Skip to main content

Franšize uče više o kompanijskim vrednostima JYSKa

Датум: 05/01/2024

Author: Martin Fyn Aamand, Head of Communications & PR

Категорија: Careers & HR , Franchise

Prevod: www.languagewire.com

Tokom FG23 franšize koje predstavlja osam zemalja učestvovale su u svojoj prvoj obuci o kompanijskim vrednostima JYSKa. Svrha je bila da se obezbedi da iste vrednosti – trgovina, kolegijalnost i poslovni duh – zažive širom JYSKa. 

Vrednosti kompanije se teško mogu pretočiti u reči, a ponekad je još teže druge tome učiti. 

Line Mortensen
Line Mortensen, Franchise Field Manager

Međutim, upravo je to bio zadatak kada je JYSK franšiza, koja deluje u 20 od ukupno 48 zemalja u kojima JYSK posluje, poželela da prenese dalje vrednosti koje predstavljaju ogroman udeo u uspehu JYSKa. 

Naše franšize mnogo više osećaju da su deo JYSKa, a to je važan deo u ispunjavanju našeg celokupnog cilja da u svim zemljama obezbedimo isti korisnički doživljaj.
– Frederik Kåre Kroun, Franchise Director

Kroz blisku saradnju sa odeljenjem za ljudske resurse, Line Mortensen, Franchise Field Manager u sedištu JYSKa u Danskoj, dobila je zaduženje da organizuje prvu obuku za tri partnera franšize koji zajedno predstavljaju osam zemalja JYSK franšize. 

„Napamet znam vrednosti naše kompanije, ali drugačije je to kada želite druge da učite o njima. Posebno u zemljama izvan Danske gde kultura kompanije nužno ne funkcioniše po izravnoj hijerarhiji i nisu navikli da budu toliko otvoreni, iskreni i direktni. Učenje kolega da u JYSKu svaki zaposleni ima pravo, a i obavezu da se izjasni, bez obzira na zvanje, mnogima je otvorilo oči“, kaže Line. 

Obuka na stvarnim primerima 

Nakon što je i sama bila učesnik u prvoj obuci u decembru 2022. godine, Line je preuzela ulogu nastavnika u januaru 2023. Tema obuke za učesnike u sali za sastanke sedišta JYSKa u Danskoj bile su tri kompanijske vrednosti, kao i o rukovodeće vrednosti u JYSKu: biti rukovodilac, instruktor i komunikator. 

JYSK franšiza ceni obuku
Kolege koje je Line obučavala su: Artūrs Vikmanis, Chief Operating Officer, iz Letonije, Litvanije i Estonije, Björn Ingi Vilhjálmsson , General Manager, sa Islanda i Farskih Ostrva, te Denis Razloga, Franchise Owner, iz Moldavije i Azerbejdžana.

„Bilo je veoma zabavno. Dugo radim u JYSKu, pa znam mnogo različitih, stvarnih primera naših vrednosti i rukovođenja u praksi, te sam se oslanjala na njih kako bi obuka bila što relevantnija. Obuka je bila intenzivna, kako meni jer mi je to bio prvi put da sam nastavnik, tako i učesnicima koji su se zaista umarali jer su dobijali dosta toga o čemu da razmišljaju“, kaže Line. 

Nakon obuke u Danskoj, franšize su zamoljene da, pod nadzorom Line, prenesu obuku kući i nauče iste lekcije svoje kolege vodeći se filozofijom „obuke instruktora“. Do juna 2023. godine su sve zemlje učesnice uspešno završile sopstvene lokalne obuke. 

„Najvažnije od svega je da ne poduče vrednosti samo jednokratno i posle zaborave na njih. Potrebna je struktura i naknadne obuke, te skoro svakodnevne diskusije kako bi to zaživelo i poživelo“, kaže Line. 

Obučeno je 13 zemalja 

Tokom FG23 u obuci o JYSK vrednostima i rukovođenju učestvovale su franšize sa Islanda, Farskih Ostrva, iz Letonije, Litvanije, Estonije, Moldavije, Severne Makedonije, Albanije, Kosova, Azerbejdžana i Vijetnama. 

Do sada su u FG24 u obuci učestvovale franšize sa Malte i iz Kuvajta. 

Deo strategije franšiza 

Frederik Kåre Kroun, Franchise Director u JYSKu, ove obuke smatra prirodnim narednim korakom u još obuhvatnije uključivanje franšiza u kompaniju. 

„U skorijim godinama su franšize postale mnogo bliže JYSKu u pogledu asortimana, koncepta prodavnice i marketinga. Međutim, ranije se nismo mnogo usredsređivali na ljudske resurse i obuke. JYSK vrednosti i obuka uopšte su sada kamen temeljac naše strategije za franšize i poslovnog plana. Na osnovu povratnih informacija sa obuka možemo samo da kažemo da deluje i da je uspešno. Naše franšize mnogo više osećaju da su deo JYSKa, a to je važan deo u ispunjavanju našeg celokupnog cilja da u svim zemljama obezbedimo isti korisnički doživljaj“, kaže on. 

Tokom FG24 će odeljenje za franšize slediti plan i obučiti preostale zemlje franšize, pri čemu su Kuvajt i Malta već u novembru učestvovali u obuci o vrednostima i rukovođenju. S obzirom na uspeh, odeljenje za franšize će zajedno sa odeljenjem za ljudske resurse isplanirati još relevantnih, budućih obuka za JYSK franšize. 

Latest news

Posjet danske ambasade JYSKu u Ljubljani

Ambasador danske ambasade posetio prodavnicu i JYSKovu kancelariju u Ljubljani

03/04/2024 - U sklopu posete Sloveniji, Erik Vilstrup Lorenzen, ambasador danske ambasade u Mađarskoj, posetio je JYSKovu kancelariju, koja se nalazi u sklopu prodavnice u BTC centru u Ljubljani.

Germany

JYSK slavi dva rođendana u jednoj godini

02/04/2024 - Ovo je 45. godina JYSKovog poslovanja, a istovremeno i 40. godišnjica JYSKa Nemačka.

Aleš Kisý

Moja šesta Paraolimpijada

27/03/2024 - Pet meseci pre početka Paraolimpijskih igara u Parizu, Aleš Kisý, češki paraolimpijski osvajač medalja, priprema se za svoju šestu Paraolimpijsku igru.

Komentariši

Ne zaboravi pravila ponašanja :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office