Skip to main content
Textile

JYSK se posvećuje smanjenju ekološkog otiska tekstilne industrije

Datum: 29/11/2022

Author: Laura Roesgaard, Sustainability Communications Consultant , JYSK

Kategorija: Product Quality & Safety , CSR , Strategy

Prevod: www.languagewire.com

Kompanija JYSK se pridružila dobrovoljnoj sektorskoj saradnji u Danskoj koja ima za cilj da smanji ekološki i klimatski otisak tekstilne industrije.

Brojni JYSKovi proizvodi su proizvedeni od tekstila, tako da je ovo područje strateškog fokusa u našoj potrazi za održivijim neobrađenim materijalima.

Ulazak u saradnju je prosto prirodan rezultat napora koje i inače primenjujemo u JYSKu. 

Lars Ringtved
„Smanjenje ekološkog otiska tekstila je preveliki izazov sa kojim jedna kompanija ne može da se suoči sama“, rekao nam je Lars Ringtved Nielsen, Compliance & Quality Director (direktor za usklađenost poslovanja i kvalitet).

„Već duže vreme radimo na tome da povećamo upotrebu recikliranih materijala u našim proizvodima. Tekstili su bitno područje jer predstavljaju ne samo veliku kategoriju proizvoda u JYSKu, već i sama tekstilna industrija ima ogroman uticaj na životnu sredinu i klimu. Mislimo da je sektorska saradnja ambiciozna i da je u skladu sa našom strategijom i predstojećim zakonima“, kaže Lars Ringtved Nielsen, Compliance & Quality Director.

On smatra da je jedna od najvećih snaga ove saradnje to što su u nju uključeni zaposleni iz različitih kompanija koji poseduju stručno znanje o tekstilima, a koji se sada svi udružuju kako bi doprineli zajedničkom cilju.

Sve više zemalja će se pridružiti

Ova saradnja, začeta u Danskoj, rezultat je saradnje danskog Ministarstva za zaštitu životne sredine, trgovačkih udruženja i različitih danskih kompanija.

Počev od 2023. godine, u ovu saradnju će se uključiti kompanije iz Norveške, Švedske i Finske.

Kompanija JYSK je izabrana za člana upravnog odbora u danskoj sektorskoj saradnji. Upravni odbor odobrava akcioni plan i sporedne ciljeve, pokreće nove inicijative i neprekidno procenjuje da li se može podići nivo ambicija.

Podrška za viziju EU

Danska sektorska saradnja ima za cilj da podrži strategiju o tekstilu Evropske komisije i njenu viziju koja podrazumeva da će svi tekstilni proizvodi plasirani na tržište EU do 2030. godine biti dugovečni, da će moći da se poprave i recikliraju, da će u velikoj meri biti proizvedeni od recikliranih vlakana, da neće sadržati opasne supstance i da će biti proizvedeni poštujući ljudska prava i životnu sredinu.

Cilj danske sektorske saradnje podrazumeva da će se do 2030. godine sva odeća i tekstili danskih kompanija sastojati od najmanje 40% recikliranih materijala, od kojih je najmanje 10% reciklirano direktno iz tekstilnih vlakana. Kompanija JYSK se pridružila ovom zajedničkom cilju.

Latest news

New PoS

Uvođenje sistema Unified Commerce se ubrzava

31/05/2023 - Novo mesto prodaje sa sobom donosi mnoštvo novih funkcija. A sada se uvođenje ubrzava.

Garden

JYSK želi da svi uživaju u letu

25/05/2023 - JYSK je potpuno spreman da pomogne kupcima da uživaju u letu sa sjajnim ponudama baštenskog nameštaja.

Sara

JYSK je sada sertifikovan za reciklažu

24/05/2023 - Godinama JYSK je prodavao proizvode sertifikovane prema globalnom standardu za reciklažu (Global Recycled Standard, GRS), a sada je JYSK sertifikovan kao preduzeće.

Komentariši

Ne zaboravi pravila ponašanja :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office