Skip to main content

Våra varor ska tillverkas på ett ansvarsfullt sätt

Datum: 18/01/2018

Av: Laura Roesgaard, Communications & CSR Consultant

Kategori: CSR

JYSK är medlem i BSCI, ett internationellt kontroll- och utbildningssystem. Genom BSCI tar JYSK ansvar för de förhållanden som gäller vid tillverkningen av våra varor.

Som ett stort internationellt företag som dagligen har kontakt med tusentals kunder, leverantörer och andra samarbetspartners har JYSK ett ansvar för att att saker och ting görs på rätt sätt. Detta ansvar kallar man ofta samhällsansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR).

ScanCom
ScanCom tillverkar trädgårdsmöbler åt JYSK vid en BSCI-bedömd fabrik.

JYSKs varor tillverkas på många olika platser i världen, även i så kallade riskländer. Detta är länder där man bedömer att risken är större för att t.ex. en problematisk arbetsmiljö kan förekomma. Därför är det också ett av de områden där JYSK fokuserar på CSR.

– Vi vill ha goda förhållanden i leverantörskedjan, och därför gick vi redan 2006 med i Business Social Compliance Initiative (BSCI). Vi var ett av de allra första danska företagen som gick med, säger Peter Andsager, Executive Vice President Purchasing.

Ansvar inom leverantörskedjan
BSCI är ett internationellt Supply Chain Management-system som ska säkerställa att ansvar inom leverantörskedjan tas i riskländer.  

Som medlem i BSCI har JYSK anammat en gemensam uppförandekod – det är alltså en gemensam uppsättning regler och krav på leverantörerna. Uppförandekoden består av 11 principer för ett etiskt och socialt ansvarstagande företagande. Bland annat förbjuds barnarbete, tvångsarbete och korruption samtidigt som krav ställs på säkerhet, rimliga arbetstider och att medarbetarna på fabrikerna har rätt att vara medlemmar i en fackförening.

På globalt plan har BSCI över 2.000 medlemmar som samtliga står bakom denna uppförandekod och därmed ställer samtliga också samma grundläggande krav på de förhållanden som ska råda på fabrikerna där varorna tillverkas.   

Visste du att …

  • alla JYSKs leverantörer skriver under uppförandekoden och därmed åtar sig att följa de principer som beskrivits här?
  • JYSK kräver att fabriken ska ha genomgått en BSCI-bedömning innan de första varorna får skickas iväg till JYSK?

Kontroll och utbildning
Leverantörerna utvärderas av tredje man – det vill säga en oberoende organisation som BSCI har godkänt för kontroll av fabrikerna. Vid ett kontrollbesök bedöms hur pass bra fabriken är på att följa uppförandekoden. Förekommer problem informeras både BSCI och de företag som köper varor från fabriken så att man gemensamt kan komma fram till en lösning.

Peter Andsager
Peter Andsager, Executive Vice President Purchasing: – Via BSCI kan vi göra leverantörerna ännu bättre och säkerställa att de uppfyller de krav som ställs på dem.

– Om det uppstår en situation då uppförandekoden inte efterlevs tar vi det på största allvar. Genom BSCI öppnar vi en dialog med fabriken för att se till att de slår in på rätt väg igen. Om detta inte är möjligt får vi gå skilda vägar, berättar Peter Andsager och tillägger:

– JYSK är ett ansvarsfullt företag vilket också innebär att våra varor ska tillverkas på ett ansvarsfullt sätt. 

En av de grundläggande tankarna bakom BSCI är att JYSK och andra medlemsföretag ska hjälpa fabrikerna att förbättra sina förhållanden. Därför har leverantörerna också möjlighet att via BSCI få utbildning i hur de kan följa uppförandekoden.

Du kan läsa mer om BSCI och uppförandekoden på BSCI:s webbplats.

 

BSCI:s uppförandekod
I januari 2018 bytte BSCI namn till amfori BSCI.

 

Latest news

JYSK Greece employees

Grekisk framgångstro redan från början

12/11/2018 - JYSK Grekland har haft en mycket positiv utveckling sedan den första butiken öppnades i september 2015. Detta beror inte minst på de grekiska medarbetarnas storartade insatser, och många av dem har varit med redan från början.

DET BÄSTA FRÅN #GOJYSK – oktober 2018
Best og #GOJYSK October collage
Benedicte Loft Mortensen Fri, 11/09/2018 - 07:00 09/11/2018 Se några av de bästa Instagram-inläggen från den senaste månaden.
ddd

Från konsulttillvaro till fast drömjobb på JYSK

07/11/2018 - Michael Sørensen har till vardags ansvaret för Business Intelligence-systemet på JYSK. Förr i tiden var han konsult med egen firma, men numera ser han många fördelar med att vara fast anställd på ett företag.

You must have Javascript enabled to use this form.

About JYSK

Careers

JYSK Head Office