Skip to main content

Globalt kundservicesystem tryggar god kundservice och intern optimering

Datum: 07/02/2018

Av: Benedicte Loft Mortensen, Communications Coordinator

Kategori: Customer Service

Investeringar i ett globalt kundservicesystem ska säkra att JYSK ligger i framkant när det gäller att kunna erbjuda god kundservice.

Tanja Ammentorp
Tanja Ammentorp, Customer Service Director.

Trenderna och de tekniska möjligheterna inom kommunikationsområdet utvecklas hela tiden. Detta ställer krav på JYSK och det sätt på vilket man kommunicerar med kunderna.

– Vi arbetar utifrån JYSKs Customer First-strategi. Det är därför viktigt att vi anpassar oss och möter kunderna där de befinner sig, säger Tanja Ammentorp, Customer Service Director.

Därför har JYSK investerat i ett globalt kundservicesystem som nu har implementerats i alla länder. Syftet med det globala systemet är att alla JYSK Nordic-länder ska hantera alla kundärenden via ett och samma system. Oavsett om en kund hör av sig via telefon, e-post eller chatt hanteras ärendet enligt samma principer i alla länder.

Intern optimering

I systemet delas alla ärenden in i kategorier, som är desamma för alla länder. Därigenom ger systemet en fullständig överblick över vilka typer av ärenden som kommer in och vilka kommunikationskanaler de kommer in via. Det ger bättre möjligheter att lära av eventuella fel och optimera interna processer.

– Om vi upplever ett ökat antal ärenden inom en viss kategori kan vi ta det vidare internt och, om det behövs, göra förändringar. Egentligen är det som att få en present varje gång en kund hör av sig, för då får vi nya insikter, säger Tanja.

Customer service
I systemet hanteras alla kundärenden från alla JYSK Nordic-länder.

Nya kommunikationssätt

Som ett led i den konstanta utvecklingen av kundservicen har Tanja nyss varit med på en stor konferens i San Fransisco för att hämta inspiration och få nya kunskaper om de senaste trenderna. Dessutom höll JYSK en presentation om implementeringen av det globala kundservicesystemet.

JYSK håller just nu på att införa en chattfunktion i alla länder. På sikt ser JYSK fram emot att kunna införa ännu fler sätt att kommunicera med kunderna via.

Latest news

BF prep preview

Distributionscentraler beredda på Black Friday

19/11/2018 - Fredagen den 23 november är det Black Friday – en dag som de senaste åren har inneburit rekordomsättning och extra mycket att göra på distributionscentralerna.

Jan Bøgh

Uppdatering från vår CEO: JYSK Nordic öppnar i Ryssland

16/11/2018 - Efter en lång och grundlig process har man beslutat att JYSK Nordic ska öppna sina första butiker i Ryssland i april 2020.

Marzena Dedek

Grekiska kunder möts av ett polskt leende

13/11/2018 - När Marzena Dedek och hennes man, som är från Grekland, valde att flytta från Polen till Grekland tog Marzena snabbt kontakt med JYSK Grekland för att höra sig för om tänkbara jobb. Nu arbetar hon i JYSK-butiken i Gerakas i Aten.

You must have Javascript enabled to use this form.

About JYSK

Careers

JYSK Head Office