Skip to main content

Uusi strategia: JYSKin on oltava lähellä kehitystä

Päivämäärä: 02/09/2019

Author: Laura Sulbæk Frederiksen, Communications & Sponsorship Consultant

Kategoria: Strategy

1. syyskuuta 2019 alkaen JYSKissä aletaan lanseerata uutta strategiaa nimeltä "Seamless and Closer to the Customer". Strategia sisältää viisi painopistealuetta, jotka määrittävät työllemme suunnan seuraaviksi kolmeksi vuodeksi.

Strategia

"Customer First" -strategian voimassaoloa pidennettiin kahdesti, mutta nyt viiden vuoden jälkeen on tullut aika katsoa JYSKiä uusin silmin. Haluamme varmistaa, että olemme edelleen valmiita reagoimaan markkinoiden, meitä ympäröivän maailman ja ajan mukanaan tuomiin muutoksiin ja pysymään niiden keskiössä.

Uuden "Seamless and Closer to the Customer" -strategiamme myötä varmistamme kasvun myös tulevina vuosina.

"Customer First -strategia on menestyksekkäästi ohjannut toimintaamme viiden vuoden ajan, mutta nyt meidän on tarve uudistua. Johtoryhmän jäsenillä on yhteensä yli 140 vuoden kokemus JYSKistä. Siksi on hyvin tärkeää hakea inspiraatiota ulkopuolelta, jotta asiat näyttäytyvät eri valossa ja voimme katsoa JYSKiä uusin silmin. Ympäröivässä maailmassa tapahtuu paljon ja JYSKin on luonnollisesti oltava lähellä kehitystä", toteaa Jan Bøgh, JYSKin CEO & President.

 "Ympäröivässä maailmassa tapahtuu paljon ja JYSKin on luonnollisesti oltava lähellä kehitystä" 
- Jan Bøgh | CEO & President, JYSK.

Samasta syystä ulkopuolista apua on käytetty uuden strategian analysointiin ja laatimiseen. Accenture on auttanut tarkastelemaan JYSKiä ulkopuolelta, ja heidän tehtävänään on ollut mm. tarkastella markkinoiden muutoksia ja sitä, pystyykö JYSK ylittämään tulevaisuuden asiakkaiden odotukset.

Mukana monia työntekijöitä

Siinä missä Accenturen asiantuntijat ympäri maailman ovat tuoneet omilta osaamisaloiltaan näkemyksiä uuteen strategiaan, myös monet JYSKin työntekijät ovat olleet mukana kehittämässä viittä painopistealuetta, jotka määrittävät toiminnan suunnan uudelle strategiakaudelle.

JB
Johtoryhmän jäsenillä on yhteensä yli 140 vuoden kokemus JYSKistä. Jan Bøgh itse on työskennellyt JYSKissä yli 20 vuotta.

"Core Strategy Team -tiimin jäsenet ovat kuunnelleet, arvioineet ja olleet mukana tekemässä päätöksiä, jotka perustuvat Accenturelta saatuun tietoon. Olemme huolellisesti analysoineet itsemme ja tarkastelleet mahdollisuuksiamme ja sitä, mitä meidän on tehtävä, jotta varmistamme kasvun pitkällä aikavälillä", Jan Bøgh kertoo.

Strategiatiimissä on kehitetty viisi painopistealuetta, jotka muodostavat uuden strategian kärjet. Lue seuraavasta Jan Bøghin selvitys viidestä painopistealueesta.

Saumattomasti lähellä asiakasta

Vaikka uusi strategia tuo mukanaan myös uuden nimen ja "Customer First" vaihtuu muotoon "Seamless and Closer to the Customer", saumaton (engl. seamless) ei suinkaan ole JYSKissä uusi käsite. Aiemmin se on ollut yksi JYSK Balanced Scorecardin 16 painopistealueesta, ja se on nyt nostettu osaksi uuden strategian nimeä.

"Saumattomuus tarkoittaa sitä, että JYSKissä asiointi ja ostosten teko sujuu jouhevasti ostotavasta riippumatta."
- Jan Bøgh | CEO & President, JYSK

"Saumattomuus tarkoittaa sitä, että JYSKissä asiointi ja ostosten teko sujuu jouhevasti ostotavasta riippumatta. Ostipa asiakas verkosta tai myymälästä, valitsipa hän toimituksen tai noudon myymälästä, prosessin aikana ei saa törmätä esteisiin", Jan Bøgh selittää.

Strategian nimen loppuosa "Closer to the Customer" puolestaan viittaa siihen, että JYSKin on jatkossakin oltava lähellä asiakkaitaan ja perustettava tulevaisuudessa entistä enemmän fyysisiä myymälöitä. Samaa ajatusta sovelletaan myös tavaroiden toimitukseen ja noutoon niin, että myös varastot tulevat lähemmäs asiakkaita. Ja viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä, kaikessa on kyse siitä, että tuomme asiakkaan ulottuville hyviä tarjouksia.

Varasto
JYSK haluaa olla lähellä asiakkaitaan. Tämä pätee myös tavaroiden toimitukseen ja noutoon.

"Haluamme ymmärtää asiakkaitamme ja heidän tarpeitaan, jotta voimme yhä suuremmassa määrin räätälöidä asiakkaille suunnattuja tarjouksia. Aiomme todellakin olla lähellä asiakkaitamme, ja meidän on muistettava, että asiakkaat maksavat palkkamme", Jan Bøgh kiteyttää.

Vähittäiskauppa edelleen keskiössä

Customer First -konseptia ei suinkaan olla hävittämässä, vaan se jatkaa uudessa strategiassa omana kokonaisuutenaan, kuten vähittäiskaupan neljä osa-aluetta: Great Store Management, Attractive Stores, Easy Shopping ja Competent Service säilyvät keskiössä edelleen.

"Kyseessä on neljä tärkeää osa-aluetta, joiden toimivuutta asiakkaamme arvioivat päivittäin. Siksi on tärkeää kiinnittää näihin huomiota ja kehittää niitä edelleen. Samaan aikaan on tärkeää korostaa, että strategisen perustan keskeiset osat pysyvät ennallaan uuden strategian käyttöönotosta huolimatta. Arvomme ja johtajuutemme muodostavat perustan ja varmuuden, jonka varassa voimme kehittää itseämme", Jan Bøgh toteaa.

Henkilöstö
Jan Bøghin mukaan myymälöiden henkilöstö tulee myös huomaamaan uuden strategian käyttöönoton.

Vaikka vähittäismyynnin painopistealueet ovat yhä keskiössä, myymälöiden henkilöstö tulee myös huomaamaan uuden strategian käyttöönoton.

"Kun meidän on toimittava fiksusti verkossa, meidän on myös keskityttävä kehittämään verkkomyymälöitämme tätä parhaiten tukevalla tavalla ja pystyttävä tuomaan etuja asiakkaillemme. Jos asiakas esimerkiksi haluaa ostaa patjan, hän voi kokeilla sitä myymälässä ja ostaa sen verkosta", Jan Bøgh selittää.

5 000 JYSK-myymälää maailmanlaajuisesti

Uuden "Seamless and Closer to the Customer" -strategian kolmivuotiskausi on alkamassa mutta Jan Bøghin mukaan JYSKin tavoitteet ja visiot ovat ennallaan. JYSKin on tuplattava kokonsa niin, että sillä on 5 000 myymälää maailmanlaajuisesti.

"JYSKin on oltava maailman laajimmalle levinnyt ja kannattavin myymäläketju. Tämä on visiomme määrittämä suunta. Tässä on kyse hyvän vireen säilyttämisestä ‒ ei ainoastaan liikevaihdon kasvattamisesta".
- Jan Bøgh | CEO & President, JYSK.

"JYSKin on oltava maailman laajimmalle levinnyt ja kannattavin myymäläketju. Tämä on visiomme määrittämä suunta. Tässä on kyse hyvän vireen säilyttämisestä ‒ ei ainoastaan liikevaihdon kasvattamisesta", Jan Bøgh sanoo ja jatkaa:

"Emme tietenkään saa unohtaa, että muissa yrityksissä tehdään juuri samaa. Muutkin haluavat suuremman palan kakusta. Siksi kyse on myös siitä, että meidän on pystyttävä reagoimaan nopeasti ja tekemään kaikissa olosuhteissa parhaamme."

Latest news

One Day in JYSK - four colleagues share their workday (February 2020)

Yksi päivä JYSKissä - neljä kollegaa jakaa työpäivänsä (helmikuu 2020)

13/02/2020 - JYSKillä on yli 23 000 työntekijää eri maissa ja erilaisia työpäiviä on yhtä paljon. Pyysimme neljää JYSK-kollegaa jakamaan kuvia työpäivästään GOJYSK.com-sivustolla.

Input from customers is a goldmine of knowledge

Palaute asiakkailta on arvokasta tietoa

10/02/2020 - JYSK ottaa käyttöön asiakastyytyväisyyskyselyn kaikissa myymälöissä, jotta saamme paremman kuvan siitä, mitä asiakkaat haluavat, ja voimme tarjota mahdollisimman hyvän palvelun.

DM 3.0: “It is nice to have a closer relationship with our District Manager”

DM 3.0: ”On mukavaa tehdä läheisempää yhteistyötä District Managerimme kanssa”

29/01/2020 - Enemmän aikaa myymälöissä ja lisää digitaalisia sovelluksia. Nämä ovat joitakin uusia päivityksiä DM 3.0 -roolissa, joka otettiin täysin käyttöön joulukuussa 2019.

Lisää kommentti

Pidä ystävällinen sävy :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office