Skip to main content

Správa od prezidenta spoločnosti: Prípravy na nový finančný rok

Dátum: 11/05/2022

Author: ,

Kategória: Strategy

Ján Bøgh
Jan Bøgh, President & CEO, JYSK.

Milí kolegovia,

Minulý týždeň som mal to potešenie stretnúť sa s manažmentom spoločnosti JYSK a s predstaviteľmi manažmentu jednotlivých krajín JYSKu na každoročnom odštartovaní stratégie v HimmerLande v Dánsku.

Ako vždy som bol ohromený energiou a nasadením všetkých kolegov z JYSKu a teším sa na finančný rok 2023 so všetkými výzvami, ktorým budeme určite čeliť.

Jedným z príkladov je nízka nezamestnanosť, preto je pre JYSK kľúčové, aby dokázal prilákať a udržať si zamestnancov.

To zahŕňa zvýšenie počtu potenciálnych zamestnancov tým, že zabezpečíme, aby bol JYSK atraktívnym pracovným miestom pre každého, pretože je dôležité, aby zamestnanci a vedenie JYSKu odrážali spoločnosť, ktorej sme súčasťou.

Nielen rovnakým zastúpením mužov a žien v spoločnosti JYSK, ale aj zabezpečením, aby bol JYSK atraktívnym pracoviskom pre každého – bez ohľadu na rasu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu a všetky ostatné nálepky, ktoré sa niekedy používajú na označenie ľudí.

Pozrite si video z HimmerLandu:

Prichádza inflácia

Nízka nezamestnanosť ide ruka v ruke s infláciou a to je najmä v súčasnej situácii niečo, čo sa týka nás všetkých, pretože k jej zhoršovaniu prispieva veľa rôznych faktorov.

Inflácia bola vysoká už pred vojnou na Ukrajine a po jej vypuknutí sa tlak ešte viac zvýšil.

Chcem zdôrazniť, že tragické osudy ľudí sú zďaleka najhorším vojnovým následkom, a aj keď za smutných okolností týchto dní, bolo pre mňa naozaj potešením osobne stretnúť kolegov z Ukrajiny a vypočuť si v HimmerLande Ievgenii Ivanytsia, generálneho riaditeľa pre JYSK Ukrajina,

Z obchodného hľadiska je však nutné uvedomovať si finančné dôsledky súčasnej situácie. 

Myslím, že je fér povedať, že nikto z nás nevie predpovedať vývoj svetovej ekonomiky v najbližších rokoch. Je však jasné, že v súčasnej dobe bude pre JYSK viac než kedykoľvek predtým dôležité poskytnúť našim zákazníkom skvelú ponuku.

UdržateľnÁ cesta

Pri práci na zmienených cieľoch nesmieme zabúdať na ďalšie projekty, ktoré majú pre JYSK kľúčový význam.

Stále musíme pracovať na tom, aby sme boli jednou plne integrovanou spoločnosťou: One JYSK (Jeden JYSK). Musíme sa neustále rozvíjať, aby sme naplnili očakávania našich budúcich spotrebiteľov.

To zahŕňa požiadavky naprieč všetkými predajnými kanálmi a flexibilitu, ale zameriava sa aj na to, aby sme sa stali udržateľnejšími a aby sme prispeli k zníženiu ekologickej stopy.

To sa od spoločnosti našej veľkosti očakáva a sú to oprávnené očakávania.

Preto je pre mňa veľmi dôležité osobne sa stretnúť s predstaviteľmi manažmentu JYSKu a dohodnúť sa na krokoch v nadchádzajúcom finančnom roku. Je dôležité, aby sme všetci pochopili naše smerovanie a z toho vyplývajúce spoločné záväzky až 1. septembra vkročíme do nového finančného roku.

Do tej doby majú predstavitelia manažmentu každej krajiny spolu s manažérmi jednotlivých oddelení na zodpovednosť prípravu konkrétnych plánov a akcií v súlade so stratégiou spoločnosti. Takto môžeme všetci prispieť k úspechu JYSKu tým, že budeme najlepší v tom, čo robíme. 

Rok čo rok dokazujeme, že vieme, ako byť úspešní a nepochybujem, že sa nám to opäť podarí.

S pozdravom,

Jan Bøgh
prezident a výkonný riaditeľ

Latest news

Jan Bøgh

JYSK opäť dosiahol rekordné výsledky

24/11/2022 - Vo svojom predslove k výročnej správe s titulkom "Silné hodnoty počas turbulentného roka" sa Jan Bøgh, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti JYSK, ohliada za uplynulým rokom v JYSKu.

SvetlanaKamensckaya

51 ukrajinských kolegov našlo nový domov

22/11/2022 - Od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine je prioritou JYSKu pomôcť ukrajinským kolegom.

Preview

JYSK oslavuje otvorenie nového distribučného centra v Maďarsku

18/11/2022 - V piatok 4. novembra 2022 bolo v maďarskom Ecseri oficiálne otvorené nové, najmodernejšie distribučné centrum spoločnosti JYSK.

Add comment

Remember to keep a nice tone :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office