Skip to main content
Employees highfive

Arbetsglädjen ökar hos JYSK-anställda

Datum: 01/03/2024

Author: Martin Fyn Aamand, Head of Communications & PR

Kategori: Careers & HR , People

En ny undersökning med en deltagandegrad på 97 procent av JYSK-anställda visar att arbetsglädjen har ökat från en redan hög nivå 2022.

ESS 2024 i korthet

  • 97 % av alla JYSK-anställda deltog
  • Arbetstillfredsställelsen ökade med 1 procentenhet till 75 av 100
  • Lojaliteten låg kvar på 82 av 100
  • Direkta chefer fick 84 poäng av 100
  • Både värderingar och egenmakt fick 83 av 100

– Det ser ganska bra ut, säger Jan Verhoek, Executive Vice President HR, när han summerar de övergripande resultaten av årets medarbetarnöjdhetsundersökning ( ESS). Han säger det med ett stort leende på läpparna, för "ganska bra" är ett blygsamt sätt att summera undersökningsresultaten.

Undersökningen gjordes bland alla JYSK-anställda i butiker, distributionscenter och kontor under januari 2024 och hela 97 procent använde sin rätt och skyldighet att säga ifrån.

Jag tror att våra värderingar värderas så högt eftersom de levs ut varje dag av våra duktiga chefer på alla nivåer.
- Jan Verhoek, Executive Vice President HR

Totalpoängen för arbetstillfredsställelse och motivation ökade med en procentenhet jämfört med föregående undersökning 2022 och nådde 75 av 100 möjliga poäng. Poängen för lojalitet gentemot JYSK landade på 82.

– Jag skulle vilja säga ett stort tack till alla som har deltagit. Att så många av våra anställda använder denna möjlighet att göra sin röst hörd är både fantastiskt och anmärkningsvärt. Det visar att man bryr sig och engagerar sig i att göra JYSK till en ännu bättre arbetsplats och det gör resultatet representativt för hela vår organisation. Som företag är det ovärderlig information som vi nu behöver använda för att förbättra oss, säger Jan.

Jan Verhoek
“Jag vill rikta ett stort tack till alla som har medverkat", säger Jan Verhoek, Executive Vice President HR.

Värderingar och chefer stärker medarbetarna

Utöver de imponerande resultaten överlag är Jan särskilt stolt över det faktum att tre områden definierar JYSKs styrkor som arbetsplats: Starkt ledarskap för människor, värdedrivet företag och medarbetare som känner att de har mandat.

När anställda ombeds betygsätta sin direkta chef är medelpoängen 84 av 100. Poängen ligger över det riktmärke som används av Ennova, konsultföretaget som användes för att genomföra undersökningen, och definieras som "bäst i klassen", vilket betyder JYSK är bland de bäst presterande företagen i denna kategori.

När anställda tillfrågas om hur väl de identifierar sig med JYSKs företagsvärderingar – Tradesman, Colleague och Corporate Spirit – är medelpoängen 83 av 100. På frågan om empowerment – vilket betyder att du är betrodd och har möjlighet att fatta egna beslut och ta ansvar för sina uppgifter – landar poängen också på 83 av 100. Båda resultaten är också "bäst i klassen".

– Jag tror att våra värderingar värderas så högt eftersom de levs ut varje dag av våra skickliga chefer på alla nivåer, oavsett om det är butikschef eller Country Director och det gör att våra anställda har befogenhet att ta ansvar för sina uppgifter och ta rätt beslut för JYSK. Det är något vi alla kan vara riktigt stolta över, säger Jan.

Latest news

Germany

JYSK firar två födelsedagar på ett år

02/04/2024 - I år har JYSK funnits i 45 år och samtidigt firar JYSK Tyskland 40-årsjubileum.

Aleš Kisý

Tjecken Aleš Kisý gör sig redo för sitt sjätte Paralympics

27/03/2024 - Med 5 månader kvar till starten av de paralympiska spelen i Paris förbereder sig Aleš Kisý, en tjeckisk paralympisk medaljör, för sitt sjätte paralympiska spel.

Marlene and Marco ready for the DMT program.

JYSK Italien satsar på medarbetarutveckling

19/03/2024 - Den 26 februari lanserade JYSK Italien det första District Manager Trainee-programmet (DMT) på huvudkontoret i Milano.

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office