Skip to main content

Triedením odpadu k zlepšeniu klímy a životného prostredia

Dátum: 12/07/2022

Author: Laura Roesgaard, Communications & CSR Consultant, JYSK

Kategória: Attractive Stores , CSR , Strategy

Správne triedenie odpadu má veľký význam pre životné prostredie a klímu. Veľká časť nášho odpadu je totiž recyklovateľná, ak skončí v správnom koši. Nové značenie sa zameria práve na túto oblasť. 

Dokáže malé laminované označenie zachrániť svet? To asi nie. Ale dokáže naštartovať zmenu. 

Nie je to len tak hocijaké označenie, ale celá sada označení, ktorej úlohou je zaistiť správne triedenie odpadu v JYSKu v 27 krajinách. 

komplexný proces, jednoduché zavádzanie

Všetko, čo kolegovia z predajmí musia urobť je vytlačiť, zalaminovať a umiestniť označenie. A následne samozrejem dodržiavať pravidlá pri triedení odpadu. 

Jednoduché a snáď aj efektívne. 

Za jednoduchým úlohou pre všetky predajne sa skrýva omnoho zložitejší proces.  

A complex process

  • Survey among Country Managers to ensure compliance with local laws
  • Feedback from test stores in four countries
  • Global adaptation, e.g., fewer signs and new design
  • Roll-out to local Store Concept Managers
  • Local adaptation to own set up
  • Photos of local solution in selected store and translation of instructions
  • Local roll-out to stores
  • Follow-up as part of Attractive Stores
  • Continuous adaptation of sign package so that it always complies with legislation

Od februára 2021 pracuje Henrik Fisker, Retail Concept Manager, na vývoji nového konceptu označenia na triedenie a recykláciu odpadu pre všetky predajne JYSK. Nie je to totiž tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá.

„Prvým krokom bol prieskum medzi generálnymi riaditeľmi jednotlivých krajín s cieľom zaistiť súlad s miestnou legislatívou. V súvislosti s triedením odpadu existuje veľa predpisov, ktoré se museli brať v úvahu – nielen na úrovni krajín, ale aj na úrovni jednotlivých krajov,“ hovorí Henrik.

Na základe informácií od generálnych riaditeľov bol počet značiek zredukovaný z 35 na 16.

“Niektoré krajiny potrebujú len 4 značky, ale celkovo ich potrebujeme 16, aby sme vyhoveli všetkým pravidlám vo všetkých krajinách. Označenie je možné priebežne meniť, takže sme pripravení prispôsobovať sa zmenám v legislative, “ hovorí Henrik.

A new mindset

Po spätnej väzbe od generálnych riaditeľov sme potrebovali spätnú väzbu z predajní.

Ivan medium
Sales Assistant a Logistic Specialist, Iván Romani Rodríguez zo Španielska, sa podieľal na testovaní označenia pred jeho finálnym uvedením do všetkých predajní. 

Označenia sa testovali v štyroch krajinách. Mnoho predajní uvádzalo pozitívny efekt nových značiek na prácu s triedením odpadu.

“Triedenie odpadu je pre nás jednoduchšie a zároveň máme dobrý pocit z toho, že prispievame k ochrane životného prostredia a k zachovaniu jeho súčasnej podoby pre ďalšie generácie,” hovorí predajný asistent Iván Romani Rodríguez z Camarga v Španielsku, kde bola vybraná testovacia predajňa.

Práve zmena vo vnímaní zamestnancov je jedným z cieľov projektu.

“Nový systém prináša oproti minulosti zmeny vyplývajúce z miestnej legislatívy a tým pádom bude aj efekt nových označení odlišný. V niektorých krajinách sa odpad triedi už dlho, takže nenastávajú veľké zmeny, zatiaľ čo v iných krajinách budú zmeny výraznejšie” vysvetľuje Henrik a dodáva:  

"Bez ohľadu na predchádzajúce postupy sa snažíme zmeniť prístup a zamerať sa na to, že každý jeden zamestnanec môže niečo zmeniť."

Na základe spätnej väzby z predajní sa upravila grafická podoba označení a namiesto fotografií sú na nich zobrazené jednoduché a zrozumiteľné ikonky. Pre zobrazenie ďalších príkladov nového dizajnu kliknite na grafiku nižšie.

As a result of the feedback from stores, the signs have been given a visual boost.

Latest news

Gordana

Vedúci predajne s úspešným prístupom

11/08/2022 - Tím GOJYSK.com navštívil Gordanu Jernejšekovú, vedúcu predajne so skvelými výsledkami v slovinskom meste Celje.

Slávka Gulánová, HR manažérka pre JYSK Česká republika a Slovensko

Kľúčový je záujem

05/08/2022 - Od 1. júna 2022 je Slávka Gulánová novou HR manažérkou pre JYSK Česká republika a Slovensko.

Lars Larsen

Spomienky z JYSKu: Všetko najlepšie, Lars Larsen!

05/08/2022 - V tomto špeciálnom vydaní spomienok z JYSKu oslavujeme nášho zakladateľa Larsa Larsena.

Add comment

Remember to keep a nice tone :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office