Skip to main content

Aktuálne správy od nášho CEO: Rok plný zmien za nami

Dátum: 21/11/2019

Author: ,

Kategória: Expansion , People , Strategy

Podľa môjho názoru môžeme pri spätnom pohľade na finančný rok 2018/2019 s čistým svedomím povedať, že išlo o jeden z tých najrušnejších rokov v histórii spoločnosti JYSK.

Výročná správa
Kliknutím tu si prečítate Výročnú správu spoločnosti JYSK a získate informácie o dôležitých míľnikoch, ako aj niektorých z najvýznamnejších udalostí, ktoré sa udiali vo svete JYSK počas finančného roka 2018/2019.

Bol to rok plný radostí, keďže sme v apríli 2019 oslávili 40. výročie spoločnosti JYSK a zakladateľ Lars Larsen prestrihol modrú stuhu na našej prvej predajni v Írsku. Týmto sa splnil cieľ zastúpenia spoločnosti JYSK v celej Európe. No rovnako to bol aj rok smútku a emócií, keď Lars Larsen prehral svoj boj proti rakovine a v auguste zomrel. Bola to obrovská strata a veľmi smutný deň pre nás všetkých, no najmä pre jeho najbližších. Túto chvíľu by som chcel využiť aj na vyjadrenie sústrasti jeho rodine.

Úmrtie Larsa Larsena a rozsiahle mediálne pokrytie jeho života a spoločnosti JYSK však jasne ukázalo, ako veľmi Lars Larsen všetkých ovplyvnil. Počas 40 rokov od otvorenia spoločnosti JYSK vybudoval Lars Larsen niečo jedinečné a každý, kto za týchto 40 rokov v spoločnosti JYSK pracoval, môže byť na svoj prínos hrdý.

No s naším prínosom ani zďaleka nekončíme. Lars Larsen od úplného začiatku jasne hovoril, že spoločnosť JYSK bude mať predajne po celom svete a stane sa najrozšírenejším a najziskovejším reťazcom predajní na svete.

Zatiaľ sme to ešte nedosiahli, a keďže máme pre spoločnosť JYSK stále ten istý cieľ, čaká nás ešte veľa práce.

Jedna spoločnosť JYSK

Dôležitý krok tým správnym smerom predstavovalo aj rozhodnutie zlúčiť dve obchodné jednotky JYSK Nordic a DÄNISCHES BETTENLAGER do jednej spoločnosti JYSK. O tomto rozhodnutí sme informovali 28. marca 2019.

„Lars Larsen vybudoval niečo jedinečné a každý, kto za týchto 40 rokov v spoločnosti JYSK pracoval, môže byť na svoj prínos hrdý.“
– Jan Bøgh | CEO a prezident spoločnosti JYSK.

Od vtedy sa všetky oddelenia snažia realizovať víziu jednej spoločnosti JYSK, pričom sme už odviedli nesmiernu prácu. A skôr než budeme môcť povedať, že vo všetkých krajinách fungujeme úplne rovnako, musíme toho ešte veľa spraviť. No podľa mňa bolo skvelé zažiť pozitívnu energiu a mieru spolupráce, ktorú sme týmto krokom dosiahli. Nepochybujem, že toto rozhodnutie spoločnosť JYSK nielen posilní, no aj zvýši úspešnosť našich predajní bez ohľadu na to, či sa volajú JYSK alebo DÄNISCHES BETTENLAGER.

Zvýšený obrat

Nie je to však jediná zmena, ktorá práve prebieha. Okolitý svet sa rýchlo mení a v našej spoločnosti vieme, že v mnohých ohľadoch musíme konať úplne inak než pred 40 rokmi, aby sme si zachovali svoje úspešné napredovanie.

Jan Bøgh
Jan Bøgh, CEO a prezident spoločnosti JYSK.

Jedným z príkladov je zvýšenie online predaja ako v spoločnosti JYSK, tak aj všeobecne na trhu. Znamená to, že sme doň počas finančného roka intenzívne investovali. Tieto investície zahŕňali IT a elektronické obchodovanie, ako aj distribučné centrá, keďže obe sú nevyhnutné na poskytovanie tých najlepších služieb zákazníkom zajtrajška.

A s investíciami ani zďaleka nekončíme. V najbližších rokoch budeme pokračovať vo zvyšovaní investícií, napriek ich negatívnemu účinku na EBIT z krátkodobého hľadiska.

Stalo sa tak v predchádzajúcom finančnom roku. Napriek schválenému nárastu obratu na 6,30 percenta sme zaznamenali pokles EBIT-u na 7,73 percenta. Tento výsledok nás neprekvapil a aj keď sa vždy snažíme zvyšovať zisk, tohtoročný pokles EBIT-u sme mohli očakávať v dôsledku našich výrazných investícií. Rozhodnutie výrazne investovať napriek negatívnemu krátkodobému vplyvu tiež zdôrazňuje výhodu našej pozície spoločnosti v rodinnom vlastníctve.

Ešte pred úmrtím Larsa Larsena sa jeho syn Jacob Brunsborg ujal pozície predsedu skupiny Lars Larsen Group a v mene celej rodiny jasne uviedol, že spoločnosť JYSK bude aj naďalej angažovaná a rodinná spoločnosť.

Z tohto dôvodu vnímam budúcnosť spoločnosti JYSK aj po tomto roku plnom udalostí veľmi pozitívne.

Latest news

JYSK Netherlands celebrated 100 stores with a silent opening

Spoločnosť JYSK Holandsko ticho oslávila otvorenie 100. predajne

03/08/2020 - V piatok 10. apríla 2020 dosiahla spoločnosť JYSK Holandsko pôsobivý míľnik. No oslava otvorenia 100. predajne JYSK v Den Burgu na ostrove Texel prebiehala kvôli koronavírusu v tichom štýle.

New JYSK store in just three weeks: “It has been a crazy time”

Nová predajňa JYSK už o tri týždne: „Bolo to šialené obdobie“

28/07/2020 - Sine, vedúca predajne, spolu s kolegami z dánskeho Ringstedu si vybudovali dočasnú predajňu JYSK v starej autodielni po tom, ako im zhorela ich predajňa. Potrebovali na to len tri týždne a veľkú dávku tímového ducha.

One Day in JYSK (July 2020)

Jeden deň v spoločnosti JYSK: Štyria zamestnanci nám priblížia svoj pracovný deň (júl 2020)

20/07/2020 - V spoločnosti JYSK, ktorá má v rôznych krajinách sveta viac než 24 000 zamestnancov, žiadne dva pracovné dni nie sú rovnaké. Štyroch zamestnancov spoločnosti JYSK sme požiadali, aby sa s nami na GOJYSK.com podelili o fotografie zo svojho pracovného dňa.

Add comment

Remember to keep a nice tone :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office