Skip to main content

Vysoká spokojenost zaměstnanců JYSKu

Datum: 14/05/2020

Author: Laura Roesgaard, Communications & CSR Consultant

Kategorie: Careers & HR , People

V průběhu ledna 2020 jsme se zaměstnanců z dvaceti zemí zeptali, jak se jim v JYSKu pracuje. Výsledky JYSK řadí mezi firmy s nejspokojenějšími zaměstnanci.

ESS 2020
98 procent zaměstnanců, kteří se průzkumu mohli zúčastnit, tuto možnost využilo,

Výsledky průzkumu spokojenosti zaměstnanců 2020 (též známého jako ESS, Employee Satisfaction Survey) jsou zde.

Průzkumu se zúčastnilo 98 procent zaměstnanců, kteří v celkovém hodnocení JYSKu udělili 76 bodů ze 100 v kategorii spokojenost a motivace a 83 bodů ze 100 v kategorii loajalita.

Hodnocení nad 75 bodů je považováno za velice dobré a Executive Vice President HR Jan Verhoek je s výsledky velice spokojený.

"Mám radost a jsem hrdý, že se nám podařilo vytvořit pracoviště, kde v převážné většině trávíme čas rádi a kde se cítíme dobře. Pro budoucí úspěch JYSKu je to zcela zásadní," říká Jan.

Radost má i z toho, že nejbližší nadřízení dosáhli celkového hodnocení 88 bodů, což značí, že zaměstnanci JYSKu jsou se svými šéfy obecně velice spokojení.

"Pro spokojenost v práci je důvěra v nejbližšího nadřízeného velice důležitá," vysvětluje Jan.

Jan Verhoek
Jan Verhoek, Executive Vice President HR.

JYSK v Top 10

A na dosažené výsledky můžeme být pyšní, protože JYSK řadí mezi ty nejlepší zaměstnavatele v oboru. K takovému závěru došla poradenská společnost ENNOVA, která průzkum v JYSKu provedla.

"JYSK dosáhl velmi vysokého hodnocení v oblastech spokojenosti i motivace. Ve srovnání s jinými našimi velkými mezinárodními společnostmi zaujímá JYSK pozici v první desítce. To je obdivuhodný výsledek," říká ředitelka společnosti Ennova Pernile Lundtoft Jensen.

Ennova provádí průzkumy spokojenosti pro řadu mezinárodních společností a každoročně zpracuje odpovědi od cca 700,000 respondentů.

Vysoká účast

98 procent zaměstnanců, kteří se průzkumu mohli zúčastnit, tuto možnost využilo, To je ještě více než v roce 2018, kdy se zúčastnilo 97 procent zaměstnanců.

"To je velice, převelice vysoké číslo. Jasně to dokládá, že zaměstnanci JYSKu jsou velice poctiví a ochotni převzít zodpovědnost za to, jak se v práci budou cítit," říká Pernille Lundtoft Jensen.

Důležitou součástí hodnot JYSKu je to, že zaměstnancům nasloucháme a že jim dáváme možnost využít právo a povinnost vyjádřit se.

Proto mají Jan Verhoek i Executive Vice President Retail Mikael Nielsen velkou radost, že se do průzkumu zapojilo tolik zaměstnanců.

Místní rozdíly

Ačkoli se JYSK řadí k nejlepším, výsledky v oblastech spokojenosti/motivace a loajality nejsou tak dobré jako v průzkumu z roku 2018.

"Výsledky jsou pořád velmi dobré. U velkých firem s velice dobrými výsledky, k nimž JYSK patří, je mírný pokles zcela běžný. Jakmile se křivka dostane na hodnotu 72-74, začne zpravidla klesat - a JYSK je na hodnotě 76," říká Pernille Lundtoft Jensen.

Ředitelka společnosti Ennova vysvětluje, že výsledky se značně liší v závislosti na lokalitě. Vedení JYSKu tuto skutečnost bere velice vážně.

"V JYSKu se vždy snažíme být těmi nejlepšími z nejlepších a vždycky je co zlepšovat. To samozřejmě platí i pro spokojenost v zaměstnání," říká Jan Verhoek a dodává:

"Vidím, že naši zaměstnanci jsou na práci v JYSKu hrdí, a pak jsem spokojený a hrdý i já."

Latest news

Jan Bøgh

Zpráva od generálního ředitele: Vítejte zpátky

21/05/2020 - Jan Bøgh vítá zpět kolegy, kteří si vinou pandemie koronaviru a uzavření mnoha z našich prodejen museli dát nedobrovolnou přestávku z práce.

Charlotta Lindborg

Charlotta získala novou příležitost v Německu

18/05/2020 - Po šesti letech na pozici HR Managerky JYSKu ve Švédsku se Charlotta Lindborg ujala nové role a nastoupila v Německu na pozici Head of HR divize DÄNISCHES BETTENLAGER.

ESS 2020

Vysoká spokojenost zaměstnanců JYSKu

14/05/2020 - V průběhu ledna 2020 jsme se zaměstnanců z dvaceti zemí zeptali, jak se jim v JYSKu pracuje. Výsledky JYSK řadí mezi firmy s nejspokojenějšími zaměstnanci.

Přidej komentář

Komentujte prosím slušně :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office