Skip to main content

Interna osredotočenost na odgovornost je pomembna

Datum: 13/02/2018

Author: Laura Roesgaard, Communications & CSR Consultant, JYSK

Kategorija: CSR

Da bi izboljšali pogoje za ljudi, ki izdelujejo naše izdelke, je treba imeti pravo miselnost. Delo z združenjem BSCI mora biti zato opazno.

Od leta 2006 je JYSK del združenja BSCI (pobuda o poslovni socialni skladnosti). Gre za sistem, ki zagotavlja odgovornost v dobavni verigi. BSCI temelji na 11 načelih, ki med drugim prepovedujejo otroško delo, prisilno delo in korupcijo ter postavljajo zahteve za varnost in primerne delovne ure. V vseh tovarnah pogosto izvajajo nadzor in ocenijo, kako dobro tovarna upošteva 11 načel. Nadzornemu obisku in oceni pravimo revizija BSCI. 

Kaj je BSCI?

  • Vsi člani združenja BSCI se pridružijo skupnemu kodeksu poslovanja, ki je sestavljen iz 11 načel za odgovorno upravljanje dobavne verige.
  • Dobavitelje članic oceni zunanji partner, tj. nepristransko podjetje.
  • Če tovarna ne upošteva kodeksa poslovanja, bodo o tem obveščeni BSCI in podjetja, ki v tej tovarni nabavljajo blago, tako da lahko vsi skupaj najdejo rešitev.
  • Če pride do resne kršitve – reče se ji ničelna toleranca – je treba nemudoma najti rešitev.

Nujna osredotočenost

JYSK-ov oddelek za nabavo se je v zadnjih letih vedno bolj osredotočal na interno vključenost BSCI.

"Prepoznavnost BSCI in našega dela je ključnega pomena," pravi izvršni podpredsednik nabave (Executive Vice President Purchasing) Peter Andsager, ki nadalje pojasnjuje:

"Pretok skozi celoten sistem BSCI se mora začeti pri nas. Da bi pozitivno vplivali na dobavno verigo, je treba imeti pravo miselnost. Združenje BSCI je zato pomemben del nabavnega procesa in tega se moramo zavedati vsi."

Kathrine
Kathrine je zadovoljna z interno osredotočenostjo na BSCI, saj pomaga izboljšati rezultate dobaviteljev.

Predstavitev rezultatov

Dvakrat letno se na velikem sestanku pozornost usmeri na BSCI. Na sestanku sodelujejo vsi, ki so povezani z dobavitelji podjetja JYSK. Na sestanku so predstavljeni rezultati vsakega nabavnika. Tako je mogoče ugotoviti, kako uspešni so dobavitelji pri vsaki posamezni kategoriji izdelkov nabavnika glede na 11 načel BSCI.

"Interna osredotočenost je pomembna in ker so rezultati javno predstavljeni, to vpliva na tekmovalen duh, ki je prisoten pri večini nabavnikov," pravi Kathrine Møller Nielsen, vodja kategorij (Category Manager) posteljnine, rjuh in izdelkov za kopalnico.  

Pozitiven učinek

Kathrine in drugi nabavniki po sestanku prejmejo povzetek, iz katerega je razvidno, kateri nabavniki imajo težave.

"Stopiti moram v stik s tistimi dobavitelji, pri katerih je mogoče izboljšanje, in jih prositi za načrt ukrepov. Veljavna revizija BSCI ni dovolj. Dobavitelji morajo svoj rezultat izboljšati do naslednje revizije," pravi Kathrine.

Odkar se je JYSK začel osredotočati na interno vključenost BSCI, je prišlo do razvoja v pozitivno smer pri dobaviteljih podjetja JYSK. V splošnem dobavitelji dandanes dosegajo višje ocene na revizijah BSCI kot v preteklosti.
 

Actona
Vsi dobavitelji podjetja JYSK podpišejo kodeks poslovanja, s čimer se zavežejo k upoštevanju načel, opisanih v tem kodeksu.

 

Latest news

Alina Zabela

Na begu pred vojno: od Žitomirja do Bingna

23/06/2022 - Za GOJYSK.com smo se srečali z ukrajinsko sodelavko, ki zdaj dela v Nemčiji.

Natalia Lach

Nataliina strast je logistika

16/06/2022 - Natalia is the new Logistics Manager at DC Radomsko.

Scandinavian

Kaj je skandinavsko?

15/06/2022 - Skandinavsko spanje in življenje sta v JYSK-ovem DNK. Toda kaj točno je skandinavski dizajn?

Dodaj komentar

Ne pozabite na prijaznost :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office