Skip to main content
Textile

JYSK åtar sig att minska textilindustrins klimatavtryck

Datum: 29/11/2022

Author: Laura Roesgaard, Sustainability Communications Consultant , JYSK

Kategori: Product Quality & Safety , Sustainability , Strategy

JYSK har gått med i ett danskt, frivilligt branschsamarbete, som syftar till att minska textilindustrins miljö- och klimatavtryck.

Många av JYSKs produkter är tillverkade av textil och därför är detta ett strategiskt fokusområde i vår strävan efter mer hållbara råvaror.

Att gå med i samarbetet är en naturlig förlängning av det redan pågående arbetet i JYSK.

Lars Ringtved
“Att minska vårt klimatavtryck när det kommer till textilier är är en för stor uppgift för att kunna lösas av ett enskillt företag.", säger Lars Ringtved Nielsen, Compliance & Quality Director.

– Vi har arbetat med att öka användningen av återvunnet material i våra produkter under ett bra tag. Textilier är ett viktigt område då detta både är en stor produktkategori för JYSK och ett område med hög påverkan på miljö och klimat. Vi ser branschsamarbetet som ambitiöst och i linje med både vår egen strategi och den kommande lagstiftningen, säger Lars Ringtved Nielsen, Compliance & Quality Director.

Han lyfter fram att en av styrkorna med samarbetet är att det består av medarbetare med specialistkunskaper om textil, som alla går samman från olika företag för att bidra till ett gemensamt mål.

Fler länder kommer att ansluta sig

Det danska samarbetet är ett resultat av ett samarbete mellan det danska miljöministeriet, branschorganisationer och danska företag.

Från 2023 kommer samarbetet att omfatta företag från Norge, Sverige och Finland.

JYSK har valts ut att ingå i styrgruppen för det danska sektorsamarbetet. Styrgruppen godkänner handlingsplan och delmål, lanserar nya satsningar och utvärderar löpande om ambitionsnivån kan höjas.

Stödja EU:s vision

Det danska sektorssamarbetet vill stödja och bidra till EU-kommissionens textilstrategi och visionen att år 2030 är alla textilprodukter som släpps ut på EU:s marknad hållbara, reparerbara och återvinningsbara, till stor del tillverkade av återvunna fibrer, fria från farliga ämnen, och produceras med respekt för sociala rättigheter och miljön.

Målet med det danska sektorssamarbetet är att 2030 ska alla plagg och textilier från danska företag bestå av minst 40 procent återvunnet material, inklusive minst 10 procent återvunnet direkt från textilfibrer. JYSK har anslutit sig till detta gemensamma mål.

Latest news

Team Metz

JYSK Frankrike öppnar ny butik och huvudkontor

15/02/2024 - JYSK France har öppnat en helt ny butik och flyttat in i ett nytt huvudkontor i Metz.

Rami Jensen

Uppdatering från vår CEO: Vi är halvvägs genom FY24

11/02/2024 - Tack så mycket för ert deltagande i vår medarbetarundersökning.

Lene Simonsen är rektor för JYSKs butikschefsutbildning

Möt Lene - rektor för butikschefsutbildningen

30/01/2024 - Lene Simonsen är rektor för JYSKs butikschefsutbildning. Hittills har hon sett till att över 170 talanger fått växa och ta nästa steg i sin karriär.

Lägg till kommentar

Kom ihåg att vara trevlig :)

About JYSK

Careers

JYSK Head Office