Skip to main content

Internt fokus på ansvarstagande är viktigt

Datum: 13/02/2018

Av: Laura Roesgaard, Communications & CSR Consultant

Kategori: CSR

För att kunna göra skillnad för de människor som tillverkar våra varor måste vi på JYSK ha rätt tankesätt. Därför ska arbetet med BSCI synas och märkas.

JYSK har sedan 2006 varit en del av Business Social Compliance Initiative (BSCI), ett system för att säkra ansvarstagande i leverantörskedjan. BSCI bygger på 11 principer som bland annat förbjuder barnarbete, tvångsarbete och korruption samt ställer krav på säkerhet och skäliga arbetstider. Varenda fabrik kontrolleras regelbundet och en bedömning görs av hur väl de följer de 11 principerna. Kontrollbesöket och bedömningen kallas för en BSCI-revision.

Vad är BSCI?

  • Alla BSCI-medlemmar antar en gemensam uppförandekod som består av 11 principer för ansvarstagande leverantörsstyrning.
  • Medlemmarnas leverantörer utvärderas av tredje man – det vill säga ett oberoende företag.
  • Om en fabrik inte följer uppförandekoden informeras både BSCI och de medlemsföretag som köper varor från fabriken så att man gemensamt kan komma fram till en lösning.
  • Handlar det om en allvarlig överträdelse ska en lösning hittas omgående – här råder nolltolerans.

Nödvändig fokusering

Under de senaste åren har den interna förankringen av BSCI stått högt på dagordningen hos JYSKs inköpsavdelning. 

– Det är viktigt att synliggöra BSCI och visa hur vi arbetar med frågan, säger Executive Vice President Purchasing, Peter Andsager, och förklarar:

– Det går ett flöde genom hela BSCI-systemet, och det är hos oss det hela börjar. Vi måste ha rätt tankesätt för att kunna påverka förhållandena i leverantörskedjan. Därför är BSCI en viktig del av hela inköpsprocessen, och det måste vi alla känna till.

Kathrine
Kathrine är glad för den interna fokuseringen på BSCI eftersom det bidrar till att förbättra leverantörernas resultat.

Resultaten visas upp

Två gånger per år riktas all uppmärksamhet mot BSCI. Då presenteras en statusrapport under ett stormöte där alla som har relationer till JYSKs leverantörer är med. Resultaten för varje inköpare presenteras så att det framgår hur väl leverantörerna till just deras produktområde följer BSCI:s 11 principer.

– Den interna uppmärksamheten är viktig, och det är effektivt att presentera resultaten öppet – de flesta inköpare är tävlingslystna så det tilltalar dem, säger Kathrine Møller Nielsen, Category Manager, Bed linen, Sheets & Bathroom.  

Positiv effekt

Efter mötet får Kathrine och de andra inköparna en översikt som visar vilka leverantörer som har problem.

– Jag kontaktar de som har möjlighet till förbättring och ber att få en handlingsplan. Det räcker inte med en godkänd BSCI-revision, leverantörerna måste också arbeta vidare med resultatet och vi ska kunna se förbättringar från en revision till en annan, säger Kathrine.

Sedan man började uppmärksamma BSCI mer internt har JYSKs leverantörer utvecklats mycket positivt, och de får numera rent generellt bättre omdömen vid kontrollbesöken.

 

Actona
Alla JYSKs leverantörer skriver under uppförandekoden och åtar sig därmed att följa de principer som beskrivits här.

 

Latest news

JYSK Greece employees

Grekisk framgångstro redan från början

12/11/2018 - JYSK Grekland har haft en mycket positiv utveckling sedan den första butiken öppnades i september 2015. Detta beror inte minst på de grekiska medarbetarnas storartade insatser, och många av dem har varit med redan från början.

DET BÄSTA FRÅN #GOJYSK – oktober 2018
Best og #GOJYSK October collage
Benedicte Loft Mortensen Fri, 11/09/2018 - 07:00 09/11/2018 Se några av de bästa Instagram-inläggen från den senaste månaden.
ddd

Från konsulttillvaro till fast drömjobb på JYSK

07/11/2018 - Michael Sørensen har till vardags ansvaret för Business Intelligence-systemet på JYSK. Förr i tiden var han konsult med egen firma, men numera ser han många fördelar med att vara fast anställd på ett företag.

You must have Javascript enabled to use this form.

About JYSK

Careers

JYSK Head Office