Skip to main content

3 000 vedúcich predajne ako hlavní hrdinovia novej kampane

Dátum: 20/04/2021

Author: Anders Græsbøll Buch, Communications Consultant, JYSK

Kategória: Careers & HR

Na základe výsledkov medzinárodného prieskumu všetkých súčasných vedúcich predajne spoločnosti JYSK priláka nová kampaň Employer Branding budúcich vedúcich predajne do nových predajní.

Kampaň

Aké sú vaše záľuby? Ste orientovaní na výsledky? Koľko rokov ste študovali?

Na jeseň 2020 boli všetci vedúci predajne spoločnosti JYSK pozvaní na účasť v prieskume, v ktorom sme sa ich pýtali na ich záľuby, záujmy, vlastnosti a podobne. Výsledky prieskumu sa teraz použijú na najväčšiu kampaň Employer Branding v histórii spoločnosti JYSK. Jej cieľom je nájsť ďalších vedúcich predajne, ktorých spoločnosť JYSK potrebuje, aby realizovala svoju víziu, a to otvoriť 5 000 predajní po celom svete.

Braulio da Rocha
Braulio da Rocha je oblastný manažér v zácviku v Portugalsku.

Braulio da Rocha v minulosti pracoval ako vedúci predajne v Španielsku, dnes je oblastný manažér v zácviku v Portugalsku. Je hrdý na to, že môže byť súčasťou neustále rastúcej spoločnosti.

„Do spoločnosti JYSK som nastúpil pred takmer 5 rokmi a bol som tu, keď sme dosiahli počet 2 500 predajní. Bolo to neskutočné. Ako pre vedúceho predajne pre mňa bolo úžasné aj dosiahnutie medzníka 3 000 predajní. Vôkol nás je plno spoločností, ktoré svoje ciele nedosiahnu, ale JYSK to dokázal. Dnes sme jednou z najväčších spoločností v maloobchodnom sektore,“ oznamuje Braulio.

Zúčastnilo sa 1 860 vedúcich predajne

90 % vedúcich predajne sa venuje cvičeniu a športom.

86 % vedúcich predajne sa zaujíma o varenie.

93 % vedúcich predajne sa zaujíma o domácnosť a interiér.

Toto je len niekoľko výsledkov prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 1 860 vedúcich predajne. Jedným z nich je aj Jesse Koivula, vedúci predajne v Kangasale vo Fínsku.

Jesse Koivula
Jesse Koivula je vedúci predajne v Kangasale vo Fínsku.

„Vyplnenie prieskumu bolo rýchle a zábavné. Je skvelé, že sa výsledky použijú aj v kampani, pretože práca vedúceho predajne nie je ľahká,“ vysvetľuje Jesse.

Test založený na výsledkoch prieskumu

V rámci kampane sa môžu ľudia otestovať a zistiť, či sú vhodnými kandidátmi na pozíciu vedúceho predajne v JYSK. Odpovede testu by mali do istej miery zodpovedať výsledkom z prieskumu 3 000 vedúcich predajne spoločnosti JYSK.

V spoločnosti JYSK zvykneme hovoriť, že vedúci predajne môže predajňu buď postaviť na nohy, alebo zničiť. Práve preto sa hrdinami tejto kampane stalo našich 3 000 súčasných vedúcich predajne. Je skvelé vidieť, že aj napriek výrazným rozdielom má väčšina z nich rovnaké vlastnosti a záľuby,“ vysvetľuje Kateryna Babenko, riaditeľka pre ľudské zdroje spoločnosti JYSK.

Kampaň bude prebiehať interne aj externe prostredníctvom médií ako LinkedIn, Facebook, Instagram a YouTube vo forme reklám, testov a videí. Všetko to bude spájať jeden slogan „Want to join our 3,000 Store Managers?“.

Táto kampaň bude prebiehať v 28 krajinách v rôznych časoch od 21. apríla do 13. júna 2021.

Latest news

JYSK Strategy Kickoff 2021

CEO pri spustení stratégie: „Vedúci predajne sú oveľa dôležitejší než celý tím vrcholového vedenia“

18/05/2021 - Jan Bøgh, prezident a CEO spoločnosti JYSK, na výročnom spustení stratégie nastavil smer pre ďalší finančný rok a zdôraznil význam vedúcich predajne.

Berlin

V Berlíne sa testuje nový koncept predajní.

17/05/2021 - V Berlíne sa 10. mája otvoril prototyp nového konceptu predajne SC3 Compact. Tento koncept predstavuje riešenie menších predajní, ktoré majú ideálnu polohu, no nemôžu sa rozširovať.

Carla preview

Jeden deň v spoločnosti JYSK – vydanie s vedúcimi predajne

12/05/2021 - Na platforme GOJYSK.com chceme poukázať na našu medzinárodnú kampaň brandingu zamestnávateľa, ktorá oslavuje dosiahnutie medzníka 3 000 predajní a plánuje prilákať 2 000 ďalších vedúcich predajne.

Add comment

Remember to keep a nice tone :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office