Skip to main content

Förstå strategins fem Deep Dives

Datum: 02/09/2019

Author: Laura Sulbæk, Communications & Sponsorship Consultant

Kategori: Strategy

”Seamless and Closer to the Customer” är centrerat kring fem Deep Dives, som är viktiga områden för JYSK under den nya strategiperioden.

JB


Jan Bøgh, CEO & President för JYSK, förklarar strategins fem centrala Deep Dives.

ExpansionExpansion outside Europe:

– Lars Larsen har uttryckt en önskan om att vi ska nå upp till 5 000 JYSK-butiker i världen. Det är en vision som vi som ledning tycker är spännande och gärna vill leva upp till. Irland, där vi nyligen öppnade, var det sista landet i Europa utan JYSK-butiker. Det betyder inte att det inte fortfarande finns stora tillväxtmöjligheter i de europeiska länder där vi redan är etablerade, men om vi ska titta längre framåt måste vi redan nu förbereda oss på var det är mest intressant för JYSK att expandera utanför Europa.  
Här har vi tagit hjälp utifrån för att ta reda på var JYSK kan bli som mest framgångsrika och var vi ska börja.

IncreaseIncrease Sales through Data:

– Vi ska bli bättre på att använda data för att förutsäga vad vi behöver göra. Vi har varit väldigt bra på att blicka bakåt och att utvärdera saker och ting för att lyckas bättre längre fram. Nu fokuserar vi mer på att försöka förutspå framtiden med hjälp av data, så att vi kan ligga mer i framkant. Det kan till exempel gälla våra varor, varumängd och prissättning. Vi tar nu nästa steg på den här resan och uppgraderar både på systemsidan och i form av resurser.
 

FighthingFighting the Gorilla and the Thousand Mice:

– Det här handlar i hög grad om att vara så förberedda som möjligt för att konkurrera med de allra största aktörerna på marknaden, som till exempel Amazon. Men det handlar också om att vara bättre än de många webbutiker som hela tiden öppnas. För även om en enskild webbutik i sig inte utgör en stor konkurrent är det ändå många av dem vi behöver förhålla oss till. Vi har utvärderat oss själva i förhållande till både stora och små konkurrenter och tittat på vilka möjligheter vi har. Vi vet att onlinehandel är här för att stanna och bara växer sig större, och vi behöver få den verksamheten att smälta samman med våra fysiska butiker. Det är livsviktigt i förhållande till våra kunder.

FitFit for the Future

– Detta innebär att vi granskar alla områden med hänsyn till våra omkostnader. Vi har en del tunga investeringar i bland annat IT och nya distributionscenter, så vi måste förvissa oss om att vi har de resurser som krävs. Det ska göra oss effektiva, vältränade och fit, så att vi är redo att kämpa och utvecklas. Samtidigt ska vi fortsätta att alltid vara goda köpmän och kostnadsmedvetna i allt vi tar oss för.

 

AttractAttract and Retain the Right Talent:

– I och med att vi kommer att fortsätta att öppna många nya butiker kommer vi att behöva tillsätta många tjänster, och konkurrensen om de mest talangfulla medarbetarna är hård. Vi ska stärka vår vision om att vara ”Employees' First Choice Within Retail”. Det betyder att vi kommer att fokusera mer på employer branding, och att vi både ska göra det mer attraktivt att arbeta inom JYSK och berätta mer om de möjligheter vi har att erbjuda som arbetsplats.


 

Latest news

Best of #GOJYSK October

Det bästa från #GOJYSK – oktober 2019

11/11/2019 - SE NÅGRA AV DE BÄSTA INSTAGRAM-INLÄGGEN FRÅN DEN SENASTE MÅNADEN.

Customer Service Centres help with store calls

Customer Service Centre hjälper till med butikssamtal

08/11/2019 - För att butiksmedarbetarna ska få mer tid över för enskilda kunder hanteras nu fler butikssamtal av JYSKs Customer Service Centre.

Rene Hartung

”Det är mitt jobb att sätta B2B på kartan”

04/11/2019 - Som en del av den nya strategin ska Business to Business (B2B) i större utsträckning integreras i JYSK och på sikt utgöra en större del av verksamheten. Ökad synlighet på nätet och större fokus på företagsförsäljning i butikerna är en del av receptet.

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office