Skip to main content
Textile

JYSK sa zaväzuje znižovať ekologickú stopu textilného priemyslu

Dátum:

Author: Laura Roesgaard, Sustainability Communications Consultant , JYSK

Kategória: Compliance and Quality , Sustainability , Strategy

JYSK sa pripojil k dánskej dobrovoľnej projektovej spolupráci, ktorej cieľom je znížiť environmentálnu a klimatickú stopu textilného priemyslu.

JYSK má vo svojom sortimente množstvo textilných výrobkov. Z tohto dôvodu je textil strategickou oblasťou v našom úsilí o využívanie udržateľnejších surovín.

Zapojenie do spolupráce je tak prirodzeným rozšírením našej doterajšej práce v JYSKu.

Lars Ringtved
“Zníženie uhlíkovej stopy textilu je veľká výzva na to, aby ju jedna spoločnosť vyriešila sama,” hovorí Lars Ringtved Nielsen, Compliance & Quality Director.

„Už dlhší čas pracujeme na tom, aby sme v našich výrobkoch používali viac recyklovaných materiálov. Textil je v tomto ohľade dôležitý, keďže v JYSKu ide o veľkú produktovú kategóriu a zároveň je to oblasť s vysokým dopadom na životné prostredie a klímu. Spoluprácu v tomto sektore vnímame ako ambicióznu a v súlade s našou vlastnou stratégiou i s nadchádzajúcou legislatívou,“ hovorí Lars Ringtved Nielsen, Compliance & Quality Director.

Lars zdôrazňuje jednu zo silných stránok spolupráce - pôsobia v nej zamestnanci z rôznych firiem s odbornými znalosťami v oblasti textilu, ktorí spojili sily, aby prispeli k spoločnému cieľu.

Pridajú sa ďalšie krajiny

Projekt je výsledkom spolupráce medzi dánskym ministerstvom životného prostredia, obchodnými združeniami a dánskymi firmami.

Od roku 2023 sa spolupráca rozšíri o spoločnosti z Nórska, Švédska a Fínska.

JYSK bol vybraný ako súčasť riadicej skupiny v rámci spolupráce. Riadiaca skupina schvaľuje akčný plán a čiastkové ciele, spúšťa nové iniciatívy a priebežne vyhodnocuje, či je možné zvýšiť úroveň ambícií.

Podpora vízie EÚ

Spolupráca v projekte chce podporiť stratégiu Európskej komisie o textile a prispieť k vízii, že do roku 2030 budú všetky textilné výrobky uvádzané na trh EÚ trvanlivé, opraviteľné a recyklovateľné, do veľkej miery vyrobené z recyklovaných vlákien bez obsahu nebezpečných látok a vyrobené s ohľadom na sociálne práva a životné prostredie.

Cieľom spolupráce v dánskom sektore je, že do roku 2030 budú všetky odevy a textílie pochádzajúce od dánskych spoločností pozostávať z najmenej 40 percent recyklovaných materiálov, pričom minimálne 10 percent musí byť recyklovaných priamo z textilných vlákien. JYSK sa pripojil k tomuto spoločnému cieľu.

Latest news

Jozef Senohradský, nový DM pre Slovensko

Zaujímam sa o svojich zamestnancov

- Jednou z tvárí nedávnej kampane JYSKu zameranej na učenie a rozvoj zamestnancov bol aj nový distrikt manažér Jozef Senohradský.

JYSK Farum with new strategy poster

JYSK strategy House sa rozširuje o ďalšie poschodie

- Všetky predajne, distribučné centrá a kancelárie čaká dôležitá novinka.

David Olsson spelar parabordtennis

David sa nevzdáva sna o paralympiáde

- 23-ročnému stolnému tenistovi Davidovi Olssonovi zo Švédska sa zatiaľ nepodarilo kvalifikovať na paralympiádu, no jeho sen žije ďalej.

Pridať komentár

Nezabudnite zachovať pekný tón :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office