Skip to main content
Textile

JYSK se zavazuje snižovat ekologickou stopu textilního průmyslu

Datum: 29/11/2022

Author: Laura Roesgaard, Sustainability Communications Consultant , JYSK

Kategorie: Product Quality & Safety , CSR , Strategy

Překlad: www.languagewire.com

Společnost JYSK se připojila k dánské dobrovolné oborové spolupráci, jejímž cílem je snížit ekologickou a klimatickou stopu textilního průmyslu.

Celá řada výrobků z JYSKu je vyrobena z textilu, a proto pro nás textilní zboží představuje strategickou oblast, kde usilujeme o využívání udržitelnějších surovin.

To, že jsme se rozhodli přidat k této spolupráci, je přirozeným rozšířením naší dosavadní práce v JYSKu.

Lars Ringtved
„Snížení uhlíkové stopy textilu je úkol, který jedna firma stěží dokáže vyřešit sama," říká Lars Ringtved Nielsen, Compliance & Quality Director.

"Už delší dobu se snažíme využívat v našich výrobcích více recyklovaných materiálů. Textilie jsou důležitou oblastí, protože se jedná o velkou kategorii zboží JYSKu a zároveň i o oblast s vysokým dopadem na životní prostředí a klima. Oborovou spolupráci vnímáme jako ambiciózní a v souladu s naší vlastní strategií i novou legislativou," říká Compliance & Quality Director Lars Ringtved Nielsen.

Lars zdůrazňuje, že jednou ze silných stránek spolupráce je to, že je tvořena zaměstnanci s odbornými znalostmi textilu z různých firem, kteří všichni spojují síly, aby přispěli ke společnému cíli.

V budoucnu se přidají další země.

Dánská spolupráce je výsledkem spolupráce mezi dánským ministerstvem životního prostředí, obchodními asociacemi a dánskými firmami.

Od roku 2023 bude tato spolupráce zahrnovat i firmy z Norska, Švédska a Finska.

JYSK byl vybrán jako člen vedoucí skupiny pro dánskou oborovou spolupráci. Vedoucí skupina schvaluje akční plán a dílčí cíle, spouští nové iniciativy a průběžně vyhodnocuje, zda lze nastavit vyšší ambice.

Podpora vize EU

Dánská oborová spolupráce chce podpořit strategii Evropské komise a přispět k její vizi, aby do roku 2030 byly všechny textilní výrobky, které jsou uváděny na trh EU, trvanlivé, opravitelné a recyklovatelné, ve velké míře vyrobené z recyklovaných vláken bez obsahu nebezpečných látek a vyrobené s ohledem na sociální práva a životní prostředí.

Cílem dánské oborové spolupráce je, aby do roku 2030 byly všechny oděvy a textil z dánských společností tvořeny minimálně 40 procenty recyklovaných materiálů, přičemž minimálně 10 procent musí být recyklováno přímo z textilních vláken. JYSK se k tomuto společnému cíli připojil.

Latest news

Around the World: Trail running in Romania

Letem světem: Ocenění Top Employer a Career Comapny

31/01/2023 - Příležitostně na těchto stránkách přinášíme stručný přehled o událostech a akcích z různých zemí JYSKu. Přečtěte si, co se kde děje.

Belonging trend

Trendy JYSKu se týkají nového životního stylu

17/01/2023 - Váza ULF vznikla z nového trendu JYSKu „Belonging“ a její příprava začala dlouho před tím, než se dostala k vám do prodejny.

One day in JYSK January 2023

Jeden den v JYSKu: Tři kolegové dávají nahlédnout do svého pracovního dne

12/01/2023 - S více než 30.000 zaměstnanci v mnoha různých zemích je každý pracovní den v JYSKu jiný. Požádali jsme tři kolegy z JYSKu, aby se o svůj pracovní den podělili.

Přidej komentář

Komentujte prosím slušně :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office