Skip to main content

Vysoká spokojnosť zamestnancov v spoločnosti JYSK

Dátum: 14/05/2020

Author: Laura Roesgaard, Communications & CSR Consultant

Kategória: Careers & HR , People

V januári 2020 sme sa zamestnancov z 20 krajín opýtali, ako sa im páči práca v spoločnosti JYSK. Výsledky zaraďujú spoločnosť JYSK medzi spoločnosti s najlepším hodnotením, pokiaľ ide o spokojnosť zamestnancov.

ESS 2020
98 percent zamestnancov, ktorí sa mohli prieskumu zúčastniť, sa ho aj zúčastnili.

Výsledok prieskumu spokojnosti zamestnancov pre rok 2020 (známy aj ako ESS) je pripravený.

Prieskumu sa zúčastnilo 98 percent zamestnancov a spoločnosť JYSK spolu ohodnotili 76 bodmi zo 100, pokiaľ ide o spokojnosť a motiváciu, pričom v otázke vernosti spoločnosť JYSK ohodnotili 83 bodmi zo 100.

Skóre nad 75 bodov sa považuje sa veľmi dobré a Jan Verhoek, výkonný viceprezident pre ľudské zdroje, je s ním nadmieru spokojný.

„Som nadšený a pyšný, že sme vytvorili pracovisko, kde sme vo všeobecnosti šťastní a cítime sa na ňom dobre. Je to nevyhnutné pre úspech spoločnosti JYSK v budúcnosti,“ vyjadruje sa Jan.

Teší ho aj skutočnosť, že priami nadriadení dostali celkové skóre 88 bodov, čo znamená, že zamestnanci spoločnosti JYSK sú so svojimi priamymi nadriadenými vo všeobecnosti spokojní.

„Skutočnosť, že môžete dôverovať svojmu priamemu nadriadenému, znamená veľa, pokiaľ ide o spokojnosť so zamestnaním,“ vysvetľuje Jan.

Jan Verhoek
Jan Verhoek, výkonný viceprezident pre ľudské zdroje.

JYSK patrí k 10 najlepším

Môžeme byť pyšní na výsledok v spoločnosti JYSK, keďže nás zaraďuje medzi tie najlepšie spoločnosti. Práve to je správa od poradenskej spoločnosti ENNOVA, ktorá prieskum v spoločnosti JYSK realizovala.

„Spoločnosť JYSK získala v otázke spokojnosti a motivácie veľmi vysoké skóre. Keď to porovnáme s našimi ostatnými veľkými medzinárodnými spoločnosťami, JYSK je medzi 10 najlepšími. Je to veľmi pôsobivé,“ vysvetľuje Pernille Lundtoft Jensen, riaditeľka spoločnosti Ennova.

Spoločnosť Ennova každý rok spracuje dotazníky od približne 700 000 respondentov a realizuje prieskumy spokojnosti pre mnohé veľké medzinárodné spoločnosti.

Vysoká miera účasti

98 percent zamestnancov, ktorí sa mohli prieskumu zúčastniť, sa ho aj zúčastnili. Je to ešte viac než v roku 2018, kde sa ho zúčastnilo 97 percent.

„Je to veľmi, veľmi vysoké číslo. Jasne to preukazuje, že zamestnanci spoločnosti JYSK sú veľmi oddaní a spolupodieľajú sa na zabezpečení vlastného pohodlia,“ vysvetľuje Pernille Lundtoft Jensen.

V spoločnosti JYSK je to, že zamestnanci vyjadria svoje názory a že využívajú svoje právo a povinnosť ozvať sa, dôležitou súčasťou našich hodnôt.

Jan Verhoek a Mikael Nielsen, výkonný viceprezident pre maloobchod, sú preto nadšení, že sa prieskumu zúčastnilo toľko zamestnancov.

Miestne rozdiely

Aj keď sa spoločnosť JYSK zaradila k najlepším spoločnostiam, výsledky týkajúce sa spokojnosti/motivácie nie sú také dobré, ako boli výsledky prieskumu z roku 2018.

„Výsledky sú stále veľmi dobré. Pri veľkých spoločnostiach s veľmi dobrými výsledkami je normálne sledovať menší pokles, ako tomu bolo v prípade spoločnosti JYSK. Keď sa krivka dostane na hodnotu 72 až 74, zvyčajne klesne a spoločnosť JYSK je stále na 76,“ vysvetľuje Pernille Lundtoft Jensen.

Riaditeľka spoločnosti Ennova ďalej vysvetľuje, že vo výsledkoch sú výrazné rozdiely v závislosti od lokality. Túto skutočnosť neberie spoločnosť JYSK na ľahkú váhu.

„V spoločnosti JYSK sa vždy snažíme byť najlepší z najlepších a vždy sa môžeme zlepšovať. Nie je to inak ani v prípade spokojnosti so zamestnaním,“ vysvetľuje Job Verhoek a dodáva:

„vidím, že naši zamestnanci sú hrdí na to, že pracujú v spoločnosti JYSK, a práve preto som rád a hrdý aj ja.“

Latest news

JYSK Netherlands celebrated 100 stores with a silent opening

Spoločnosť JYSK Holandsko ticho oslávila otvorenie 100. predajne

03/08/2020 - V piatok 10. apríla 2020 dosiahla spoločnosť JYSK Holandsko pôsobivý míľnik. No oslava otvorenia 100. predajne JYSK v Den Burgu na ostrove Texel prebiehala kvôli koronavírusu v tichom štýle.

New JYSK store in just three weeks: “It has been a crazy time”

Nová predajňa JYSK už o tri týždne: „Bolo to šialené obdobie“

28/07/2020 - Sine, vedúca predajne, spolu s kolegami z dánskeho Ringstedu si vybudovali dočasnú predajňu JYSK v starej autodielni po tom, ako im zhorela ich predajňa. Potrebovali na to len tri týždne a veľkú dávku tímového ducha.

One Day in JYSK (July 2020)

Jeden deň v spoločnosti JYSK: Štyria zamestnanci nám priblížia svoj pracovný deň (júl 2020)

20/07/2020 - V spoločnosti JYSK, ktorá má v rôznych krajinách sveta viac než 24 000 zamestnancov, žiadne dva pracovné dni nie sú rovnaké. Štyroch zamestnancov spoločnosti JYSK sme požiadali, aby sa s nami na GOJYSK.com podelili o fotografie zo svojho pracovného dňa.

Add comment

Remember to keep a nice tone :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office