Skip to main content

Ny strategi: JYSK ska hålla sig nära händelsernas centrum

Datum: 02/09/2019

Author: Laura Sulbæk Frederiksen, Communications & Sponsorship Consultant

Kategori: Strategy

Den 1 september 2019 lanseras den nya strategin ”Seamless and Closer to the Customer” vid JYSK. Den omfattar fem centrala områden som ska avgöra inriktningen för vårt arbete de kommande tre åren.

Strategy

Customer First-strategin har förlängts två gånger eftersom den varit framgångsrik och fortfarande gömde på outnyttjade möjligheter. Nu har det dock gått fem år, och det är dags att granska JYSK med nya ögon för att se till att vi fortfarande håller oss nära händelsernas centrum – på marknaden, i vår omvärld och vår nutid.

Den nya strategin ”Seamless and Closer to the Customer” ska bidra till att trygga vår tillväxt de närmaste åren.

– Efter fem framgångsrika år med Customer First som fokuspunkt är det dags för något nytt. Medlemmarna i Executive Management-teamet har sammanlagt över 140 års erfarenhet av JYSK, och det är därför viktigt att vi hämtar inspiration utifrån för att få nya perspektiv och kunna betrakta JYSK med nya ögon. Det händer mycket i samhället och världen omkring oss, och JYSK ska givetvis vara med där saker händer, säger Jan Bøgh, CEO & President för JYSK.

”Det händer mycket i samhället och världen omkring oss, och JYSK ska givetvis vara med där saker händer.” 
– Jan Bøgh | CEO & President för JYSK.

Av samma skäl har vi anlitat extern hjälp för att analysera och utarbeta den nya strategin. Konsultföretaget Accenture har därför hjälpt oss att studera JYSK ur alla vinklar. Deras uppdrag gick bland annat ut på att titta närmare på vad som händer på marknaden, och om JYSK uppfyller de krav som framtidens kunder kommer att ställa.

Många medarbetare deltar

Samtidigt som Accentures konsulter från hela världen har inhämtat underlag för den nya strategin från sina expertområden har många JYSK-medarbetare hjälpt till att definiera de fem huvudområden som ska bestämma inriktningen för nästa strategiperiod.

JB
Medlemmarna i Executive Management-teamet har sammanlagt över 140 års erfarenhet av JYSK. Jan Bøgh själv har jobbat på JYSK i mer än 20 år.

– Medlemmarna i vårt Core Strategy-team har både lyssnat, utvärderat och hjälpt till att fatta beslut med utgångspunkt från de kunskaper vi fått från Accenture. Vi har analyserat oss själva på djupet och tittat närmare på vilka möjligheter vi har och vad vi ska göra för att trygga vår framtida tillväxt, säger Jan Bøgh.

Strategigruppen skulle tillsammans definiera de fem huvudområden som sedan blev ”Deep Dives” i den nya strategin. Här kan du läsa Jan Bøghs beskrivning av dessa ”Deep Dives”

Seamless and closer to the customer

En ny strategi innebär också ett nytt namn, men även om vi nu byter från ”Customer First” till ”Seamless and Closer to the Customer”, är begreppet seamless ingen nyhet i JYSK-sammanhang. Från att vara ett av 16 fokusområden på JYSK Balanced Scorecard har det nu avancerat till att ingå i namnet på den nya strategin. 

Seamless innebär att kunden inte ska uppleva några hinder på vägen när de handlar hos oss – vilken väg de än väljer.”
– Jan Bøgh | CEO & President för JYSK

– Seamless innebär att kunden inte ska uppleva några hinder på vägen när de handlar hos oss – vilken väg de än väljer. Oavsett om man handlar på nätet, i butiken, väljer hemkörning eller upphämtning i butik så ska hela processen vara problemfri, förklarar Jan Bøgh.

Som den sista delen av namnet säger, ”Closer to the Customer”, ska JYSK även fortsättningsvis befinna sig nära kunderna med ännu fler fysiska butiker i framtiden. Det gäller även vid leverans och avhämtning av varor, så även lagren ska komma närmare kunderna. Sist men inte minst så handlar det fortfarande om att kunna komma med ett bra erbjudande.

Lager
JYSK vill befinna sig nära kunderna. Det gäller även vid leverans och avhämtning av varor.

– Vi vill gärna förstå våra kunder och deras behov så att vi kan bli ännu bättre på att skräddarsy våra erbjudanden till dem. Vi är mycket angelägna om att finnas nära våra kunder. Vi måste vara medvetna om att det är de som i slutänden betalar våra löner, påpekar Jan Bøgh.

Fortsatt fokus på detaljhandeln

Kundernas avgörande roll är ett av skälen till att vi inte lämnar Customer First bakom oss, utan parollen får leva vidare under den nya strategiperioden som en hashtag, precis som de fyra fokusområdena för detaljhandelsverksamheten: Great Store Management, Attractive Stores, Easy Shopping och Competent Service kommer även fortsättningsvis att vara viktiga.

– Detta är fyra avgörande områden som kunderna dagligen möter och betygsätter. Det är därför viktigt att vi fortsätter att vara uppmärksamma och vårdar våra kunder. Det är samtidigt viktigt att poängtera att strategihuset fortsätter att vila på samma grund som tidigare, även om strategin är ny. Values och Leadership är fundamentala för oss och säkerställer att vi kan navigera i de farvatten där vi färdas, säger Jan Bøgh.

Staff
Enligt Jan Bøgh kommer butiksmedarbetarna också att märka av den nya strategin.

Eftersom detaljhandeln fortfarande står i fokus kommer den nya strategin märkas även ute i butikerna.

– När vi ska vässa vår närvaro på nätet innebär det också att vi ska bli duktiga på att bästa sätt stötta nätverksamheten med vårt butiksnätverk och göra det till en extra fördel för kunderna. Om man till exempel vill köpa en madrass kan man prova den i butiken för att sedan slutföra köpet på nätet, säger Jan Bøgh.

5 000 JYSK-butiker i världen

”Seamless and Closer to the Customer” är språngbrädan som utgör JYSKs avstamp mot en ny treårig strategiperiod, men Jan Bøgh säger att JYSK fortfarande har samma mål och visioner: JYSK ska fördubbla sin storlek och ha 5 000 butiker över hela världen.

”JYSK ska bli världens mest spridda och lönsamma butikskedja. Detta är vår vision. I realiteten handlar det om att få upp farten och hålla den uppe. Att nå toppen är inte allt.”
– Jan Bøgh | CEO & President för JYSK.

– JYSK ska bli världens mest spridda och lönsamma butikskedja. Detta är vår vision. I realiteten handlar det om att få upp farten och hålla den uppe. Att nå toppen är inte allt, säger Jan Bøgh och fortsätter:

– Vi får givetvis heller inte glömma att det sitter folk vid andra företag som tänker på samma sätt som vi, och som också vill ha en större bit av kakan. Det här ser också till att vi håller oss alerta och alltid är bäst på det vi gör.

Latest news

Norway mountain

3000 Store Managers-kampanj ökar intresset för JYSK

23/06/2021 - Resultaten från employer branding-kampajen visar på en imponerande extern räckvidd och ett starkt engagemang från medarbetarna.

Amarelle

Hon borgar för god arbetsmiljö

18/06/2021 - JYSK har satsat hårt på att förbättra arbetsmiljön i företaget. En viktig pusselbit bland det som gjort utgör arbetsmiljöspecialist Caroline Amarelle.

Ecser

Bråda tider på JYSKs distributionscentraler

18/06/2021 - Antalet JYSK-butiker stiger och detsamma gäller antalet distributionscentraler. Bygget av distributionscentral nummer 9 i Ecser i Ungern går enligt plan, och det händer mycket nytt även på de övriga distributionscentralerna.

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office