Skip to main content
Employees highfive

Arbeidsgleden øker for JYSK-ansatte

Dato: 01/03/2024

Author: Martin Fyn Aamand, Head of Communications & PR

Kategori: Careers & HR , People

En ny undersøkelse med deltakelse på 97 prosent JYSK-ansatte viser at arbeidsgleden har økt fra et allerede høyt nivå i 2022.

ESS 2024 kort fortalt

  • 97 % av alle JYSK-ansatte deltok
  • Arbeidsgleden økte med 1 prosentpoeng til 75 av 100 mulige poeng
  • Lojaliteten holdt seg på 82 av 100 mulige poeng
  • Direkte ledere fikk 84 av 100 mulige poeng
  • Både verdier og empowerment ble scoret 83 av 100 mulige poeng

"Det ser ganske bra ut."

Det sier Jan Verhoek, Executive Vice President HR, når han oppsummerer de samlede resultatene av årets medarbeidertilfredshetsundersøkelse (kjent som ESS). Han sier det med et stort smil om munnen, fordi "ganske bra" er en beskjeden måte å oppsummere undersøkelsesresultatene på.

Undersøkelsen ble gjort blant alle JYSK-ansatte i butikker, distribusjonssentraler og kontorer i løpet av januar 2024, og hele 97 prosent brukte sin rett og plikt til å si ifra.

Jeg tror at våre verdier blir vurdert så høyt fordi de etterleves hver dag av våre dyktige ledere på alle nivåer.
- Jan Verhoek, konserndirektør HR

Samlet poengsum for arbeidsglede og motivasjon økte med ett prosentpoeng sammenlignet med forrige undersøkelse i 2022 og nådde 75 av 100 mulige poeng. Poengsummen for lojalitet mot JYSK holdt seg på 82.

«Jeg vil gjerne takke alle som har deltatt. Det faktum at så mange av våre ansatte benytter denne muligheten til å la sin stemme bli hørt er både fantastisk og bemerkelsesverdig. Det viser at du bryr deg og engasjerer deg for å gjøre JYSK til et enda bedre sted å jobbe, og det representerer våre resultater godt for hele vår organisasjon. Som selskap er dette uvurderlig informasjon som vi nå kan bruke for å forbedre oss, sier Jan.

Jan Verhoek
" Jeg vil gjerne takke alle som har deltatt" sier Jan Verhoek, Executive Vice President HR.

Verdier og ledere styrker ansatte

I tillegg til de imponerende resultatene, er Jan spesielt stolt over det faktum at tre områder definerer JYSKs styrker som arbeidsplass: Sterkt menneskelig lederskap, verdidrevet selskap og dyktige medarbeidere.

Når ansatte blir bedt om å rangere sin direkte leder, er den gjennomsnittlige poengsummen 84 av 100. Denne poengsummen er en referanse som blir brukt av Ennova, konsulentfirmaet som ble brukt til å gjennomføre undersøkelsen, og definert som "best i klassen". Det betyr at JYSK er blant de best presterende selskapene i denne kategorien.

Når ansatte blir spurt om hvor godt de identifiserer seg med JYSKs selskapsverdier – Tradesman, Colleague og Corporate Spirit – er den gjennomsnittlige poengsummen 83 av 100. På spørsmål om empowerment – noe som betyr at du er klarert og i stand til å ta dine egne beslutninger og eierskap til oppgavene dine – poengsummen er også 83 av 100. Begge resultatene er også "best i klassen".

«Jeg tror at verdiene våre blir vurdert så høyt fordi de etterleves hver dag av våre dyktige ledere på alle nivåer, enten det er en butikksjef eller landdirektør, og det gjør at våre ansatte har makt til å ta eierskap til oppgavene sine og gjøre de rette tiltakene for JYSK. Det er noe vi alle kan være veldig stolte av, sier Jan.

Latest news

Germany

JYSK feirer to bursdager på ett år

02/04/2024 - I år har JYSK vært i virksomhet i 45 år, samtidig feirer JYSK Tyskland sitt 40-årsjubileum.

Aleš Kisý

Mitt sjette Paralympics

27/03/2024 - Med 5 måneder igjen til starten av de paralympiske leker i Paris, forbereder Aleš Kisý, en tsjekkisk paralympisk medaljevinner, seg til sin sjette paralympisk lek.

Marlene and Marco ready for the DMT program.

JYSK Italia investerer i medarbeiderutvikling

19/03/2024 - 26. februar lanserte JYSK Italia det første District Manager Trainee-programmet (DMT) ved hovedkontoret i Milano.

Legg til kommentar

Husk å holde en god tone:)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office