Skip to main content

Сортирането на отпадъците носи ползи за околната среда и климата

Дата: 12/07/2022

Author: Laura Roesgaard, Sustainability Communications Consultant , JYSK

Категория: Attractive Stores , Sustainability , Strategy

Превод: www.languagewire.com

Правилното сортиране на отпадъците е от голямо значение за околната среда и климата, тъй като голяма част от нашите отпадъци могат да се рециклират, ако попаднат в правилния контейнер за отпадъци. Новите знаци ще поставят по-голям акцент върху тази сфера.

Може ли един малък, ламиниран знак да спаси света? Вероятно не. Но променя нещата.

Хенрик Фискер, Retail Concept Manager.
Хенрик Фискер, Retail Concept Manager.

Това обаче не е просто някакъв знак. Всъщност това е цял пакет знаци, който в своята цялост ще гарантира, че компанията JYSK ще стане още по-добра в сортирането на отпадъците по правилен начин. И то в 27 държави и съгласно още по-голям брой закони и разпоредби.

Сложен процес, лесно внедряване

Всички, което колегите в магазините трябва да направят, е да отпечатат, да ламинират и да поставят знаците. И разбира се, да не забравят да следват инструкциите за правилно сортиране на отпадъците.

Лесно, просто и, надяваме се, ефективно.

Но зад обикновения работен процес, който всички магазини трябва да изпълняват в момента, стои много по-сложен процес.

Сложен процес

  • Проучване сред заемащите позицията Country Manager за гарантиране на спазване на местните закони
  • Обратна връзка от тестови магазини в четири държави
  • Глобална адаптация, например по-малко знаци и нов дизайн
  • Въвеждане сред местните Store Concept Manager
  • Локална адаптация към собствена настройка
  • Снимки на локалното решение в избрания магазин и превод на инструкции
  • Локално въвеждане в магазините
  • Проследяване като част от привлекателните магазини
  • Непрекъснато адаптиране на пакета знаци, така че винаги да отговаря на законовите изисквания

От февруари 2021 г. Retail Concept Manager Хенрик Фискер работи по намирането на най-добрия начин за въвеждане на редица знаци за сортиране и рециклиране на отпадъци във всички магазини. Не е толкова лесно, колкото може да звучи.

„Първата стъпка беше проучване сред всички заемащи позицията Country Manager, за да се осигури съответствие с местното законодателство. По отношение на сортирането на отпадъците съществуват много закони - не само на ниво държава, но често и в отделните региони на държавите. И трябва да вземем предвид всичко“, казва Хенрик.

Въз основа на информацията от Country Manager, пакетът знаци беше адаптиран и намален от 35 до 16 знака.

„Някои държави имат нужда само от четири знака, но общо имаме нужда от 16 знака, за да покрием държавите, в които развиваме дейност. Знаците могат да се адаптират непрекъснато, което означава, че винаги сме готови за промените в законодателството“, казва Хенрик.

Нова нагласа

След цялостната обратна връзка от Country Manager беше време за обратна връзка от магазините, за да се осигури приложимост.

Ivan medium
Иван Романи Родригес, Sales Assistant и Logistic Specialist от Испания, участва в тестването на знаците преди последното внедряване.

Знаците са тествани в четири държави. Наред с други неща, все повече магазини съобщиха, че новите знаци са оказали положително въздействие върху работата по сортирането на отпадъците.

„По-лесно е да сортираме отпадъците правилно и като го правим, чувстваме, че допринасяме за опазването на околната среда, за да й се наслаждават и бъдещите поколения“, казва Sales Assistant и Logistic Specialist Иван Романи Родригес от магазина в Камарго, Испания, който беше избран за тестов магазин.

Промяната на възприятието на служителите е точно една от целите на проекта.

„Различно е от това, което е правено в миналото, наред с другото, и заради местното законодателство. Затова въздействието на новия пакет знаци също ще бъде различно. В някои държави отпадъците се сортират от дълго време и там промяната е основно във въвеждането на нова концепция и в по-силното фокусиране. В други държави промените ще бъдат по-конкретни“, обяснява Хенрик и добавя:

„Независимо от по-ранните практики, ние се стремим да променим начина на мислене и да се съсредоточим върху факта, че всеки един служител може да промени нещата.“

Като резултат от обратната връзка от магазините, знаците получиха по-голяма визуална сила и сега се състоят от лесно разпознаваеми, прости рисунки с щрихи вместо снимки. Щракнете върху графиката по-долу, за да видите още примери за новия дизайн.

В резултат на обратната връзка от магазините знаците получиха по-голяма визуална сила.

Latest news

JYSKs orchard in Croatia is open

По света: JYSK избира FSC, градинско събитие в Испания и нова овощна градина в Хърватия

19/04/2024 - От време на време обобщаваме за вас последните събития и инициативи от JYSK държавите. Вижте най-новото тук.

Germany

JYSK празнува два рождени дни в една година

02/04/2024 - Тази година JYSK отбелязва 45 години на пазара и в същото време JYSK Германия празнува своята 40-та годишнина.

Aleš Kisý

Шестата ми параолимпиада

27/03/2024 - Остават 5 месеца до началото на Параолимпийските игри в Париж, чешкият параолимпийски медалист Алеш Киси се готви за своето шесто участие.

Добави коментар

Не забравяйте добрия тон :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office