Skip to main content
Employees highfive

Spokojnosť zamestnancov JYSKu v práci rastie

Dátum:

Author: Martin Fyn Aamand, Head of Communications & PR

Kategória: Careers & HR , People

Nový prieskum s mierou účasti 97 percent zamestnancov JYSKu ukazuje, že spokojnosť v práci vzrástla z už tak vysokej úrovne z roku 2022.

ESS 2024 v skratke

  • Zúčastnilo sa 97 % všetkých zamestnancov JYSKu
  • Spokojnosť v práci sa zvýšila o 1 percentuálny bod na 75 zo 100
  • Lojalita zostala na úrovni 82 zo 100
  • Priami manažéri získali 84 bodov zo 100
  • Hodnoty aj zmocnenie boli hodnotené 83 zo 100

"Vyzerá to celkom dobre."

Týmito slovami zhodnotil Jan Verhoek, Executive Vice President HR, celkové výsledky tohtoročného prieskumu spokojnosti zamestnancov (známeho ako ESS). Hovorí to so širokým úsmevom na tvári, pretože „celkom dobre“ je skromný spôsob ako zhrnúť výsledky prieskumu.

Prieskum sa uskutočnil medzi všetkými zamestnancami JYSKu v predajniach, distribučných centrách a centrálach počas januára 2024 a svoje právo a povinnosť vyjadriť sa využilo pôsobivých 97 percent zamestnancov .

Verím, že naše hodnoty dosiahli tak vysoké výledky preto, že ich každodenne uplatňujú naši skúsení manažéri na všetkých úrovniach.
- Jan Verhoek, Executive Vice President HR

Celkové skóre spokojnosti v práci a motivácie sa v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom v roku 2022 zvýšilo o jeden percentuálny bod a dosiahlo 75 zo 100 možných bodov. Skóre lojality voči JYSKu zostalo na úrovni 82.

„Rád by som poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili. Skutočnosť, že tak veľa našich zamestnancov využíva túto príležitosť na vyjadrenie názoru, je fantastická a pozoruhodná. Ukazuje to, že vám na JYSKu záleží a že sa chcete podieľať na tom, aby bol JYSK ešte lepším pracoviskom, a výsledky sú reprezentatívne pre celú našu organizáciu. Pre našu spoločnosť sú to neoceniteľné informácie, ktoré teraz musíme použiť na zlepšenie kdekoľvek je to možné,“ hovorí Jan.

Ján Verhoek
“Rád by som poďakoval všetkým, ktorí sa prieskumu zúčastnili," hovorí Jan Verhoek, Executive Vice President HR.

Hodnoty a manažéri posilŇujú právomoci zamestnancov

Okrem celkových pôsobivých výsledkov je Jan obzvlášť hrdý na skutočnosť, že tieto tri oblasti definujú silné stránky JYSKu ako pracoviska: Silné vedenie ľudí, spoločnosť riadená hodnotami a posilnenie právomocí zamestnancov.

Keď majú zamestnanci ohodnotiť svojho priameho manažéra, priemerné skóre je 84 zo 100. Toto skóre je vyššie ako referenčná hodnota, ktorú použila poradenská firma Ennova na vykonanie prieskumu, a je definovaná ako „top vo svojej triede“, čo znamená, že JYSK patrí medzi najlepšie spoločnosti v tejto kategórii.

Keď sa zamestnancov opýtate, ako dobre sa dokážu stotožniť s hodnotami spoločnosti JYSK – kupec, kolega a kultúra firmy – priemerné skóre je 83 zo 100. Na otázku ohľadom zmocnenia – to znamená, že majú dôveru a možnosť robiť vlastné rozhodnutia a prevziať zodpovednosť za svoje úlohy – skóre je tiež 83 zo 100. Oba výsledky sú taktiež „top vo svojej triede“.

„Verím, že naše hodnoty dosiahli tak vysoké výsledky preto, že ich každý deň napĺňajú naši skúsení manažéri na všetkých úrovniach, či už sú to manažéri predajne alebo Country Director, a vďaka tomu majú naši zamestnanci možnosť prevziať zodpovednosť za svoje úlohy a robiť správne rozhodnutia pre JYSK. To je niečo, na čo môžeme byť všetci skutočne hrdí,“ hovorí Jan.

Latest news

Garden Event in JYSK 2024

Zo sveta: Záhradné podujatia

- Raz za čas prinášame krátke správy o tom, čo sa deje v JYSKových krajinách po celom svete.

Jozef Senohradský, nový DM pre Slovensko

Zaujímam sa o svojich zamestnancov

- Jednou z tvárí nedávnej kampane JYSKu zameranej na učenie a rozvoj zamestnancov bol aj nový distrikt manažér Jozef Senohradský.

JYSK Farum with new strategy poster

JYSK strategy House sa rozširuje o ďalšie poschodie

- Všetky predajne, distribučné centrá a kancelárie čaká dôležitá novinka.

Pridať komentár

Nezabudnite zachovať pekný tón :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office