Skip to main content

Avfallssortering gynnar miljön och klimatet

Datum:

Author: Laura Roesgaard, Sustainability Communications Consultant , JYSK

Kategori: Attractive Stores , Sustainability , Strategy

Översättning: www.languagewire.com

Att sortera avfallet rätt är av stor betydelse för miljön och klimatet, eftersom en stor del av vårt avfall kan återvinnas om det hamnar i rätt soptunna. Nya skyltar kommer att belysa det här området ytterligare.

Kan en liten laminerad skylt rädda världen? Förmodligen inte. Men den gör skillnad.

Henrik Fisker, Retail Concept Manager.
Henrik Fisker, Retail Concept Manager.

Men det här är inte vilken skylt som helst. Det är faktiskt ett helt paket med skyltar, som tillsammans ska se till att JYSK blir ännu bättre på att sortera avfallet på rätt sätt. Det innebär 27 länder och ännu fler lagar och förordningar.

Komplex process, enkel utrullning

Det enda butikskollegorna behöver göra är att skriva ut, laminera och sätta upp skyltarna. Och sen förstås komma ihåg att följa instruktionerna om hur man sorterar avfallet på rätt sätt.

Enkelt, smidigt – och förhoppningsvis effektivt.

Men bakom det enkla arbetsflödet, som är obligatoriskt för alla butiker att genomföra just nu, finns en mycket mer komplex process.

En komplex process

  • Enkät bland Country Managers för att säkerställa efterlevnad av lokala lagar
  • Feedback från testbutiker i fyra länder
  • Global anpassning, t.ex. färre skyltar och ny design
  • Utrullning till lokala Store Concept Managers
  • Lokal anpassning efter eget upplägg
  • Bilder på lokal lösning i vald butik och översättning av instruktioner
  • Lokal utrullning till butiker
  • Uppföljning som en del av Attractive Stores
  • Kontinuerlig anpassning av skyltpaketet så att det alltid följer lagstiftning

Sedan februari 2021 har Retail Concept Manager Henrik Fisker arbetat med att hitta det bästa sättet att rulla ut en rad skyltar om avfallssortering och återvinning för alla butiker. Och det är inte riktigt så enkelt som det kan låta.

– Det första steget var en enkät bland alla Country Manager för att säkerställa efterlevnad av lokal lagstiftning. Det finns en hel del lagstiftning när det gäller källsortering – inte bara på landsnivå utan ofta även regionalt inom länderna. Och allt det måste vi ha i åtanke, säger Henrik.

Baserat på information från Country Managers har skyltpaketet anpassats och minskats från 35 till 16 skyltar.

– I vissa länder behövs bara fyra skyltar, men totalt behövs 16 skyltar för att täcka alla våra länder. Skyltarna går att anpassa löpande, vilket gör att vi alltid är redo för förändringar i lagstiftning, säger Henrik.

Ett nytt förhållningssätt

Efter den övergripande feedbacken från Country Managers var det dags för feedback från butikerna för att säkerställa användbarheten.

Ivan medium
Iván Romani Rodríguez, Sales Assistant och Logistic Specialist från Spanien, deltog i testerna av skyltarna innan den slutliga lanseringen.

Skyltarna har testats i fyra länder. Bland annat har fler butiker rapporterat att de nya skyltarna har haft positiv inverkan på upplevelsen av att arbeta med källsortering.

– Det är lättare att sortera avfallet på rätt sätt, och genom att göra det upplever vi att vi bidrar till att värna om miljön så att också kommande generationer kan njuta av den”, säger Sales Assistant och Logistic Specialist, Iván Romani Rodríguez från Camargo i Spanien, vars butik valdes ut som testbutik.

Och just att ändra medarbetarnas synsätt är ett av målen med projektet.

– Det skiljer sig från det som har gjorts tidigare, bland annat på grund av lokal lagstiftning. Därför kommer effekterna av det nya skyltpaketet också att vara annorlunda. I vissa länder har avfall sorterats under lång tid, och i de fallen handlar förändringen främst om ett nytt koncept och ökat fokus. I andra länder kommer förändringarna att bli mer konkreta, förklarar Henrik och tillägger:

– Oavsett tidigare arbetssätt strävar vi efter att förändra förhållningssättet och fokusera på det faktum att varje enskild medarbetare kan göra skillnad.

Som ett resultat av feedbacken från butikerna har skyltarna fått ett visuellt lyft och består nu av lätt igenkännliga, enkla teckningar istället för foton. Klicka på grafiken nedan för att se fler exempel på den nya designen.

Som ett resultat av feedbacken från butikerna har skyltarna fått ett visuellt lyft.

Latest news

Garden Event in JYSK 2024

Jorden runt: Trädgårdsevenemang

- Då och då samlar vi de senaste händelserna och aktiviteterna från några av JYSK-länderna. Följ med på trädgårdsevenemang runt om i Europa

JYSK Farum with new strategy poster

Strategihuset får en ny våning

- Nu får alla butiker, distributionscenter och kontor ett nytt strategihus.

David Olsson spelar parabordtennis

Davids dröm om Paralympics lever

- Med bara tre månader kvar till Paralympics i Paris har tjugotreårige bordtennisspelaren David Olsson fortfarande inte lyckats kvala in, men drömmen lever fortfarande.

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office