Skip to main content

MYDEVELOPMENT dáva zamestnancom právomoci

Dátum:

Author: Martin Fyn Aamand, Head of Communications & PR

Kategória: Careers & HR , People , Sustainability

V septembri 2023 bol starý nástroj PDP nahradený novým s názvom MYDEVELOPMENT, ktorý kladie väčší dôraz na právomoci zamestnancov a neustálu prácu na osobnom rozvoji.

Čo je MYDEVELOPMENT?

  • MYDEVELOPMENT je nový názov pre každoročný proces hodnotenia a rozvoja zamestnancov spoločnosti JYSK.
  • Proces bol vyladený tak, aby sa hlbšie zaoberal správaním a osobnosťou zamestnanca a pomáhal mu rozvíjať sa pozitívnym spôsobom. 

Čo sa skrýva pod názvom? Ak sa opýtate personálnej riaditeľky Kateryny Babenko, povie vám, že názov nie je len názov. Obzvlášť ak hovorí o názve každoročného procesu hodnotenia a rozvoja zamestnancov spoločnosti JYSK.

V septembri 2023 sa so začiatkom nového finančného roku zmenil názov z PDP (skratka pre Plán osobného rozvoja) na MYDEVELOPMENT. Možno si myslíte,  že je to nepodstatná zmena, Ale skúste sa nad tým ešte raz zamyslieť, hovorí Kateryna:

„Mnohí kolegovia netušili, čo je skratka PDP. A ak to aj vedeli, stále používali len skratku. Na rozdiel od PDP, čo sú jednoducho len tri písmená, názov MYDEVELOPMENT dvoma slovami vysvetľuje, že sa to týka mňa a môjho rozvoja.“

Väčšie právomoci pre zamestnancov

Kľúčovým faktorom pri zmene názvu bolo to, že sme zamestancom zverili zodpovednosť za ich vlastný rozvoj.

„Zmena názvu na MYDEVELOPMENT signalizuje, že chceme zamestnancom umožniť prevziať kontrolu nad ich osobným rozvojom. Prostredníctvom výskumu a workshopov sme doladili nastavenie procesu tak, aby sa hlbšie zaoberal správaním a osobnosťou zamestnanca, aby im pomohol rozvíjať sa pozitívnym spôsobom,“ hovorí Kateryna.

Ak má napríklad asistent predaja problémy s predajom, nepovieme mu, aby sa proste snažil predať viac. Namiesto toho manažér a zamestnanec skúmajú, čo by mohlo byť príčinou problému v ich správaní, a spoločne nájdu riešenie.

Kateryna Babenko je HR riaditeľkou v JYSKu
Kateryna Babenko, HR Director

Vesmír možností

Jedným z manažérov, ktorí už majú skúsenosti s týmto novým spôsobom, je vedúci predajne Bogdan Antonov z JYSK Ukrajina. Práca s MYDEVELOPMENT neustále kladie dôraz na rozvoj jeho tímu.

„Ako manažér využívam v mnohých procesoch systematický prístup s týždennými a mesačnými úlohami. Veľmi ma teší, že sa kolegovia postupne otvárajú, prejavujú záujem a rozvíjajú sa. Pre mňa je kľúčové včas si to všimnúť a pomôcť im napredovať,“ hovorí.

Pre Lubena Misheva, Retail Managera pre JYSK Bulharsko a Turecko, účasť na projekte MYDEVELOPMENT zmenila spôsob, akým on a jeho tím pristupujú ku každodennej práci a na čo kladú dôraz.

„Vedieť a pochopiť, prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú, otvára celý ‚"vesmír" možností, ako ich rozvíjať, ako aj zabezpečiť, aby bol správny človek na správnom mieste,“ vysvetľuje Luben.

Latest news

Jozef Senohradský, nový DM pre Slovensko

Zaujímam sa o svojich zamestnancov

- Jednou z tvárí nedávnej kampane JYSKu zameranej na učenie a rozvoj zamestnancov bol aj nový distrikt manažér Jozef Senohradský.

JYSK Farum with new strategy poster

JYSK strategy House sa rozširuje o ďalšie poschodie

- Všetky predajne, distribučné centrá a kancelárie čaká dôležitá novinka.

David Olsson spelar parabordtennis

David sa nevzdáva sna o paralympiáde

- 23-ročnému stolnému tenistovi Davidovi Olssonovi zo Švédska sa zatiaľ nepodarilo kvalifikovať na paralympiádu, no jeho sen žije ďalej.

Pridať komentár

Nezabudnite zachovať pekný tón :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office