Skip to main content

Dare to Care

Dátum: 10/06/2021

Author: Rune Jungberg Pedersen, Communications & CSR Director

Kategória: Careers & HR

Od 14. do 25. júna bude v spoločnosti JYSK prebiehať interná kampaň Dare to Care, prostredníctvom ktorej sa snažíme zvýšiť zameranie na pracovné prostredie.

Dare to Care
Simona Carp, manažérka ľudských zdrojov v spoločnosti JYSK Rumunsko a Bulharsko, navštívila predajňu JYSK Militari v Bukurešti, aby vyhodnotila, ako zavádzame pravidlá pre pracovné prostredie.

Skvelí kolegovia vydržia dlhšie, no na to, aby ste boli skvelým kolegom, musíte využívať aj svoje právo a povinnosť prehovoriť, keď si všimnete, že sa iní kolegovia vystavujú nebezpečenstvu.

Práve na tejto filozofii je postavená nová kampaň s názvom Dare to Care, ktorej cieľom je zvýšiť zameranie na pracovné prostredie v predajniach JYSK.

Jej hlavným cieľom je bez pochybností objasniť, že pracovné prostredie je niečo, čo v spoločnosti JYSK neberieme na ľahkú váhu, a že nikto z nás nesmie zabúdať využívať poskytnuté pomôcky.

Kampaň bude prebiehať od 14. do 25. júna a počas tohto obdobia budete mať v MYJYSK k dispozícii ďalšie materiály týkajúce sa pracovného prostredia a viacero predajní absolvuje návštevy zamerané na pracovné prostredie v predajni.

„Bezpečnosť našich zamestnancov je pre spoločnosť JYSK kľúčová, a preto je dôležité, aby sme zvyšovali informovanosť o pracovnom prostredí v našich predajniach. A to nielen preto, aby sme zaistili, že bude každý konať správne, no aj aby sme podporili kolegov v tom, aby sa zaujímali jeden o druhého. Prehovoriť nie je vždy pohodlné. No ak kolegovi hrozí zranenie, je obzvlášť dôležité, aby sme svoje právo a povinnosť prehovoriť využili. Práve preto sme kampaň nazvali Dare to Care,“ vysvetľuje Jacob Paradisgaard Hansen, regionálny manažér oddelenia ľudských zdrojov.

Mnohé iniciatívy

Simona Carp, manažérka ľudských zdrojov pre Rumunsko a Bulharsko, strávila prípravami na kampaň veľa času.

V GOJYSK.com sme jej položili štyri otázky o tom, čo môžu zamestnanci spoločnosti JYSK Rumunsko počas kampane očakávať.

Dare to CareAko budeme realizovať kampaň Dare to Care v Rumunsku?

„Keď sme plánovali aktivity pre túto kampaň, zameriavali sme sa prevažne na zapojenie všetkých kolegov. Pre našu spoločnosť sú pravidlá týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti veľmi dôležité a na túto tému máme veľa školení. Napriek tomu je dôležité, aby sme našim kolegom občas pripomenuli význam pracovného prostredia, s čím nám interná kampaň pomôže. V Rumunsku otvárame mnoho nových predajní, čo tiež znamená, že máme plno nových kolegov, a táto kampaň nám pomôže ich zapojiť.“

Aké aktivity budú počas kampane prebiehať?

„Kampaň budeme týždeň pred jej oficiálnym spustením propagovať formou letákov v predajni, ktoré našim kolegom pripomenú tie najdôležitejšie pravidlá týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečia.

Ďalším krokom bude identifikovať predajne, ktoré tieto pravidlá úspešne dodržiavajú. Každá predajňa určí jedného kolegu, ktorý bude v súťaži zastupovať celý tím. Súťaž bude prebiehať v troch štádiách: Vyberieme víťaza z každej oblasti, potom z každého regiónu a nakoniec šampióna krajiny, ktorým bude víťaz tretieho štádia súťaže. Súťaž sa volá The Safety Championship.“

Kto všetko sa do súťaže zapojí?

„Oblastný manažér navštívi predajne a určí víťaza. Oblastný manažér počas svojej návštevy vyplní hodnotiaci dotazník a skontroluje všetky body, ktoré musia naši kolegovia zohľadniť, aby zaistili dobré pracovné prostredie.

Dare to CareTieto body pokrývajú pravidlá na zabránenie šíreniu koronavírusu, ergonomické techniky, návody na najlepšie využívanie našich nástrojov a vybavenia, bezpečnostné pravidlá v skladoch a pracovnom prostredí. Oblastný manažér potom rozhodne o výslednom skóre každej predajne spolu s obchodným partnerom pre ľudské zdroje.

Do procesu sa zapájajú aj manažér predaja, manažér ľudských zdrojov a manažér krajiny, ktorí tiež navštívia niektoré predajne. Informácie zverejnia v našej internej skupine, kde sa môžu rozprávať o súťaži a o tom, ako predajne zavádzajú naše pravidlá pre pracovné prostredie.“

Čo by ste našim kolegom odporučili?

„Najlepšia rada je už vlastne v samotnom názve kampane: Dare to Care! Musia sa viac zamýšľať nad vlastnou bezpečnosťou a bezpečnosťou svojich kolegov a menej nad tým, ako ľahko by sa dalo niečo spraviť, ak by sa porušili pravidlá. Pravidlá sú jednoduché a jasné, máme špeciálne školenia a zapamätať si ich vôbec nie je náročné. S dobrým prístupom a pochopením pravidiel sa dá pracovné prostredie rešpektovať ľahko. Zdravie a bezpečnosť musíme mať vždy na zreteli.“

Latest news

JYSK reaches 100 stores in Romania

Spoločnosť JYSK má v Rumunsku už 100 predajní

11/06/2021 - Spoločnosť JYSK dosiahla v Rumunsku nový medzník, keď v prístavnom meste Constanța pri Čiernom mori otvorila svoju 100. predajňu. Je však len v polovici cesty za svojím cieľom otvoriť 200 predajní. Na druhú polovicu práve vykračujeme.

Dare to Care

Dare to Care

10/06/2021 - Od 14. do 25. júna bude v spoločnosti JYSK prebiehať interná kampaň Dare to Care, prostredníctvom ktorej sa snažíme zvýšiť zameranie na pracovné prostredie.

E-Team

Údržbári z JYSK budú mať plné ruky práce

03/06/2021 - Na najbližšie roky je naplánovaných viac ako 2 000 aktivít na predajniach a do každej z nich je zapojený E-Team. Práve preto sa vo viacerých krajinách E-Teamy rozšíria.

Add comment

Remember to keep a nice tone :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office