Skip to main content

Oppdatering fra vår administrerende direktør: forberedelse til det nye finansåret

Dato: 11/05/2022

Author: ,

Kategori: Strategy

Jan Bøgh
Jan Bøgh, President & CEO, JYSK.

Kjære kollegaer,

Forrige uke hadde jeg gleden av å møte ansatte i JYSK Management Team og Country Management Teams til den årlige strategi-kick-offen på Himmerland i Danmark.

Som alltid ble jeg overrasket over energien og engasjementet fra alle JYSK-kolleger, og jeg ser frem til å ta fatt på FY23, og alle utfordringer vi vil møte på.

Det vil for eksempel være avgjørende at JYSK tiltrekker seg nye og eksisterende kolleger, da arbeidsledigheten er lav.

Det innebærer blant annet at JYSK må synligjøres som en attraktiv arbeidsplass for alle, og spesielt viktig er det at de ansatte og ledelsen i JYSK gjenspeiler det samfunnet vi er en del av.

Ikke kun ved å sikre oss at menn og kvinner er like representert i JYSK, men også ved å sikre at JYSK er en attraktiv arbeidsplass for alle uavhengig av etnisitet, livssyn, legning og alle andre merkelapper som noen ganger settes på mennesket.

Se video fra HimmerLand her:

Inflasjonen kommer

Inflasjonen kommer

Lav arbeidsledighet er også lik inflasjon, særlig under dagens forhold vil det påvirke oss alle fordi så mange ulike faktorer er med på å gjøre situasjonen verre.

Inflasjonen var allerede høy før krigen i Ukraina, noe som har økt presset ytterligere.

Jeg vil gjøre det klart at den menneskelige tragedien fra krigen er den desidert verste konsekvensen, og det var virkelig en stor glede å fysisk møte kolleger fra Ukraina. Særlig fint var det å møte Country Manager i Ukraina, Ievgenii Ivanytsia, til tross under triste forhold.

Fra et forretningsperspektiv er det selvsagt også nødvendig å være klar over de økonomiske konsekvensene.

Jeg tror det er rimelig å si at ingen kan forutse hvordan verdensøkonomien vil utvikle seg i årene som kommer. Men det er åpenbart at det blir viktigere enn noen gang å gi våre kunder et godt tilbud.

En bærekraftig retning

Alt dette må gjøres uten å miste fokus på de mange andre viktige arenaer, som også er avgjørende for JYSK.

Vi har fortsatt en vei å gå for å sikre at vi blir ett helintegrert selskap: ONE JYSK. Vi må også kontinuerlig utvikle vår virksomheten for å møte kravene til fremtidens forbrukere.

Dette innebærer krav til omnikanal og fleksibilitet, men også fokus på å bli bæredyktige og gjøre vårt bidrag for å redusere klima- og miljøfotavtrykket.

Det forventes av et selskap av vår størrelse. Og på sin plass.

Det er derfor så viktig for meg å ha muligheten til å se lederne i JYSK inn i deres øyne, når vi presenterer planene for det kommende regnskapsåret. Å dele følelsen av engasjement og sikre at alle forstår hvor vi er på vei hen, når regnskapsåret starter 1. september.

Frem til da er det ledelsen i hvert enkelt land og avdelinger sitt ansvar å sørge for at den overordnede strategien omdannes til konkrete planer og handlinger, slik at det vil være mulig for oss alle å bidra til JYSKs suksess, ved å være best på det vi hver enkelt bidrar med.

Vi har bevist år etter år at vi er i stand til det, og jeg er ikke i tvil om at vi kommer til å lykkes igjen.

Med vennlig hilsen,

Jan Bøgh
President og administrerende direktør

Latest news

Ukraine store

Investeringene fortsetter i Ukraina etter to år med krig

26/02/2024 - JYSK har fortsatt å investere i å levere gode tilbud til kunder og åpne nye butikker i Ukraina.

Team Metz

JYSK Frankrike åpner ny butikk og hovedkontor

15/02/2024 - JYSK Frankrike har åpnet en helt ny butikk og flyttet inn i et nytt hovedkontor i Metz.

Rami Jensen

Oppdatering fra vår administrerende direktør: Takk for at du deltar i ESS

11/02/2024 - Tusen takk for at dere deltok i vår medarbeidertilfredshetsundersøkelse.

Legg til kommentar

Husk å holde en god tone:)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office