Skip to main content

Hlavným cieľom sú spokojní zákazníci

Dátum:

Author: Krisztina Szilvasi, Communications Manager, JYSK Hungary

Kategória: Customer Service

Skupinová fotografia Stretnutie zákazníckeho servisu


V marci 2024 sa v Maďarsku stretla skupina manažérov zákazníckych centier, aby pre zákazníkov JYSKu zabezpečili ešte lepšie služby.

Zlepšenie spokojnosti zákazníkov, time management a práca s kľúčovými ukazovateľmi (KPI). To boli hlavné témy nedávneho stretnutia manažérov zákazníckych centier (CSM) z celej Európy, ktoré hostil maďarský tím v Budapešti.

Spätná väzba od účastníkov potvrdila, že nové usporiadanie stretnutí s menšou skupinou ako zvyčajne, bolo prínosné pre všetkých, pretože umožňuje všetkým účastníkom byť aktívnejší a poskytuje viac priestoru na diskusii a zdieľanie skúseností.

Jednou z účastníkov a hostiteľkou stretnutia bola Kata Persaits, CSM z Maďarska.

Pútavé aktivity na stretnutí služieb zákazníkom
Manažéri zákaznických centier behom workshopu.

„Ako organizátorka stretnutia som to považovala za obzvlášť dôležité, pretože sme mali možnosť prostredníctvom zaujímavých aktivít utužiť vzťahy a  pocit jednoty. Bola to veľmi príjemná skúsenosť a som rada, že som mohla byť súčasťou,“ hovorí.

ZAMERAné na naozaj kvalitný zákaznícky servis

Tanja Ammentorp, Customer Service Director, hovorí, že hlavným účelom stretnutí je školiť sa, zdieľať osvedčené postupy, diskutovať o výzvach a vo všeobecnosti učiť sa od seba navzájom.

„Po prvýkrát sme rozdelili krajiny do troch skupín a mali tri rôzne agendy. V Maďarsku boli hlavnými témami rozvoj team leaderov zákazníckych centier, práca s Business plánom, zlepšenie a práca s KPI, time management a zlepšenie písomnej komunikácie s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníkov. Naším cieľom sú rýchle odpovede s vysokou kvalitou a čo najlepšia skúsenosť zákazníkov,“ hovorí.

Z mítingu si všetci odnášajú zoznam činností, na ktorý  individuálne nadviažu v spolupráci so svojím matrix manažérom. Najdôležitejšie poznatky zo stretnutia budú zdieľať s ostatnými kolegami.

Latest news

Peter Jokel, SM JYSK Považská Bystrica

Ambícia dokázať viac než sa očakáva

- Na kariérnej ceste v JYSKu pomohli vedúcemu predajne Petrovi Jokelovi zanietenosť, odolnosť a túžba dokázať viac, než sa očakáva.

uc

Španielsko a Portugalsko vítajú Unified Commerce

- Na ceste k omnikanálu JYSK úspešne implementoval Unified Commerce v prvej predajni v Portugalsku.

Rami Jensen

Aktualizácia od nášho generálneho riaditeľa: Míľniky a oslavy

- Jar je oficiálne tu a my máme niekoľko míľnikov a úspechov, ktoré môžeme osláviť.

Pridať komentár

Nezabudnite zachovať pekný tón :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office