Skip to main content
Jonas Meyer

Internrevisjon er til for å hjelpe

Dato: 08/10/2020

Author: Rune Jungberg Pedersen, Communications & CSR Director

Kategori: Careers & HR

Det er et stort ansvar å håndtere penger og produkter for tusenvis av kroner hver dag. Derfor er det viktig at alle JYSK-kolleger vet hvem de kan spørre hvis de er i tvil om noe.

Medarbeiderne i JYSK er ansvarlige for å håndtere mye penger hver eneste dag.

Derfor er det også svært viktig at det er lett å få råd og veiledning om hva man skal gjøre hvis man er i tvil om noe.

Og nettopp det er hovedoppgaven til Intern Revision, forklarer Loss Prevention Manager Jonas Meyer

"Vi er ansatt for å passe på JYSK. På butikkene våre, produktene våre, pengene våre og viktigst av alt, på kollegene våre. Det er derfor vi bruker 80 prosent av tiden vår til å gi råd om hvordan kollegene våre skal håndtere produkter, lagerregulering, håndtering av kontanter og mye mer. I tillegg har vi også ansvar for alarmsystemer, generell sikkerhet og for å hjelpe til i nødssituasjoner i butikkene", forklarer Jonas.

Nulltoleranse for svindel

Jonas Meyer
Jonas Meyer er Loss and Prevention Manager i JYSK.

Men det er også Intern Revisions oppgave å følge opp uregelmessigheter og undersøke mistanker om svindel.

Det skjer dessverre også, og Jonas Meyer understreker at svindel blir oppdaget.

"Vi opplever dessverre tilfeller av svindel, og det er noe vi er svært åpne om. Hvis en medarbeider begår svindel, er konsekvensen også klar. Den aktuelle medarbeideren blir bortvist, og i de aller fleste tilfeller også anmeldt til politiet", sier Jonas.

Den verste delen av jobben

Han beskriver etterforskning av svindel som den mest ubehagelige delen av jobben.

"Det er ikke noe verken jeg eller kollegene mine liker. Det er aldri morsomt å skulle si opp noen, og derfor er det så viktig for oss at kollegene våre alltid kan spørre hvis de er i tvil om noe når det gjelder håndtering av penger og produkter", sier Jonas.

Spesielt fordi det gjør det mulig å unngå noen av de vanligste feilene.

"Noe av det vi opplever ofte, er at medarbeidere låner bort ID-kort eller PIN-koder til hverandre når de skal til kassaapparatet eller gi penger tilbake. Det er noe man aldri skal gjøre. Selv om målet er å være en god kollega, er det ikke tillatt. Dessuten kan det føre til store problemer hvis man har lånt bort kortet sitt eller kode sin, og det deretter viser seg at noen har gjort noe ulovlig", sier Jonas.

Be om hjelp

I 2020 har JYSK sett en liten økning i antallet svindelsaker som er etterforsket av de i alt 40 internrevisorene i JYSK.

"Det skyldes økt fokus og nye systemer. Det er et område vi tar svært alvorlig, og selv svindel med ganske små beløp kan får store konsekvenser. Så det er aldri verdt det. Derfor er jeg også glad for å få denne muligheten til å fortelle alle kollegene mine i JYSK at hvis de noen gang er i tvil, kan de alltid slå opp i MYJYSK eller spørre Intern Revision for å sikre at de gjør tingene på riktig måte, sier Jonas.

Latest news

CSC

Kundeservice har fått det travelt på grunn av korona

23/10/2020 - Vårens nedstengning i forbindelse med korona førte til at mye stoppet opp. Men hos JYSKs Customer Service Centres (CSC) var situasjonen en helt annen. De har aldri hatt det så travelt, og selv om stormen har roet seg litt, er det fortsatt mer travelt enn normalt.

Kristina

Fra Randers via Brabrand til Canada

15/10/2020 - Hvis man drømmer om et internasjonalt eventyr, trenger ikke det å bety at man må si opp jobben. 27 år gamle Kristina Sørensen fra Randers flyttet på seg internt i JYSK fra hovedkontoret i Brabrand til JYSK Canada.

Sales Attitude

Et helgeopphold står på spill: JYSKs beste Sales Attitude skal kåres

13/10/2020 - Når oktober blir til november, begynner Sales Attitude Competition. I november, desember og januar skal alle JYSK-butikkene konkurrere om å levere de aller beste salgstallene, og vinneren i hvert land får et helgeopphold.

Legg til kommentar

Husk å holde en god tone:)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office