niin JYSKin työntekijät kuin johtokin kuvastavat yhteiskuntaa, jonka osa olemme.

Tämä ei tapahdu varmistamalla ainoastaan, että miehet ja naiset ovat yhtäläisesti edustettuina JYSKissä, vaan meidän on varmistettava, että JYSK on houkutteleva työpaikka jokaiselle – riippumatta etnisestä taustasta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai mistään muusta tekijästä, joilla ihmisiä toisinaan kuvataan.

Inflaatio voimistuu

Matalat työttömyysluvut merkitsevät myös inflaatiota, ja etenkin nykytilanteessa se tulee vaikuttamaan meihin kaikkiin, sillä niin monet eri tekijät edistävät inflaation voimistumista.

Inflaatio oli korkealla jo ennen Ukrainan sotaa, ja sota on puolestaan lisännyt painetta entisestään.

Haluan tehdä selväksi, että sodan pahin seuraus ovat ihmisiä koskettavat tragediat. Oli suuri kunnia saada tavata kasvokkain kollegoita Ukrainasta ja kuulla Ukrainan Country Manager Ievgenii Ivanytsian puhe HimmerLandissa, vaikkakin puheen tausta on hyvin surullinen.

Liiketoiminnan näkökulmasta meidän on luonnollisesti oltava tietoisia myös tilanteen taloudellisista seuraamuksista.

Mielestäni on syytä todeta, että kukaan ei pysty ennustamaan, mihin suuntaan maailmantalous tulevina vuosina kehittyy. Tällä hetkellä on kuitenkin selvää, että JYSKin on entistä tärkeämpää tarjota asiakkailleen hyviä tarjouksia.

Kestävä tie

Kaikki tämä on tehtävä niin, että huomiomme pysyy niissä monissa muissa projekteissa, jotka myös ovat JYSKille hyvin tärkeitä.

Meidän on yhä tehtävä työtä sen eteen, että meistä tulee yksi täysin integroitunut yritys: One JYSK. Meidän on myös jatkuvasti kehitettävä liiketoimintaamme, jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden kuluttajien tarpeisiin.

Tähän kuuluvat monikanavaisuutta ja joustavuutta koskevat vaatimukset, mutta samalla keskitymme myös siihen, että voisimme toimia yhä kestävämmin ja tehdä oman osamme ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Tätä odotetaan meidän kokoiseltamme yritykseltä – ja siihen on kaikki perusteet.

Siksi minulle on erittäin tärkeää kohdata JYSKin esimiehiä kasvokkain ja sopia yhteisistä toimista tulevaa tilivuotta ajatellen. Jakaa sitoutumisen tunne ja varmistaa, että suuntamme on selvä kaikille, kun uusi tilivuosi 1. syyskuuta alkaa.

Siihen saakka kunkin maan johtoryhmällä ja kunkin osaston johtoryhmällä on vastuu varmistaa, että kokonaisstrategia pystytään muuttamaan konkreettisiksi suunnitelmiksi ja toimiksi, joiden ansiosta meidän kaikkien on mahdollista olla mukana varmistamassa JYSKin menestystä olemalla parhaita työssämme.

Olemme osoittaneet vuodesta toiseen, että pystymme siihen, eikä minulla ole pienintäkään epäilystä siitä, ettemmekö onnistuisi jälleen.

Ystävällisin terveisin,

Jan Bøgh
President & CEO

Latest news

Ukraine store

Investoinnit jatkuvat Ukrainassa kahden vuoden sodan jälkeen

26/02/2024 - JYSK investoi Ukrainaan, avaa uusia myymälöitä ja tarjoaa huipputarjouksia asiakkaille

Team Metz

JYSK Ranska avaa uuden myymälän ja pääkonttorin

15/02/2024 - JYSK Ranska on avannut aivan uuden myymälän ja muuttanut uuteen pääkonttoriin Metziin.

Rami Jensen

Kirjoitus toimitusjohtajaltamme: Kiitos osallistumisestasi ESS:ään

11/02/2024 - Lämmin kiitos kaikille osallistumisestanne työntekijätyytyväisyyskyselyymme.

Lisää kommentti

Pidä ystävällinen sävy :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office