Skip to main content

”Dare to Care”

Datum: 10/06/2021

Author: Rune Jungberg Pedersen, Communications & CSR Director

Kategori: Careers & HR

14–25 juni genomför JYSK den interna kampanjen ”Dare to Care” där syftet är att säkra extra fokus på arbetsmiljön.

Dare to Care
Simona Carp, HR Manager i JYSK Rumänien och Bulgarien, besöker JYSK Militari-butiken i Bukarest för att utvärdera hur arbetsmiljöregler implementeras.

Goda kollegor varar längre, och i att vara en god kollega ingår att använda sig av rätten och skyldigheten att säga ifrån om du ser kollegor göra något som utsätter dem själva eller andra för fara.

Det här är grunden för en ny kampanj som kallas ”Dare to Care” där syftet är att säkra extra fokus på arbetsmiljön i JYSK-butiken.

Det huvudsakliga syftet är att tydliggöra att arbetsmiljö är något vi tar på allvar inom JYSK och att det är viktigt att använda de hjälpmedel som JYSK tillhandahåller för att skapa en säker och sund arbetsmiljö.

Kampanjen pågår 14–25 juni. Bland annat kommer extra information om arbetsmiljö att finnas på MYJYSK och ett mycket stort antal butiksbesök kommer att göras med fokus på arbetsmiljö.

– Medarbetarnas säkerhet är avgörande för JYSK, och därför är det viktigt att öka medvetenheten kring arbetsmiljön i våra butiker. Inte bara för att säkerställa att alla agerar på rätt sätt utan också för att uppmuntra medarbetare att ta hand om varandra. Ibland kan det kännas jobbigt att uppmärksamma kollegor om att de inte följer reglerna. Men om en kollega riskerar att komma till skada är det extra viktigt att använda rätten och skyldigheten att uttrycka sin åsikt. Därför kallar vi kampanjen Dare to Care, förklarar Regional HR Manager Jacob Paradisgaard Hansen.

Många initiativ

Simona Carp, HR Manager för Rumänien och Bulgarien, har ägnat mycket tid åt att förbereda sig för kampanjen.

GOJYSK ställde i samband med det fyra frågor om vad medarbetarna kan förvänta sig av kampanjen.

Dare to CareHur genomförs kampanjen Dare to Care i Rumänien?

– När vi planerade aktiviteterna för den här kampanjen var vi mycket inriktade på att engagera alla våra kollegor. Vi tar hälso- och säkerhetsreglerna och arbetsmiljön på mycket stort allvar och anordnar många kurser kring det. Trots det är det viktigt att vi med jämna mellanrum påminner våra kollegor om hur viktig arbetsmiljön är, och där kan en intern kampanj vara till hjälp. Dessutom öppnar vi ju just nu många nya butiker i Rumänien, vilket också innebär att vi har många nya kollegor. Kampanjen hjälper oss även med att involvera dem.

Vilka aktiviteter kan vi se fram emot under Dare to Care-kampanjen?

– En vecka före den officiella lanseringen börjar vi informera om kampanjen via affischer på lagret som påminner medarbetarna om de viktigaste reglerna kring arbetsmiljö och hjälpmedel.

Nästa steg är att ta reda på vilka butiker som är bäst på att följa reglerna. Varje butik utser en medarbetare som ska representera arbetslaget i tävlingen. Tävlingen består av tre etapper: vi utser en vinnare i varje distrikt, därefter i varje region och slutligen en i hela landet.

Tävlingen heter The Safety Championship.

Dare to CareVilka kommer att vara involverade i tävlingen?

– Det är District Managers, som besöker butikerna i syfte att utse vinnaren. Under besöket fyller District Manager i ett utvärderingsformulär och kontrollerar alla områden som våra kollegor ska ha koll på för att säkra en bra arbetsmiljö. Det rör sig bland annat om att förhindra spridning av coronaviruset, ergonomitekniker, hur vi på bästa sätt använder våra verktyg och utrustningar, säkerhetsregler i lagerutrymmet och arbetsmiljö. District Manager bestämmer den slutgiltiga poängen för varje butik tillsammans med HR Business Partner.

Även Retail Manager, HR Manager och Country Manager är involverade i tävlingen. Både genom besök i en del av butikerna och genom inlägg i våra lokala grupper angående hur vi implementerar våra arbetsmiljöregler.

Har du något råd till våra kollegor?

– Det bästa rådet hittar man faktiskt i kampanjnamnet: Dare to Care! Kollegorna behöver tänka mer på sin egen och sina kollegors säkerhet och mindre på hur enkelt något är att göra om man struntar i att följa reglerna. Reglerna är enkla och tydliga. Vi har särskilda utbildningar om dem och de är enkla att minnas. Om alla har en bra inställning och förstår reglerna är det enkelt att respektera arbetsmiljön. Hälsa och säkerhet är områden vi måste ha konstant fokus på hela dagen.

Latest news

JYSK reaches 100 stores in Romania

JYSK når 100 butiker i Rumänien

11/06/2021 - JYSK har nått en viktig milstolpe i Rumänien i och med öppningen av butik nummer 100 i Constanța, en hamnstad vid Svarta havet. Men man är bara halvvägs på vägen mot 200-målet. Nu börjar andra hälften av resan.

Dare to Care

”Dare to Care”

10/06/2021 - 14–25 juni genomför JYSK den interna kampanjen ”Dare to Care” där syftet är att säkra extra fokus på arbetsmiljön.

Talang Academy.

Historiskt tillfälle när talanger samlades

04/06/2021 - I veckan samlades JYSKs första grupp av deltagare i Talent Academy för gemensam utbildning på kontoren i Arlöv och Stockholm. 
Projektledare Amanda Olsson är inspirerad av gensvaret från de 19 deltagarna.

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office