Skip to main content

Uppdatering från vår VD: En ny start

Datum: 08/02/2022

Author: ,

Kategori: Strategy

Jan Bøgh
Jan Bøgh
President & VD

Kollegor,

I två år har coronapandemin med sina utmaningar och sin osäkerhet skapat huvudbry för oss, men nu kan vi snart se fram emot ett liv, så som vi kände det före februari 2020.

I Danmark har myndigheterna beslutat att coronaviruset inte längre ska anses vara en samhällsskadlig sjukdom, därav har så gott som alla restriktioner tagits bort.

Jag vet att så inte är fallet i alla länder, men jag tror att merparten rör sig i den riktningen och inte minst har de nationella strategierna ändrats från att stänga handelsplatser till att arbeta för att vaccinera allmänheten.

ÄNNU STARKARE

På grund av återgången finns skäl att titta tillbaka på två hektiska år och utvärdera vår insats.

Det står fullständigt klart att ni gjort ett fantastiskt jobb, trots alla osäkerheter vi ställts inför och jag vill tacka er för det.

Jag är förvissad om att JYSK är ett starkare företag i dag än för två år sedan, det är en enorm styrka att vi trots alla utmaningar har kunnat fortsätta satsa på att öppna nya butiker, omgörningar, ombrandingen i Tyskland och Österrike och bygget av ett nytt distributionscenter i Ungern.

DET NYA NORMALA

Men även om utmaningarna från coronaviruset nu minskar, står vi inför andra problem.

"JYSK är ett starkare företag i dag än för två år sedan"
- Jan Bøgh, vd på JYSK

De globala leveranskedjorna står alltjämt under tryck i efterspelet av coronaviruset. Inflation och stigande råvarupriser likaså, att det är låg arbetslöshet gör att konkurrensen om talangfulla medarbetare är en mycket större utmaning och vi behöver fortfarande ta fler steg för att göra JYSK mer hållbart.

Jag är övertygad om att några av de förändringar vi sett under pandemin kommer vara en del av hur många väljer att leva sina liv i framtiden och hur de handlar.

Jag är säker att om du reflekterar över ditt eget liv, och de förändringar du gjort för dig och din familj, så kommer du hitta flera exempel på detta.

JYSK strategyDEl av strategin

Men jag är inte orolig.

JYSK har framgångsrikt gått igenom olika omständigheter och kriser förr, och de hanteras bäst genom att vi gör nödvändiga förändringar och kommer ihåg våra fundamentala värden: Köpman, Kollega, Kåranda.

Detta innebär också att vi bör utnyttja våra möjligheter att resa igen och fysiskt mötas över gränser och därigenom bli starkare som team på ett sätt som inte är möjligt genom Teams.

Så är också fallet för JYSKs Management Team som nyligen påbörjade arbetet med strategin för det kommande verksamhetsåret.

Som en förberedelse har jag och mina kolleger i Executive Management Team haft möjlighet att delta på världens största detaljhandelkonferens NFR.

Besöket där gav mycket inspiration och även bevis för att det vi gör på JYSK ligger helt i linje med förväntningarna från framtidens kunder.

Jag noterade särskilt att då många så kallade experter, för några år sedan, förutsåg döden för den fysiska butiken, höll alla på NRF med om att den fysiska butiken kommer bli ännu viktigare i framtiden. Och att det särskilt är små butiker, som ligger närmare kundernas hem, som föredras. Detta ligger helt i linje med vår strategi att finnas nära våra kunder.

DIN ÅSIKT RÄKNAS

Slutligen, vill jag säga några ord om ESS-undersökningen, vilken jag hoppas att ni deltagit i.

Inom JYSK har vi både en rätt och skyldighet att säga ifrån, och alla åsikter räknas.

Av den anledningen ser jag och mina kolleger fram emot dina svar och att använda dem som grund för att göra JYSK till en ännu bättre plats att arbeta på.

Bästa hälsningar

 

Jan Bøgh
President & VD

Latest news

Team Metz

JYSK Frankrike öppnar ny butik och huvudkontor

15/02/2024 - JYSK France har öppnat en helt ny butik och flyttat in i ett nytt huvudkontor i Metz.

Rami Jensen

Uppdatering från vår CEO: Vi är halvvägs genom FY24

11/02/2024 - Tack så mycket för ert deltagande i vår medarbetarundersökning.

Lene Simonsen är rektor för JYSKs butikschefsutbildning

Möt Lene - rektor för butikschefsutbildningen

30/01/2024 - Lene Simonsen är rektor för JYSKs butikschefsutbildning. Hittills har hon sett till att över 170 talanger fått växa och ta nästa steg i sin karriär.

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office