Skip to main content

"Dare to Care"

Päivämäärä: 10/06/2021

Author: Rune Jungberg Pedersen, Communications & CSR Director

Kategoria: Careers & HR

Kesäkuun 14.‒25. päivä JYSKissä järjestetään sisäinen kampanja nimeltä "Dare to Care". Sen tarkoituksena on keskittyä työympäristöön.

Dare to Care
Simona Carp, Romanian ja Bulgarian JYSKin HR Manager, vierailulla JYSKin Militari-myymälässä Bukarestissa arvioimassa, kuinka työympäristöä koskevat säännöt on otettu käyttöön.

Hyvä työkaveruus kestää aikaa, ja hyvän kollegan merkki on käyttää oikeuttaan ja velvollisuuttaan puuttua tilanteeseen silloin, kun huomaa kollegan vaarantavan turvallisuuttaan.

Tämä on filosofia uuden Dare to Care -kampanjan takana, joka pyrkii keskittymään erityisesti JYSK-myymälöiden työympäristöihin.

Painopisteenä on tehdä selväksi, että työympäristöön suhtaudutaan JYSKissä vakavuudella, ja jokaisen on muistettava käyttää työhön suunniteltuja apuvälineitä.

Kampanja on käynnissä 14.‒25.6. ja tänä aikana MYJYSKissä on työympäristöä käsittelevää lisäsisältöä, ja monet myymälät saavat vieraita, jotka keskittyvät myymälän työympäristöön.

"Työntekijöidemme turvallisuus on keskeisessä roolissa JYSKissä ja siksi on tärkeää nostaa tietoisuutta myymälöidemme työympäristöstä. Tarkoitus ei ole ainoastaan varmistaa, että jokainen toimii oikein, vaan myös rohkaista kollegoita huolehtimaan toisistaan. Joskus asioiden esiintuominen voi tuntua epämukavalta. Mutta jos kollega on loukkaantumisriskissä, on erityisen tärkeää käyttää oikeuttaan ja velvollisuuttaan puuttua asiaan. Siksi kampanjan nimi on Dare to Care", selittää Regional HR Manager Jacob Paradisgaard Hansen.

Monia aloitteita

Romanian ja Bulgarian HR Manager Simona Carp on kuluttanut paljon työtunteja valmistellessaan kampanjaa.

GOJYSK.com esitti hänelle neljä kysymystä siitä, mitä JYSKin Romanian työntekijöiden pitäisi kampanjalta odottaa.

Dare to CareKuinka Dare to Care -kampanja toteutetaan Romaniassa?

"Kun suunnittelimme kampanja-aktiviteetteja, painopisteemme oli kaikkien kollegojen osallistamisessa. Yrityksemme suhtautuu työturvallisuuteen ja -terveyteen sekä työympäristöön hyvin vakavasti, ja järjestämme usein koulutusta tällä saralla. Silti on aika ajoin tärkeää muistuttaa kollegoita työympäristön tärkeydestä ja siinä tämä sisäinen kampanja tulee avuksi. Avaamme Romaniassa paljon uusia myymälöitä, mikä tarkoittaa myös, että saamme paljon uusia kollegoita, ja tämä kampanja auttaa ottamaan heidätkin mukaan."

Millaisia aktiviteetteja kampanja sisältää?

"Aloitamme kampanjan markkinoinnin viikkoa ennen kampanjan virallista käynnistämistä tuomalla myymälöihin postereita, jotka muistuttavat kollegoitamme tärkeimmistä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä säännöistä.

Seuraava askel on tunnistaa myymälät, jotka noudattavat näitä sääntöjä suurimmalla menestyksellä. Jokainen myymälä nimittää yhden kollegan, joka edustaa tiimiä kilpailussa. Kilpailu on kolmivaiheinen: Voittaja nimetään ensin kullekin seudulle ja sitten alueelle, ja lopuksi nimetään maavoittaja, joka siis voittaa kilpailun kolmannen vaiheen. Kilpailun nimi on "Safety Championship".

Ketkä ovat mukana kilpailussa?

"District Manager vierailee myymälöissä ja valitsee voittajan. Myymälävierailun aikana District Manager täyttää arviointilomakkeen ja tarkastaa kaikki seikat, jotka kollegoiden on otettava huomioon hyvän työympäristön varmistamisessa.

Dare to CareNäitä seikkoja ovat koronan leviämisen estämiseen liittyvät säännöt, ergonomia, työkalujemme ja laitteidemme parhaat käyttötavat sekä varaston ja työympäristön turvallisuussäännöt. District Manager antaa kullekin myymälälle loppuarvosanan yhdessä HR Business Partnerin kanssa.

Mukana ovat myös Retail Manager, HR Manager ja Country Manager, jotka vierailevat joissain myymälöissä, postaavat päivityksiä sisäiseen ryhmäämme ja kertovat kilpailusta sekä siitä, kuinka myymälät ovat ottaneet käyttöön työympäristöä koskevat sääntömme."

Millaisen neuvon antaisit kollegoille?

"Paras neuvo on kampanjan nimessä: Dare to Care! Jokaisen on ajateltava enemmän omaa ja kollegoidensa turvallisuutta ja vähemmän sitä, kuinka helppoa jonkin asian tekeminen on, jos jättää säännöt noudattamatta. Säännöt ovat selkeitä ja yksinkertaisia, meillä on koulutusta, ja sääntöjen muistaminen on helppoa. Jos asenne on kohdillaan ja jos säännöt muistetaan, työympäristössä on helppo toimia odotetulla tavalla. Jokaisen mielissä terveyden ja turvallisuuden on oltava etusijalla."

Latest news

JYSK reaches 100 stores in Romania

JYSKillä 100 myymälää Romaniassa

11/06/2021 - JYSK saavutti Romaniassa tärkeän virstanpylvään ja avasi 100. myymälänsä Mustanmeren rannalla sijaitsevaan Constanțan satamakaupunkiin. Mutta tämä on kuitenkin vasta puolimatka 200 myymälän tavoitteessa. Jälkimmäistä puoliskoa lähdetään tavoittelemaan nyt.

Dare to Care

"Dare to Care"

10/06/2021 - Kesäkuun 14.‒25. päivä JYSKissä järjestetään sisäinen kampanja nimeltä "Dare to Care". Sen tarkoituksena on keskittyä työympäristöön.

E-Team

JYSKin rakentajilla on kädet täynnä työtä

03/06/2021 - Tuleviksi vuosiksi on suunnitteilla yli 2 000 myymälöihin kohdistuvaa muutosta, ja E-Team on mukana niistä jokaisessa. Siksi E-Team-tiimit kasvavat useissa maissa.

Lisää kommentti

Pidä ystävällinen sävy :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office