Skip to main content
One day in JYSK hero photo

Jeden den v JYSKu: Čtyři pracovníci se podělili o svůj pracovní den (srpen 2019)

Datum: 16/08/2019

Author: Benedicte Loft Mortensen, Communications & CSR Consultant

Kategorie: Careers & HR , People

S více než 23 000 pracovníky v mnoha různých zemích je každý pracovní den v JYSKu jiný. Požádali jsme čtyři pracovníky JYSKu, aby se podělili o fotografie ze svého pracovního dne na GOJYSK.com.

Níže se vám představí:

  • My Ohlander z JYSK Ängelholm ve Švédsku
  • Anna Lozko z centra zákaznických služeb v JYSK Ukrajina
  • Emil Krakowski z distribučního centra v Polsku
  • Patricia Ciolac z ústředí JYSK Rumunsko


My z JYSK Ängelholm ve Švédsku

Jméno: My Ohlander
Pozice: Zástupce manažera prodejny v JYSK Ängelholm ve Švédsku

JSE_1

Můj pracovní den začíná u počítače. Zkontroluji nejnovější zprávy, informace a úkoly na MY JYSK.  

JSE_2

Poté musím svolat ranní schůzi s týmem, kde si společně projdeme denní plán a informuji je o všem potřebném.  

JSE_3

Myslím si, že je důležité se zapojovat do všech úkolů v prodejně, díky čemuž je můj pracovní den skutečně pestrý a plný nejrůznějších úkolů.

JSE_4

Ráda prodávám a překonávám očekávání svých zákazníků. Zaměření na zákazníky je pro mě a můj tým skutečně důležité. 

Anna z centra zákaznických služeb v JYSK Ukrajina

Jméno: Anna Lozko
Pozice: Manažer zákaznického servisu

JUA_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zodpovídám za zákaznickou podporu a náš on-line prodej v JYSK Ukrajina. Navíc řídím skvělý tým šesti lidí, kteří mi pomáhají poskytovat ty nejlepší zákaznické služby a dosahovat našich cílů.

JUA_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Každé ráno začínám s Alinou, vedoucí našeho týmu zákaznických sužeb. Projdeme si výsledky týmu z předchozího dne a připravíme nový plán pro aktuální den. Upřednostňujeme hlavní KPI, na které se máme zaměřit, a snažíme se najít konkrétní kroky, které nám mohou pomoci dosáhnout požadovaného cíle a den ode dne se zlepšovat. Potom uspořádáme schůzi týmu a vše projednáme.

JUA_3

Každý den trávím určitý čas vyřizováním zákaznických hovorů, e-mailů a požadavků ze sociálních médií. Pomáhá mi to porozumět hlavním potřebám a problémům zákazníků, které mají při vytváření on-line objednávek, dodávkách, službách v prodejně či v jakékoliv jiné oblasti. Mým úkolem jako manažerky zákaznických služeb je tyto problémy odstraňovat a usnadňovat interakci mezi společností JYSK a našimi zákazníky.

JUA_4

Navíc pro dosažení hlavních cílů musím motivovat svůj tým. Za tímto účelem je velmi důležité pochopit motivační faktory každého člena týmu. Všichni jsme velmi ambiciózní a rádi dosahujeme cílů společně. Po jejich dosažení rádi slavíme a bavíme se. 
Každý den v oddělení zákaznických služeb je jiný, což se mi líbí. Pomáhá mi to rozvíjet své schopnosti a zkušenosti a poskytovat vysoce kvalitní služby našim zákazníkům.

Emil z distribučního centra Radomsko v JYSK Polsko

Jméno: Emil Krakowski
Pozice: Vedoucí týmu, příprava zboží v distribučním centru Radomsko v Polsku

JPL_1

Každý den je jiný, ale běžný pracovní den začíná krátkou schůzí s vedoucím týmu z přechozí směny. Na těchto setkáních si poskytujeme aktuální informace o úkolech a prioritách pro příslušný den.

JPL_2

Poté se před začátkem směny sejdu se svým týmem. Předám jim informace o prioritách pro aktuální den, počet objednávek, množství zboží k zabalení, organizační záležitosti a otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví.

JPL_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V průběhu dne chodím po skladu, kontroluji objednávky, pracovní prostředí a bezpečnost na pracovišti. Důležitou součástí mého dne je povídat si se zaměstnanci a poskytovat jim podporu.
Na konci pracovního dne se setkám se svým týmem, poděkuji všem za dobrou práci, poskytnu jim zpětnou vazbu ohledně realizace plánu a uvedu komentáře a informace shrnující uplynulý den.

JPL_4

Mojí poslední povinností na závěr pracovního dne je předat službu dalšímu vedoucímu týmu.

Patricia z ústředí JYSK Rumunsko

Jméno: Patricia Ciolac
Pozice: Účetní

JRO_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ráno je mým úkolem zaevidovat transakce z bankovních výpisů. Je důležité mít v reálném čase aktuální informace, které je možno použít, kdykoliv bude potřeba.

JRO_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Další každodenní činnosti zahrnují ověření neautomatizovaných faktur za zboží a jejich evidenci. Jednáme rovněž s hlavními dodavateli společnosti, pokud zjistíme nesrovnalosti v dodávce.

JRO_3

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Další každodenní činností je archivace dokumentů. Je nezbytné ji provádět průběžně, jinak by byl v dokumentech brzy nepořádek.

JRO_4

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Někteří zákazníci platí za zboží přímo na náš bankovní účet. Aby bylo možno zboží vyskladnit, zákazníci musí nejprve uhradit faktury. Proto je pro naše obchody velmi důležitá každodenní komunikace se spolupracovníky s obchodního oddělení. Mým úkolem je rovněž poskytovat jim podporu, kterou potřebují ohledně příjmu zboží.

Latest news

Skupina

Distrikt manažeři hodnotí obchodní seminář v Bukurešti

16/09/2019 - Pět distrikt manažerů JYSKu ze čtyř různých zemí se GOJYSK.com svěřilo se svými dojmy z obchodního semináře v Bukurešti.

maloobchodní seminář

Dny Seamless v Bukurešti

16/09/2019 - 4. a 5. září byli všichni distrikt manažeři, obchodní manažeři a oblastní manažeři společnosti JYSK pozváni do Bukurešti v Rumunsku, aby byli informováni o nové strategii a změnách v pozici distrikt manažera.

Pohřeb Larse Larsena

Zaměstnanci vzdávají úctu zakladateli společnosti JYSK Larsu Larsenovi

05/09/2019 - Ve více než 52 zemích, kde společnost JYSK provozuje své prodejny, drželi zaměstnanci v den pohřbu Larse Larsena minutu ticha.

Přidej komentář

Komentujte prosím slušně :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office