Skip to main content

Ny strategi: JYSK skal være tett på det som skjer

Dato: 02/09/2019

Author: Laura Sulbæk Frederiksen, Communications & Sponsorship Consultant

Kategori: Strategy

1. september 2019 blir en ny strategi med navnet «Seamless and Closer to the Customer» rullet ut i JYSK. Den inneholder fem sentrale områder som setter retningen for arbeidet vårt de neste tre årene.

Strategy

Perioden for Customer First-strategien er blitt forlenget to ganger, fordi det fortsatt var uforløst potensial i den vellykkede strategien. Men etter fem år er det igjen på tide å se på JYSK med friske øyne, for å sikre at vi fortsatt er skjerpet og tett på det som skjer i markedet, i verden rundt oss og i tiden.

Den nye strategien, «Seamless and Closer to the Customer» skal bidra til å sikre veksten de kommende årene.

«Etter fem fremgangsrike år med Customer First som utgangspunkt, er det behov for fornyelse. Medlemmene av Executive Management-teamet har til sammen mer enn 140 års erfaring i JYSK, og derfor er det viktig at vi henter inspirasjon utenfra for å kaste et nytt lys på ting og se på JYSK med friske øyne. Det skjer mye i samfunnet og i verden rundt oss, og det skal JYSK naturligvis være tett på», sier Jan Bøgh, CEO og president i JYSK

«Det skjer mye i samfunnet og i verden rundt oss, og det skal JYSK naturligvis være tett på.» 
- Jan Bøgh | CEO og president in JYSK.

Av samme grunn er et brukt ekstern hjelp til å analysere og utarbeide den nye strategien. Virksomheten Accenture har derfor hjulpet oss å se på JYSK utenfra. Deres oppgave var blant annet å se på hva som skjer i markedet og om JYSK lever opp til kravene fra fremtidens kunder.

Mange medarbeidere involvert

Mens Accentures eksperter fra hele verden har levert innsikt til den nye strategien fra hver sitt felt, har mange JYSK-medarbeider vært involvert og bidratt til å definere de fem sentrale områdene som angir retningen for den neste strategiperioden.

JB
Medlemmene av Executive Management-teamet har til sammen mer enn 140 års erfaring i JYSK. Jan Bøgh har selv vært en del av JYSK i over 20 år.

«Medlemmene av Core Strategy-teamet vårt har både lyttet, evaluert og vært med på å ta beslutninger ut fra kunnskapene vi har fått fra Accenture. Vi har analysert oss selv grundig, og sett på mulighetene våre og hva vi må implementere for å sikre vekst fremover», sier Jan Bøgh.

Strategigruppen skulle sammen definere fem sentrale områder, som har blitt til Deep Dives i den nye strategien. Les Jan Bøghs forklaring av våre fem Deep Dives her. 

Seamless and closer to the customer

Selv om den nye strategien også har fått nytt navn, slik at det endres fra «Customer First» til «Seamless and Closer to the Customer», er begrepet seamless ikke noe nytt i JYSK-sammenheng. Fra å være ett av 16 fokusområder på JYSK Balanced Scorecard, er det nå løftet til å være en del av navnet på den nye strategien. 

«Seamless betyr at kunden ikke skal oppleve noen humper i veien når de handler med oss – uansett hvilken vei de velger.»
- Jan Bøgh | CEO & President i JYSK

«Seamless betyr at kunden ikke skal oppleve noen humper i veien når de handler med oss – uansett hvilken vei de velger. On det er på nettet eller i butikken, om de velger frakt eller henting i butikken, skal de ikke møte hindringer noen steder», forklarer Jan Bøgh.

Med den siste delen av navnet, «Closer to the Customer», skal JYSK fortsatt være tett på kundene med enda flere fysiske butikker i fremtiden. Det gjelder også levering og henting av varer, slik at lagrene også kommer tettere på kundene. Sist, men ikke minst, gjelder det fortsatt å kunne levere et godt tilbud.

Lager
JYSK vil være tett på kundene. Det gjelder også levering og henting av varer

«Vi vil gjerne forstå kundene våre og behovene deres, slik at vi i større grad kan skreddersy tilbud til dem. Vi er svært opptatt av å være tett på kundene våre. Vi må huske at det er de som betaler lønnen vår», poengterer Jan Bøgh.

Fortsatt fokus på retail

Kundenes avgjørende rolle er én av grunnene til at Customer First ikke blir kassert, men kommer til å leve videre i den nye strategiperioden som en hashtag, på samme måte som de fire fokusområdene for retail; Great Store Management, Attractive Stores, Easy Shopping og Competent Service, også fortsatt kommer til å være i fokus.

«Det er fire avgjørende områder som kundene daglig vurderer oss på. Derfor er det viktig at vi fortsetter å være skjerpet og fortsatt dyrker dem. Samtidig er det viktig å poengtere at de grunnleggende delene av strategihuset også forblir de samme, selv om det kommer en ny strategi. Våre Values og Leadership er fundamentet og en sikkerhet for at vi kan navigere i det farvannet vi befinner oss i», sier Jan Bøgh.

Staff
Ifølge Jan Bøgh vil medarbeiderne i butikkene også merke at det er kommet en ny strategi.

Men selv om fokusområdene for retail fortsatt er i fokus, vil det også kunne merkes i butikkene at det nå er kommet en ny strategi.

«Når vi skal være skjerpet på nettet, betyr det også at vi er skjerpet når det gjelder hvordan vi best støtter det med butikknettverket og gjør det til en ekstra fordel for kundene. Hvis man for eksempel ønsker å kjøpe en madrass, kan man prøve den i butikken og fullføre kjøpet på nettet», sier Jan Bøgh.

5000 JYSK-butikker i verden

Med «Seamless and Closer to the Customer» tar JYSK fatt på en ny treårig strategiperiode, men målene og visjonene for JYSK er ifølge Jan Bøgh de samme: JYSK skal vokse til dobbel størrelse med 5000 butikker på verdensbasis.

«JYSK skal være verdens mest utbredte og lønnsomme butikkjede, som er den retningen som er definert i visjonen vår. Det handler i virkeligheten om å opprettholde momentet. Ikke bare om å legge til på toppen.»
- Jan Bøgh | CEO og president in JYSK.

«JYSK skal være verdens mest utbredte og lønnsomme butikkjede, som er den retningen som er definert i visjonen vår. Det handler i virkeligheten om å opprettholde momentet. Ikke bare om å legge til på toppen». sier Jan Bøgh og fortsetter:

«Vi skal naturligvis heller ikke glemme at det sitter folk i andre virksomheter og gjør samme øvelse som oss, og som også vil ha en større bit av kaken. Det er en øvelse i seg selv hele tiden å være fremoverlent og skjerpet på det vi gjør.»

Latest news

Jan Bøgh

Påskehilsen fra vår CEO

03/04/2020 - De siste ukene har vært en stor utfordring for oss alle, og det er fremdeles for tidlig å si hva resultatet av den pågående krisen blir. Det har imidlertid ikke vært vanskelig å se at våre JYSK values lever i beste velgående og etterleves i butikker, distribusjonssentre og kontorer på tvers av landene – vi er i aller høyeste grad ONE JYSK.

FSC Week 2020

Verdens skoger sier takk for FSC

30/03/2020 - Gracias, obrigado, thank you, tak. Temaet for årets FSC-uke er et globalt "takk" fra skoger over hele verden for å velge bærekraftig trevirke.

CEO of JYSK Jan Bøgh

Oppdatering om koronasituasjonen fra vår CEO

20/03/2020 - De siste ukene har Europa vært i en situasjon som ingen av oss har opplevd før. En situasjon som er svært utfordrende for bedrifter generelt, for JYSK og selvfølgelig for oss alle som enkeltmennesker.

Legg til kommentar

Husk å holde en god tone:)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office