Skip to main content

Pochopenie piatich bodov Deep Dives

Dátum: 02/09/2019

Author: Laura Sulbæk Frederiksen, Communications & Sponsorship Consultant

Kategória: Strategy

Stratégia Seamless and Closer to the Customer sa opiera o päť bodov Deep Dives, ktoré predstavujú dôležité oblasti nového strategického obdobia spoločnosti JYSK.

JBJan Bøgh, CEO a prezident spoločnosti JYSK, vysvetľuje päť kľúčových bodov Deep Dives.

RozširovanieRozširovanie za hranice Európy:

„Lars Larsen raz uviedol, že je naším cieľom otvoriť 5 000 predajní JYSK na celom svete. Túto víziu vo vedení vnímame ako veľmi vzrušujúcu a sme presvedčení, že ju dosiahneme. Otvorenie predajne JYSK v Írsku označovalo, že naše predajne už máme vo všetkých veľkých krajinách v Európe. Napriek tomu, že stále badáme obrovské možnosti rozširovania v už ustanovených krajinách, pri pohľade do vzdialenejšej budúcnosti zistíme, že už dnes musíme hľadať ďalšie zaujímavé miesta, na ktoré sa bude spoločnosť JYSK rozširovať za hranicami Európy.
Na určenie miest, kde bude spoločnosť JYSK najúspešnejšia a na ktoré sa máme zamerať ako prvé, sme najali externú pomoc.“

 

ZvýšenieZvýšenie predaja prostredníctvom údajov:

„Musíme sa zlepšiť vo využívaní údajov na predpovedanie našich ďalších krokov. Sme dobrí v spätnom pohľade a vyhodnocovaní spôsobov zlepšenia do budúcnosti. Teraz sa presúvame k predpovedaniu budúcich okolností prostredníctvom údajov, aby sme boli na všetko pripravení. Napríklad v súvislosti s našimi výrobkami, množstvom tovaru a našich cien. Podnikáme ďalší krok na tejto ceste a vylepšujeme ako naše systémy, tak aj zdroje.“

 

BojBoj proti gorile a tisícke myší:

„Tento bod poníma potrebu pripravenosti, ako aj možnú konkurenciu s niektorými veľkými hráčmi na trhu, ako je Amazon. Rovnako však upozorňuje, že musíme byť lepší než mnohé webové obchody, ktoré sa neustále otvárajú. Lebo napriek tomu, že jeden samostatný webový obchod pre nás nie je veľkou konkurenciou, vzniká ich veľa a musíme na to reagovať. Porovnali sme sa s ako veľkými, tak aj malými konkurentmi a zamysleli nad našimi možnosťami. Vieme, že online nakupovanie je tu natrvalo a bude len obľúbenejšie, a preto ho musíme zosúladiť s našimi kamennými predajňami. Pre našich zákazníkov je to nevyhnutné.“
 

VhodnosťVhodnosť do budúcnosti

„Znamená to, že sa musíme lepšie pozrieť na všetky oblasti a vyhodnotiť naše náklady. Výrazne sme investovali napríklad do IT a nových distribučných stredísk, preto musíme zaistiť, že máme potrebné zdroje. Vďaka tomu budeme efektívni a na dobrej pozícii ako spoločnosť, aby sme boli pripravení bojovať a rozvíjať sa. Zároveň si však musíme zachovať náš zmysel pre dobrý obchod a efektívnosť nákladov v každom našom rozhodnutí.“

 

AtraktívnosťPrilákanie a udržanie správnych talentov:

„Neustále otváranie mnohých predajní tiež znamená, že musíme obsadiť veľa pracovných pozícií, pričom prebieha boj o najlepších zamestnancov. Musíme podporovať našu víziu stať sa „Prvou voľbou zamestnancov v oblasti maloobchodu“. Znamená to, že sa budeme ešte viac zameriavať na vytváranie značky zamestnávateľa, zatraktívnenie práce v spoločnosti JYSK a informovanie o skvelých príležitostiach, ktoré v zamestnaní ponúkame.“


 

Latest news

One Day in JYSK - four colleagues share their workday (February 2020)

Jeden deň v spoločnosti JYSK – štyria kolegovia nám priblížia svoj pracovný deň (február 2020)

13/02/2020 - V spoločnosti JYSK, ktorá má v rôznych krajinách sveta viac než 23 000 zamestnancov, žiadne dva pracovné dni nie sú rovnaké. Štyroch zamestnancov spoločnosti JYSK sme požiadali, aby sa s nami na GOJYSK.com podelili o fotografie zo svojho pracovného dňa.

Input from customers is a goldmine of knowledge

Názory zákazníkov sú ako zlatá baňa poznatkov

10/02/2020 - Spoločnosť JYSK zavádza vo všetkých predajniach prieskum spokojnosti zákazníkov, aby lepšie pochopila potreby zákazníkov a poskytla im tie najlepšie služby.

DM 3.0: “It is nice to have a closer relationship with our District Manager”

DM 3.0: „Je úžasné, že máme s oblastným manažérom užší vzťah“

29/01/2020 - Viac času na predajniach a viac digitálnych riešení sú len príklady nových zmien vo funkcii DM 3.0, ktoré boli plne zavedené v decembri 2019.

Add comment

Remember to keep a nice tone :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office