Skip to main content

Zpráva od prezidenta společnosti: Přípravy na nový finanční rok

Datum: 11/05/2022

Author: ,

Kategorie: Strategy

Překlad: www.languagewire.com

Jan Bøgh
Jan Bøgh, Prezident & CEO, JYSK.

Milí kolegové,

minulý týden jsem měl to potěšení setkat se s členy týmu vedení JYSKu a národních managementů na každoročním strategickém zahájení v dánském HimmerLandu.

Jako vždy jsem byl ohromen energií a nasazením všech kolegů z JYSKu a už se těším na finanční rok 23 i se všemi výzvami, kterým budeme určitě čelit.

Příkladem může být nízká nezaměstnanost, a proto je pro JYSK zcela zásadní, aby dokázal přilákat a udržet zaměstnance.

To bude zahrnovat zvyšování počtu potenciálních zaměstnanců a důraz na to, aby JYSK byl atraktivním pracovištěm pro všechny, protože je důležité, aby zaměstnanci a vedení JYSKu byli zrcadlem společnosti, k níž patříme.

Nejde jen o rovnoměrné zastoupení mužů a žen v JYSKu, ale i o to, aby JYSK byl atraktivním zaměstnavatelem pro každého – bez ohledu na rasu, náboženství, sexuální orientaci a všechny ostatní nálepky, které se někdy používají ke kategorizaci lidí.

Přichází ínflace

Nízká nezaměstnanost s sebou také přináší inflaci, a to je zejména v současné situaci něco, co ovlivňuje nás všechny, protože k jejímu zhoršování přispívá velké množství různých faktorů.

Inflace byla vysoká již před válkou na Ukrajině a s jejím vypuknutím se tlak dále zvýšil.

Rád bych zdůraznil, že zdaleka nejhorším důsledkem války jsou lidské tragédie, a bylo mi velkým potěšením potkat se fyzicky s kolegy z Ukrajiny a vyslechnout si v HimmerLandu ukrajinského Country Managera Jevgenije Ivanycu, i když za velmi smutných okolností.

Z obchodního hlediska je však samozřejmě také nutné uvědomovat si finanční dopady.

Připadá mi férové říci, že nikdo nemůže předvídat, jak se v nadcházejících letech bude světová ekonomika vyvíjet. V současné době je ale docela jasné, že pro JYSK bude víc než kdy jindy důležité poskytovat našim zákazníkům dobrou nabídku.

Trvale udržitelná cesta

Toto vše je potřeba udělat, přičemž nesmíme ztrácet ze zřetele mnoho dalších projektů, které jsou pro JYSK rovněž zásadní.

Stále musíme pracovat na tom, abychom se stali jednou plně integrovanou společností: Jeden JYSK Musíme také neustále naše podnikání rozvíjet, abychom splnili požadavky budoucích spotřebitelů.

To zahrnuje nároky na omnichannel a flexibilitu, ale také důraz na to, abychom byli udržitelnější a přispívali ke snížení ekologické stopy.

Od společnosti naší velikosti se něco takového očekává - a plným právem.

Proto mi tak záleží na tom, abych se s manažery z JYSKu mohl setkat tváří v tvář a dohodnout se s nimi na opatřeních pro nadcházející finanční rok. Sdílet ten pocit závazku a zajistit, aby všichni chápali, kam směřujeme, až náš finanční rok 1. září začne.

Do té doby je odpovědností každého národního managementu a všech vedoucích oddělení zajistit, aby se celková strategie proměnila v konkrétní plány a opatření. Pak budeme všichni moci přispět k úspěchu JYSKu tím, že budeme nejlepší v tom, co děláme.

Rok za rokem dokazujeme, že jsme toho schopni dosáhnout, a nepochybuji o tom, že se nám to opět podaří.

Se srdečným pozdravem

Jan Bøgh
President & CEO

Latest news

Jan Bøgh

JYSK opět dosáhl rekordních výsledků

24/11/2022 - Ve své předmluvě k výroční zprávě s názvem „Silné hodnoty v turbulentním roce“ se President & CEO Jan Bøgh ohlíží za uplynulým rokem v JYSKu.

SvetlanaKamensckaya

51 ukrajinských kolegů našlo nový domov

22/11/2022 - Od začátku války na Ukrajině je hlavní prioritou JYSKu pomáhat ukrajinským kolegům.

Behind the scenes in Proud to be JYSK campaign

Magda, Marianna a Svante jsou novými hvězdami JYSKu

16/11/2022 - Nová kampaň zaměřená na budování značky zaměstnavatele představí životy tří zaměstnanců JYSKu se vším všudy - od práce a zájmů až po přátele a rodiny.

Přidej komentář

Komentujte prosím slušně :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office