Skip to main content

Medarbetare ger JYSK höga betyg i ny undersökning

Datum: 14/05/2020

Author: Laura Roesgaard, Communications & CSR Consultant

Kategori: Careers & HR , People

I januari 2020 ombads medarbetare i 20 länder att bedöma JYSK som arbetsplats. Resultatet visar att JYSK är ett av de bästa företagen vad gäller medarbetarnöjdhet.

ESS 2020
98 procent av medarbetarna har deltagit i undersökningen och har totalt sett gett JYSK 76 poäng av 100 möjliga.

Resultatet av årets medarbetarnöjdhetsundersökning (eller ESS – Employee Satisfaction Survey) på JYSK är nu färdig.

98 procent av medarbetarna deltog i undersökningen och har totalt gett JYSK 76 poäng av 100 möjliga när det gäller nöjdhet och motivation, medan lojaliteten ligger på 83 poäng av 100.

Högre poäng än 75 anses vara mycket bra, och Jan Verhoek, Executive Vice President för JYSK HR är därför riktigt nöjd med resultatet. 

– Det gör mig mycket glad och stolt att vi på JYSK tillsammans har skapat en arbetsplats där vi på det stora hela är glada och trivs. Detta är fullständigt avgörande för JYSKs framtida framgångar, säger Jan.

Han framhäver också poängen för närmaste chef som ligger på 88, något som visar att medarbetarna vid JYSK generellt är nöjda med sin närmaste chef.

– Att man litar på sin närmast överordnade är av stor betydelse för arbetsglädjen, och det är därför en väldigt viktig siffra, säger Jan.

Jan Verhoek
Jan Verhoek, Executive Vice President HR.

Hög nivå

Vi har dessutom all rätt att vara stolta över JYSKs resultat. De ger nämligen JYSK en placering bland de allra bästa i branschen, säger konsultföretaget Ennova som utfört undersökningen för JYSKs räkning.

– Både nöjdhet, motivation och lojalitet ligger på riktigt höga nivåer på JYSK. Vid en jämförelse med andra stora internationella företag ligger JYSK på 10-i-topp-listan. Det är väldigt bra, säger Pernille Lundtoft Jensen, direktör på Ennova.

Ennova hanterar globalt ungefär 700 000 svar per år, och utför nöjdhetsundersökningar åt många stora internationella företag.

Deltagande på 98 procent

Hela 98 procent av de medarbetare på JYSK som fick en inbjudan deltog i undersökningen. Det är ännu fler än senaste gången undersökningen genomfördes 2018 då svarsprocenten låg på 97 procent. 

– Det är helt enkelt enormt högt. Det visar tydligt att JYSKs medarbetare är hängivna och tar ansvar för sin egen trivsel, säger Pernille Lundtoft Jensen från Ennova. 

JYSK sätter stort värde på att medarbetarna säger vad de tycker och utnyttjar sin rätt och plikt att göra sina röster hörda. Därför är både Jan Verhoek och Mikael Nielsen, Executive Vice President Retail på JYSK mycket glada över den höga svarsprocenten.

Lokala skillnader

Även om JYSK fortfarande hör till de allra bästa finns en mycket liten försämring vad gäller både nöjdhet/motivation och lojalitet jämfört med mätningen 2018. 

– Resultaten är fortfarande väldigt bra. Det är helt normalt att få se en liten tillbakagång hos stora företag som ligger så högt upp på skalan som JYSK. När kurvan passerar 72–74 visar vår erfarenhet att den brukar vända nedåt, och JYSK ligger ju på 76, säger Pernille Lundtoft Jensen. 

Ennova-direktören förklarar också att man kan se stora lokala variationer i resultaten hos JYSK. Detta är något som JYSKs ledning tar på största allvar.

– JYSK strävar efter att nå bästa möjliga resultat – och vi kan alltid bli bättre. Det gäller givetvis också när det gäller våra medarbetares arbetsglädje, säger Jan Verhoek och tillägger:

– Jag kan se på resultatet att våra medarbetare är stolta över att jobba på JYSK, och det gör även mig glad och stolt, säger han.

Latest news

Jan Bøgh

Uppdatering från vår CEO: Välkommen tillbaka

21/05/2020 - Jan Bøgh önskar kollegor som har haft en ofrivillig paus från arbetet på grund av coronaviruset och alla JYSK-butiker som har hållit stängt välkomna tillbaka.

Charlotta Lindborg

Charlotta möter nya möjligheter i Tyskland

18/05/2020 - Efter sex år som HR Manager för JYSK Sverige har Charlotta Lindborg tagit sig an en ny roll inom JYSK som Head of HR för DÄNISCHES BETTENLAGER i Tyskland.

ESS 2020

Medarbetare ger JYSK höga betyg i ny undersökning

14/05/2020 - I januari 2020 ombads medarbetare i 20 länder att bedöma JYSK som arbetsplats. Resultatet visar att JYSK är ett av de bästa företagen vad gäller medarbetarnöjdhet.

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office