Skip to main content

Aktuálne správy od nášho CEO: JYSK si drží správny smer

Dátum: 11/01/2021

Author: ,

Kategória: Strategy

Jan Bøgh
Jan Bøgh, CEO a prezident

Vážení kolegovia,

dúfal som, že sa na vás všetkých už nebudem musieť obracať v súvislosti so situáciou, kedy je väčšina našich predajní v Európe zatvorená v dôsledku koronavírusu. Moja nádej, žiaľ, vyšla nazmar.

Od októbra sledujeme, ako sa postupne zatvára čoraz viac našich predajní – aktuálna situácia je pre spoločnosť JYSK veľmi vážna a drahá.

Vyzerá to tak, že sa opakuje situácia z jari, ktorá vyzerala rovnako závažne, no chcem vás všetkých ubezpečiť, že spolu s kolegami z výkonného vedenia a našimi majiteľmi stále veríme v budúcnosť spoločnosti JYSK.

To znamená, že budeme aj naďalej pokračovať v dlhodobom plánovaní a investovať do dlhodobých projektov.

Nádej do budúcnosti

V súčasnosti je schválených viacero vakcín a ako ostatní aj ja dúfam, že ich európske štátne orgány efektívne zavedú a zaistia, že sa budeme môcť čím skôr vrátiť k normálnejšiemu spôsobu života.

Rovnako to znamená, že stále veríme, že budeme potrebovať všetkých našich súčasných zamestnancov a s trochou šťastia v budúcnosti privítame aj množstvo nových.

Nemôžem povedať nič, čo by utlmilo bolesť tých z vás, ktorí prišli o svojich milovaných. Rovnako nemôžem ani spríjemniť váš každodenný život v situácii, v ktorej je mnoho z našich práv a možností, na ktoré sme si zvykli, potlačených. Dúfam však, že dokážem utíšiť váš strach zo straty zamestnania.

Stále veríme, že takéto opatrenia nebudú nevyhnutné.

Obrovské úsilie

Rovnako chcem využiť túto príležitosť, aby som znova vyjadril svoje nadšenie z toho, ako sa všetci zamestnanci z celej spoločnosti JYSK vysporadúvajú s touto situáciou.

Aj keď museli niektorí z vás pomáhať s úlohami, ktoré sú úplne iné ako vaša zvyčajná práca, alebo ste mali náhle plno práce navyše v náročných podmienkach, každý ste sa úloh statočne ujali a odviedli najlepšiu možnú prácu.

Práve to je prístup, ktorý nám pomôže prekonať krízu a zaistí náš rast na druhej strane.

Všetkým, ktorí stále pracovať môžu, chcem poďakovať za úsilie a požiadať vás, aby ste nepoľavovali zo skvelej práce. Je to práve vaše úsilie, ktoré dnes drží spoločnosť JYSK nad vodou.

A všetkých, ktorých sme poslali pre zatvorené predajne domov, chcem len požiadať, aby ste sa o seba a svojich milovaných dobre starali. Teším sa, kedy budete znova všetci v práci.

S pozdravom

Jan Bøgh
CEO a prezident

Latest news

PLACE ME

Už čoskoro bude v predajniach polica od stážistky z JYSK

21/01/2021 - Príbeh police PLACE ME, ktorá bude v predajniach už koncom januára, je skutočne špeciálny. Navrhla ju stážistka zo spoločnosti JYSK.

Schleswig

Jeden deň v spoločnosti JYSK počas koronavírusu (január 2021)

18/01/2021 - Keďže sú mnohé predajne vo viacerých krajinách zatvorené, pracovný deň sa celkom odlišuje od toho, aký sme pred pandémiou koronavírusu poznali.

JYSK store front

Nové meno pre takmer 1 000 predajní v Nemecku

14/01/2021 - Na jeseň 2021 sa všetky predajne v Nemecku premenujú z DÄNISCHES BETTENLAGER na JYSK.

Add comment

Remember to keep a nice tone :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office