Skip to main content
Jonas Meyer

Interný audit k vašim službám

Dátum: 08/10/2020

Author: Rune Jungberg Pedersen, Communications & CSR Director

Kategória: Careers & HR

Práca s peniazmi a produktmi vysokej hodnoty každý deň so sebou prináša veľkú zodpovednosť. Práve preto je dôležité, aby všetci kolegovia v JYSK vedeli, na koho sa majú v prípade pochybností obrátiť.

Zamestnanci JYSK každý deň zodpovedajú za veľké sumy peňazí.

Preto je veľmi dôležité, aby bolo získanie poradenstva, keď má zamestnanec pochybnosti o správnom konaní v konkrétnej situácii, ľahké.

Práve to je hlavná úloha interného auditu (IA), vysvetľuje Jonas Meyer, vedúci pre straty prevenciu.

„Sme tu, aby sme ochránili JYSK. Naše predajne, naše produkty, naše financie a hlavne našich kolegov. Práve preto venujeme 80 percent nášho času poradenstvu kolegom o tom, ako riadiť tok produktov, upravovať zásoby, ako pracovať s peniazmi a v mnohých ďalších situáciách,“ hovorí Jonas.

Nulová tolerancia voči podvodom

Jonas Meyer
Jonas Meyer je vedúci pre straty prevenciu v spoločnosti JYSK.

IA však tiež zodpovedá za kontrolu nezrovnalostí a vyšetrovanie, či nedošlo k podvodu.

K tým, žiaľ, občas dochádza a ako podotýka Jonas, vždy sa odhalia.

„K podvodom, žiaľ, dochádza a je to niečo, o čom hovoríme veľmi otvorene. Ak sa dozvieme o prípadoch podvodu, ktorých sa dopustia zamestnanci, následky sú jasné. Dotyčný zamestnanec je s okamžitou platnosťou prepustený, vo väčšine prípadov sa situácia oznámi polícii“ vysvetľuje Jonas.

Najhoršia súčasť práce

Ako najhoršiu súčasť svojej práce Jonas opisuje vyšetrovanie podvodu.

„Nie je to práca, ktorú ja alebo moji kolegovia robíme s radosťou. Prepúšťanie ľudí nie je nikdy zábavné a práve preto je pre nás dôležité, aby všetci naši kolegovia vedeli, že sa s nami môžu v prípade akýchkoľvek pochybností o práci s majetkom JYSK alebo peniazmi vždy poradiť,“ vysvetľuje Jonas.

Najmä preto, lebo ak sa spýtate, máte možnosť predísť tým najbežnejším chybám.

„Jedna chyba, s ktorou sa často stretávame, je, že kolegovia si vzájomne požičiavajú identifikačné preukazy alebo PIN kódy, keď používajú pokladňu alebo keď potrebujú, aby ich kolega dokončil vrátenie peňazí. Toto by ste nikdy nemali robiť. Pretože aj keď to spravíte, aby ste boli dobrý kolega, nie je to povolené a takéto konanie sa môže zmeniť na veľký problém pre toho zamestnanca, ktorý kolegovi dovolí použiť svoj identifikačný preukaz alebo PIN kód ak dôjde k niečomu nezákonnému,“ upozorňuje Jonas.

Radšej požiadajte o pomoc

Spoločnosť JYSK zaznamenala v roku 2020 mierny nárast v počte podvodov, ktoré vyšetrovalo 40 zamestnancov interného auditu v regióne JYSK.

To je výsledkom zvýšenej pozornosti a nových systémov. Dopustenie sa podvodu, dokonca aj s tou najmenšou sumou peňazí, má skutočne veľké následky, a preto za to jednoducho nestojí. Práve preto chcem využiť túto príležitosť a všetkým kolegom v celom JYSK oznámiť, že sa majú v prípade akýchkoľvek pochybností o práci s peniazmi informovať na MYJYSK alebo u interného auditu a zaistiť, že sa všetko robí správne,“ oznamuje Jonas.

Latest news

CSC

Centrá služieb zákazníkom sú pre koronu zaneprázdnené

23/10/2020 - Jarný lockdown v dôsledku koronavírusu zastavil v spoločnosti JYSK veľa činností, pre centrá služieb zákazníkov (CSC) je však situácia úplne iná. Zažívali to najrušnejšie obdobie vo svojej histórii. Tlak na ne sa teraz síce znížil, no CSC sú stále zaneprázdnenejšie než zvyčajne.

Kristina

Z Brabrandu do Kanady s JYSK

15/10/2020 - V spoločnosti JYSK nie je nič nemožné ani to, ak túžite po medzinárodných skúsenostiach. Kristina Sørensen prestúpila z pozície na centrále v Dánsku na centrálu v Kanade. Všetkým, ktorí snívajú o medzinárodnom dobrodružstve, odporúča, aby sa ozvali.

Sales Attitude

V stávke je víkendový výlet: Rozhodne sa o najlepšom prístupe k predaju v spoločnosti JYSK

13/10/2020 - Začiatkom novembra sa začne súťaž o najlepší prístup k predaju Sales Attitude. Súťaž bude prebiehať tri mesiace a všetky predajne JYSK z celého sveta v nej budú súťažiť o najlepšie výsledky. Víťaz z každej krajiny dostane za odmenu víkendový výlet.

Add comment

Remember to keep a nice tone :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office